PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Weryfikacja stopni innych organizacji

Zasady weryfikacji stopni wyszkolenia uzyskanych w innych organizacjach nurkowych

Komisja Działalności Podwodnej PTTK przyjęła następujące zasady postępowania w stosunku do osób pragnących uzyskać stopnie KDP/CMAS na podstawie stopni płetwonurkowych wydanych przez inne organizacje nurkowe w kraju i za granicą:

 

Odpowiedzialności:

 • Prawo do weryfikacji stopni uzyskanych w innych organizacjach mają:
  • Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK (wszystkie stopnie płetwonurka oraz stopnie instruktorskie)
  • Kluby, centra, firmy zarejestrowane w KDP ZG PTTK (do stopnia P3 włącznie oraz stopnie specjalistyczne na poziomie płetwonurka)
 • Płetwonurkowe stopnie P1, P2, P3 mogą być potwierdzone przez aktywnych instruktorów KDP/CMAS (M1 dla P1) i (M2 lub M3 dla P1, P2. P3).
 • Płetwonurkowe stopnie i uprawnienia specjalistyczne innych organizacji (takie jak np. suche skafandry, nurkowania mieszankowe, podlodowe, wrakowe i inne) mogą być weryfikowane w klubie przez aktywnego instruktora KDP/CMAS z uprawnieniami specjalistycznymi na poziomie instruktorskim.
 • Weryfikowana osoba na stopień P1, P2, P3 musi otrzymać wpis w Książeczce Płetwonurka KDP ZG PTTK oraz certyfikat KDP/CMAS.
 • Weryfikowana osoba na stopień specjalistyczny musi otrzymać certyfikat oraz może otrzymać książkę płetwonurka z wpisanym stopniem.
 • Osoby zweryfikowane przez KDP ZG PTTK rejestrowane są w Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego KDP ZG PTTK.
 • Wszelkie krajowe i zagraniczne nurkowe kwalifikacje zawodowe i wojskowe weryfikowane są wyłącznie przez KDP ZG PTTK.
 • Koszty ewentualnych szkoleń uzupełniających, rejestracji oraz wszystkich wymaganych dokumentów pokrywa osoba poddająca się weryfikacji.

 

Szczegóły przeprowadzenia weryfikacji do stopnia P1, P2, P3:

 1. Osoba ubiegająca się o stopień KDP/CMAS powinna posiadać ważny certyfikat wydany przez inną organizację.
 2. Osoba ubiegająca się o stopień KDP/CMAS powinna przedstawić instruktorowi przeprowadzającemu weryfikacje:
  • ważny certyfikat innej organizacji,
  • rejestr nurkowań wykonanych w trakcie kursów,
  • rejestr nurkowań międzystopniowych.

Weryfikowana osoba musi wykonać min 2 nurkowania sprawdzające, a po zakończeniu procesu weryfikacji posiadać zalogowane nurkowania w liczbie i zakresie odpowiadającym wymogom programowym KDP/CMAS weryfikowanego stopnia.

 

Szczegóły przeprowadzenia weryfikacji do stopnia specjalistycznego w KDP/CMAS:

 1. Osoba ubiegająca się o stopień specjalistyczny KDP/CMAS powinna przedstawić instruktorowi przeprowadzającemu weryfikację:
  • ważny certyfikat innej organizacji rejestr nurkowań wykonanych w trakcie kursu specjalistycznego,
  • rejestr nurkowań międzystopniowych.

Weryfikowana osoba musi wykonać min 1 nurkowania sprawdzające, a po zakończeniu procesu weryfikacji posiadać zalogowane nurkowania w liczbie i zakresie odpowiadającym wymogom programowym KDP/CMAS weryfikowanego stopnia.

Instruktor przeprowadzający weryfikację zobowiązany jest przekazać weryfikowanej osobie podstawową wiedzę o KDP ZG PTTK i CMAS z zakresu podstaw prawnych działalności, struktury organizacyjnej i systemu szkolenia.

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty