PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Dla kandydatów na płetwonurków KDP/CMAS

KDP CMAS to jedyna polska federacja nurkowa, która będąc członkiem Komitetu Technicznego Światowej konfederacji Podwodnej CMAS, posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami państwowymi i międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa CMAS. Absolwenci naszych kursów szkoleniowych otrzymują Certyfikaty wyszkolenia KDP CMAS, które są honorowane w klubach, bazach i centrach nurkowych na całym świecie.

Decydując się na rozpoczęcie nauki nurkowania powinni Państwo wybrać właśnie szkolenie w systemie KDP CMAS. Dlaczego?

Oto wiele argumentów, które potwierdzają, że jesteśmy organizacją najodpowiedniejszą, aby wprowadzić Państwa w podwodny świat i sprawić, by nurkowanie na dobre stało się Waszą pasją!

Będąc najstarszą organizacją nurkową na świecie i w Polsce (Komisja Turystyki Podwodnej powstała w 1956, a Kongres założycielski CMAS – Monaco 1959 rok), wiemy o nurkowaniu najwięcej od samych początków funkcjonowania tego sportu jako rekreacji. To inni wzorowali się na nas, na tym, co dobre, sprawdzone i bezpieczne.

Jako organizacja zrzeszamy kluby i centra nurkowe, dzięki czemu nasi Instruktorzy nie są przypadkowymi osobami szkolącymi, ale posiadają rekomendację klubową i wpisani są w ogólnopolski rejestr aktywnych Instruktorów KDP CMAS. Dzięki temu, jesteście pewni, że podczas szkolenia będziecie współpracować z osobami godnymi zaufania, odpowiedzialnymi, szkolącymi na najwyższym poziomie, zachowując obowiązujące standardy bezpieczeństwa.

System szkolenia KDP CMAS dostosowuje programy szkoleniowe wszystkich stopni i specjalizacji nurkowych do bardzo specyficznych i trudnych warunków panujących w naszych polskich wodach, w których odbywają się nurkowania szkoleniowe, a w dalszym etapie również nurkowania stażowe i rekreacyjne każdego płetwonurka. Nasi Instruktorzy nauczą Was dobrej techniki nurkowej; doskonale przygotują Państwa do podjęcia wszelkich wyzwań podwodnych i zaszczepią odpowiednie nawyki, nauczą, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podwodnymi, mogącymi zaistnieć pod wodą, współpracować z partnerem, radzić sobie ze stresem, zimnem i awariami sprzętowymi, a przede wszystkim nauczycie się Państwo właściwej drogi postępowania przy udzieleniu pomocy osobie w potrzebie.

Szkolenie płetwonurków w systemie KDP CMAS jest szkoleniem wielofazowym i wielostopniowym (patrz tabela szkolenia link) dającym uczestnikom w każdej grupie wiekowej i na każdym poziomie sprawności fizycznej, możliwość rozwoju swojej kariery nurkowej w wielu dziedzinach podwodnych, przy zróżnicowanym poziomie trudność i wymagań.

Na dobry początek kariery nurkowej proponujemy dla dorosłych szkolenie wstępne (SW), podczas którego możecie Państwo sprawdzić czy jest to sport dla Was i czy jesteście gotowi podjąć szkoleniowe wyzwanie, dla dzieci i młodzieży do lat 14, natomiast, proponujemy szkolenie Płetwonurka Młodzieżowego (PM) na trzech poziomach wiekowych. Ponadto oferujemy również specjalizację Płetwonurek z zatrzymanym oddechem (PZOB) dla osób, które preferują eksplorację świata podwodnego na jednym oddechu. Szkolenie to obejmuje trzy główne poziomy i ostatecznie może być zakończone zdobyciem uprawnień instruktorskich. Kolejną specjalizacją, którą można realizować przed rozpoczęciem właściwego szkolenia nurkowego jest szkolenie z zakresu przygotowywania mieszanin oddechowych (GB). Certyfikat tego szkolenia możecie Państwo już posiadać nawet nie będąc jeszcze płetwonurkiem.

