PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

O nas

Zespół KDP

Michał Górny

Pełnione funkcje w KDP: Przewodniczący KDP ZG PTTK

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Członek KDP (2006-2010), Przewodniczący KDP (2010-2014), (2014-2018), (2018-2023)

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Klub/centrum: Aquarius

Stopień wyszkolenia: M2

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2001

Telefon: 604 545 494, 501 584 262

E-mail: m.gorny@cmas.pl

Tomasz Roszkowski

Pełnione funkcje w KDP: Wiceprzewodniczący KDP ZG PTTK - Szef Szkolenia

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Klub/centrum: Klub Sportowy "Głębia"

Stopień wyszkolenia: M3

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2006

Telefon: 519 022 285

E-mail: t.roszkowski@cmas.pl

Artur Król

Pełnione funkcje w KDP: Sekretarz KDP ZG PTTK

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Członek KDP 2018-2023, Szef Zespołu Roboczego ds. szkolenia z zakresu stopni technicznych

Miejsce zamieszkania: Kraków

Klub/centrum: AKP Krab AGH

Stopień wyszkolenia: M2

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2007

Telefon: 697 163 201

E-mail: a.krol@cmas.pl

Katarzyna Cytlau

Pełnione funkcje w KDP: Członek KDP ZG PTTK

Miejsce zamieszkania: Giżycko

Klub/centrum: CK Diver

Stopień wyszkolenia: M2

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 1993

Telefon: 508 307 008

E-mail: k.cytlau@cmas.pl

Robert Goszczyński

Pełnione funkcje w KDP: Członek KDP ZG PTTK

Miejsce zamieszkania: Płońsk

Klub/centrum: Szkoła Pływania i Płetwonurkowania

Stopień wyszkolenia: M3

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2005

Telefon: 602 535 840

E-mail: r.goszczynski@cmas.pl

Dominik Graczyk

Pełnione funkcje w KDP: członek KDP

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Członek KDP 2018-2023, Członek Zespołu Roboczego ds. szkolenia z zakresu stopni specjalizacji technicznych

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Klub/centrum: Honzo Dive

Stopień wyszkolenia: M3

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2008

Telefon: 693 900 695, 502 965 288

E-mail: d.graczyk@cmas.pl

Przemysław Orżyński

Pełnione funkcje w KDP: Członek KDP ZG PTTK

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Klub/centrum: KP Archimedes

Stopień wyszkolenia: M2

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2007

Telefon: 503 054 098

E-mail: p.orzynski@cmas.pl

Komisja Działalności Podwodnej PTTK

Komisja Działalności Podwodnej PTTK jest statutowym organem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – stowarzyszenia powstałego w 1950 roku z połączenia: Towarzystwa Tatrzańskiego (rok założenia 1873) oraz
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (rok założenia 1906).

Do zakresu działania Komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie działalności podwodnej, a w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK, kształtowanie polityki w tej dziedzinie i koordynacja działalności klubów płetwonurków w Oddziałach PTTK.

Statutowe zadania wypełniane są przez KDP poprzez :

 • nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa,
 • koordynację podwodnej działalności turystycznej i szkoleniowej w klubach i centrach nurkowych zarejestrowanych i afiliowanych w KDP PTTK,
 • opracowywanie i unifikacja programów szkolenia,
 • organizacja centralnych szkoleń instruktorskich,
 • nadawanie uprawnień,
 • certyfikatów międzynarodowych,
 • propagowanie działalności podwodnej,
 • reprezentowanie kraju w międzynarodowych organizacjach płetwonurkowych.

 

Początek zorganizowanej działalności płetwonurkowej w Polsce i w PTTK to rok 1956.

Wtedy powstają dwa pierwsze kluby płetwonurków:

Warszawski Klub Płetwonurków PTTK i

Poznański Klub Podwodny PTTK „Akwanauta„.

Pod koniec 1956 roku płetwonurkowie tych klubów powołują przy Zarządzie Głównym PTTK Komisję Turystyki Podwodnej PTTK przemianowaną w 1972 roku na Komisję Działalności Podwodnej PTTK. W ciągu następnych dwóch lat powstało jeszcze siedem dalszych klubów PTTK, w tym:

Klub Płetwonurków PTTK „Tryton ” w Łodzi i 

Klub Płetwonurków PTTK „Delfin ” w Gliwicach.

W 1956 roku Warszawski Klub Płetwonurków PTTK organizuje nad jeziorem Nidzkim pierwszy obóz szkoleniowy, zaś pierwszy Ogólnopolski Kurs Instruktorów Nurkowania Swobodnego zorganizowany został przez Komisję Turystyki Podwodnej PTTK w Sopocie w czerwcu 1957 roku.

Pierwszym przewodniczącym KDP PTTK w 1956 r. na krótko został Antoni Beill, a po jego odejściu funkcję tą do 1965 roku pełnił Andrzej Zinserling.

Osobą najdłużej dotąd kierującą KDP był nieżyjący już
Jerzy Macke (1965-1990),

po nim przewodniczącym został również już nieżyjący
Andrzej Niemiatowski (1990-1994).

Od roku 1994 do 2010 przewodniczącym KDP PTTK był
Wiesław Wachowski (działający nieprzerwanie w 
KDP od 1977r.).

Wieloletnimi działaczami i instruktorami pracującymi w 
KDP PTTK są:

Wiesław Roguski (od 1963 r.),

Jerzy Chomik (od 1964r.),

Krzysztof Kuszewski (od 1965r.),

Stanisław Chomentowski (od 1983r.).

Aktualnie funkcję przewodniczącego pełni Michał Górny.

W styczniu 1959 roku powstaje CMAS – na kongresie założycielskim w Monako
Komisję Działalności Podwodnej reprezentuje Józef Wierzbicki
.

Od tamtej chwili Komisja jest członkiem Komitetu Technicznego CMAS i
Komitetu Sportowego CMAS
(w 1996 roku KDP wycofała się z Komitetu Sportowego i jednocześnie uzyskała członkostwo Komitetu Naukowego CMAS).

Komisja Działalności Podwodnej PTTK zrzesza obecnie blisko 120 klubów, centrów nurkowych i innych jednostek zajmujących się nurkowaniem, gdzie rocznie ilość szkolonych osób uzyskujących międzynarodowe certyfikaty KDP/CMAS osiąga liczbę 3-4 tysięcy.

W klubach tych pracuje aktualnie ponad 300 instruktorów płetwonurkowania KDP/CMAS. Na podstawie wieloletnich danych szacuje się, że w realizowanym przez Komisję Działalności Podwodnej PTTK systemie certyfikacji CMAS nurkuje aktualnie ok. 20 tysięcy osób i liczba ta wykazuje wyraźną tendencję zwyżkową.

W ostatnim również okresie obserwowana wyraźna ekspansja podwodnych usług szkoleniowo-turystycznych poza granicami kraju – powstają polskie bazy nurkowe w Chorwacji, na Korsyce, w Norwegii i Grecji.

Zawierane są kooperacyjne porozumienia z zagranicznymi centrami nurkowymi umożliwiające atrakcyjne wyjazdy polskim płetwonurkom i instruktorom w najbardziej atrakcyjne rejony nurkowe na Świecie Komisja Działalności Podwodnej PTTK.

Jako narodowa organizacja nurkowa reprezentująca Polskę na forum międzynarodowym aktywnie uczestniczy w różnorodnych programach, zjazdach i szkoleniach realizowanych przez CMAS.

Wyrazem uznania dla naszego zaangażowania w pracach Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej było uczestnictwo Prezydenta CMAS – Achille Ferrero i Wiceprezydenta CMAS -Waltera Tichy 'ego w obchodach 40-lecia KDP nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy w 1996 roku.

 • Jesteśmy jedynym w Polsce członkiem Komitetu Technicznego Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej – CMAS (od chwili jej powstania w 1959r.) -organizacji „non-profit„, zrzeszającej 104 narodowe federacje oraz liczne stowarzyszenia i organizacje nurkowe z całego Świata.

 

 • Zrzeszamy w Polsce i za granicą ponad 120 klubów płetwonurków, centrów nurkowych oraz innych jednostek amatorsko i zawodowo zajmujących się swobodnym nurkowaniem.

 

 • W naszych klubach płetwonurków i centrach nurkowych pracuje aktualnie ponad 300 zawodowych instruktorów płetwonurkowania KDP/CMAS i ponad 100 certyfikowanych Lekarzy Klubowych KDP specjalizujących się w badaniu płetwonurków.

 

 • W Polsce i za granicą wyszkoliliśmy dotąd w systemie KDP/CMAS ponad 70 tys. płetwonurków.

 

 • Szkolimy na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami państwowymi i międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa CMAS, a absolwenci naszych kursów szkoleniowych otrzymują Międzynarodowe Certyfikaty Wyszkolenia KDP/CMAS -dokumenty uznawane w bazach i klubach nurkowych całego Świata.

 

 • Współpracujemy z Krajowym Ośrodkiem Medycyny Hiperbarycznej IMMiT w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Państwową Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniach 15-29.07.2024 r.

Kurs M1 KDP/CMAS

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniach 9-12.07.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty