PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Materiały szkoleniowe

Program szkolenia Płetwonurków KDP ZG PTTK

Spis treści

 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

PION PODSTAWOWY


Spis treści:

1. Nurkowanie Zapoznawcze KDP/CMAS (NZ)
2. Płetwonurek Młodzieżowy Brązowy KDP/CMAS (PMB)
3. Płetwonurek Młodzieżowy Srebrny KDP/CMAS (PMS)
4. Płetwonurek Młodzieżowy Złoty KDP/CMAS (PMZ)
5. Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN)
6. Płetwonurek KDP/CMAS (P1BIS)
7. Płetwonurek KDP/CMAS (P1) «
8. Płetwonurek KDP/CMAS (P1) « w Skafandrze Suchym (PSS)
9. Płetwonurek KDP/CMAS (P2) ««
10. Płetwonurek KDP/CMAS (P3) «««
11. Płetwonurek KDP/CMAS (P4) ««««
12. Program szkolenia osób z niepełnosprawnością KDP/CMAS
13. Asystent Płetwonurka z Niepełnosprawnością KDP/CMAS (AZN)
– program rozszerzony
14. Asystent Płetwonurka z Niepełnosprawnością KDP/CMAS (AZN)
– program skrócony
15. Płetwonurek z Niepełnosprawnością KDP/CMAS (PZN1)
16. Płetwonurek z Niepełnosprawnością KDP/CMAS (PZN2)
17. Płetwonurek P1 z Niepełnosprawnością „I” KDP/CMAS (P1Z1)
18. Płetwonurek P1 z Niepełnosprawnością „II” KDP/CMAS (P1Z2)
19. Płetwonurek P1 z Niepełnosprawnością „III” KDP/CMAS (P1Z3)
20. Freediver Basic KDP/CMAS (PFD)
21. Freediver „I” KDP/CMAS (PFD1) program skrócony
22. Freediver „I” KDP/CMAS (PFD1)
23. Freediver „II” KDP/CMAS (PFD2)
24. Freediver „III” KDP/CMAS (PFD3)

 

 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

PION REKREACYJNY


Spis treści:

1. Płetwonurek Nocny (PNO)
2. Płetwonurek Nawigator (PNA)
3. Płetwonurek Eksplorator (PE)
4. Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)
5. Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS)
6. Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM)
7. Płetwonurek Podlodowy (PPL)
8. Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP)
9. Płetwonurek Fotograf (PF1)
10. Zaawansowany Płetwonurek Fotograf (PF2)
11. Płetwonurek Filmowiec (PFI1)
12. Zaawansowany Płetwonurek Filmowiec (PFI2)
13. Płetwonurek Archeolog I stopnia (PA1)
14. Płetwonurek Archeolog II stopnia (PA2)
15. Patofizjologia Nurkowania i Pierwsza Pomoc (PP)
16. Płetwonurek ze Skuterem (PS1)
17. Płetwonurek Ekolog (PEK1)
18. Zaawansowany Płetwonurek Ekolog (PEK2)
19. Płetwonurek prowadzący Intro (PPI)
20. Pierwsza Pomoc w Nurkowaniu poziom 1 (PPP1)
21. Płetwonurek działań proobronnych i kryzysowych (PPK)  NOWY 2020!

 

 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

PION TECHNICZNY


Spis treści:

1. Płetwonurek Nitroksowy (PN1)
2. Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2)
3. Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy w Konfiguracji Bocznej (PN2KB)
4. Płetwonurek Głębokiego Nurkowania Powietrznego (PGP)
5. Płetwonurek Głębokiego Nurkowania Powietrznego w Konfiguracji Bocznej
(PGPKB)
6. Płetwonurek Trimiksowy (PT1)
7. Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT1KB)
8. Płetwonurek Trimiksowy (PT1S) (program skrócony)
9. Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT1KBS) (program skrócony)
10. Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy (PT2)
11. Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT2KB)
12. Płetwonurek z SCR (PR)
13. Płetwonurek Rebreatherowy rekreacyjny (PRR) NOWY 2020!
14. Płetwonurek Rebreatherowy techniczny 1 (PRT1) NOWY 2020!
15. Płetwonurek Jaskiniowy I-go stopnia (PJ1)
16. Płetwonurek Jaskiniowy II-go stopnia (PJ2)
17. Płetwonurek Jaskiniowy III-go stopnia (PJ3)
18. Przygotowanie mieszanin oddechowych (GB)
19. Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB)
20. Zaawansowany Płetwonurek ze Skuterem (PS2)
21. Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB)

Uchwała nr 7/2017

1. Ogólne zasady dotyczące szkolenia.

Dobrą praktyką instruktorską jest:

Bezpieczeństwo nurkowań:

•przygotowany i omówiony plan alarmowy,

•zestaw tlenowy na miejscu nurkowania,

Dokumenty formalne dotyczące nurkowania,

•potwierdzone warunki wstępne uczestnictwa w szkoleniu,
•badania lekarskie lub oświadczenie zdrowotne, 
•zgoda rodziców (osoby niepełnoletnie),
•oświadczenie uczestnika szkolenia,
•podpisana i uzupełniona karta nurkowania

Realizacja szkolenia: 

•omówiony zakres nurkowania i ćwiczeń przed jego realizacją,
•instruktor pod wodą z osobą ćwiczącą oraz podczas zajęć teoretycznych,

•omówione nurkowanie po jego przebiegu wraz ze wskazówkami na przyszłość dla ćwiczących

Używany sprzęt:

•instruktor powinien* korzystać z alternatywnego źródła gazu**,
•wszystkie nurkowania muszą się odbywać w URW

 

* Nurkowania instruktora bez alternatywnego źródła możliwe jest podczas:

– nurkowań na pływalniach,

– nurkowań do 10m w wodach stref (polarna, umiarkowanie chłodna, umiarkowanie ciepła) – bez nurkowań w przestrzeniach zamkniętych. Np. Polska, Norwegia, Niemcy.

– nurkowań do 20m w wodach stref (podzwrotnikowa, zwrotnikowa, podrównikowa, równikowa) np. Chorwacja, Egipt.

 

** Alternatywne źródło gazu:

-dwie niezależne butle posiadające dwa niezależne automaty nurkowe (I i II stopień),
-zestaw dwubutlowy z możliwością separacji, posiadający dwa niezależne automaty (I i II stopień).


Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Pierwsze notowanie kraba Hemigrapsus takanoi w porcie Gdynia, Zatoka Gdańska (Morze Bałtyckie)

„50 lat nad Powidzem minęło jak jeden dzień….”

Sezonowa wyprzedaż odzieży KDP

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty