PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Zasady szkoleniowe w KDP/CMAS

Zasady postępowania instruktora KDP CMAS

Uchwała nr 50/2015 z dnia 12.12.2015

Instruktor szkolący w systemie KDP/CMAS zobowiązany jest do:

  1. Szkolenia zgodnie z aktualnym programem szkolenia KDP/CMAS
  2. Posiadania ważnych badań lekarskich z okresu nie wcześniejszego niż rok przed datą prowadzenia szkolenia
  3. Posiadania podczas prowadzenia szkolenia wykupionego ważnego ubezpieczenia OC
  4. Przyjmowania na kurs wyłącznie osób spełniających wymagania formalne
  5. Przestrzegania przepisów prawnych związanych z nurkowaniem
  6. Przestrzegania zasad bezpiecznego nurkowania CMAS
  7. Dbania o dobre imię KDP PTTK i CMAS

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

W każdym wieku można nurkować!

Logowanie do systemu Kaszalot – Update

Masters and Junior World Finswimming Championship 2023 – CMAS