Podstawowy pion szkoleniowy obejmuje trzy stopnie podstawowe P1, P2, P3, (P4 /dla bardzo doświadczonych płetwonurków/ dodatkowo dla działaczy klubowych i organizatorów imprez nurkowych), które następują kolejno po sobie i stopniowo przygotowują uczestnika do większych głębokości i zadań wynikających z realizacji danego programu. Zdobycie kolejnych stopni podstawowych musi być potwierdzone wykonaniem odpowiedniej liczby nurkowań stażowych, zdobyciem obowiązkowych specjalizacji wynikających z programu, a w przypadku młodzieży spełnieniem wymogu wiekowego (patrz programy szkoleniowe – pion podstawowy). Po zrealizowaniu wszystkich stopni z pionu podstawowego, każdy  uczestnik może ubiegać się o stopnie instruktorskie, należy oczywiście spełnić wymogi przewidziane dla kandydatów na instruktorów, a także uczestniczyć w centralnym obozie szkoleniowym.

System szkoleniowy KDP CMAS jest, jak już wcześniej wspomniano, również systemem wielofazowym. To znaczy, że każdy uczestnik może realizować się, jako płetwonurek w wielu fazach, wybierając ścieżkę techniczną (trudniejszą, wymagającą większej sprawności fizycznej, odporności psychicznej i znacznie większej liczbie nurkowań – specjalizacje oznaczone kolorem zielonym), albo wybierając ścieżkę rekreacyjną, (która oferuje specjalizacje niewymagające takich specyficznych predyspozycji, jak w przypadku ścieżki technicznej – specjalizacje oznaczone kolorem czarnym).

Wybierając ścieżkę techniczną, po ukończeniu kursu podstawowego P1, każdy uczestnik może rozwijać swój warsztat nurkowy w trzech dziedzinach: Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB), Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB) oraz Płetwonurek Nitroksowy (PN1). Uzyskanie stopnia P2 znacznie rozszerza ofertę specjalizacji, bowiem na tym etapie uczestnik może rozwijać się w dziedzinach: Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2), Płetwonurek ze Skuterem (PS1) i (PS2), Płetwonurek z SCR (PR), Płetwonurek Jaskiniowy (PJ1) i (PJ2), a także Płetwonurek Trimiksowy (PT1) i (PT2).

Kierując się ścieżką rekreacyjną, KDP CMAS przygotowało szeroką gamę specjalizacji znacznie „lżejszych”, o charakterze rekreacyjnym. Po zakończeniu kursu podstawowego P1,  uczestnik ma do wyboru specjalizacje z zakresu: Płetwonurek Nocny (PNO), Płetwonurek Nawigator (PNA), Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM), Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS), Płetwonurek Podlodowy (PLL), Płetwonurek Archeolog (PA), Płetwonurek Filmowiec (PFI), Płetwonurek Fotograf (PF1), Płetwonurek Ekolog (PEK), Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP), oraz Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW). Uzyskanie stopnia P2 pozwala na dalszy rozwój w dziedzinie fotografii podwodnej oferując stopnień Płetwonurek Fotograf (PF2), a także Płetwonurek ze Skuterem (PS1).

Osoby posiadające uprawnienia nurkowe z zakresu specjalizacji: archeologii podwodnej, ekologii podwodnej, fotografii i filmowania podwodnego, mają możliwość ubiegać się o stopnie instruktorskie w tych dziedzinach, bez obowiązku zdobycia podstawowego stopnia instruktorskiego M1.

System szkolenia instruktorskiego obejmuje trzy poziomy: M1, M2 i M3 oraz wiele etapów specjalizacyjnych, które kandydat musi zrealizować oraz do wyboru (patrz program szkolenia).

Specjalizacje oznaczone kolorem białym dotyczą umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i zachowania się w przypadku nagłych niebezpieczeństw wynikających z uprawiania płetwonurkowania. Jak widać na schemacie szkoleniowym, każdy uczestnik po ukończeniu kursu podstawowego P2 ma obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, jednocześnie to  uczestnik decyduje jakie szkolenie wybierze (patrz schemat szkolenia).

Wybierając system szkolenia KDP CMAS otrzymacie Państwo pełen zakres usług związanych z płetwonurkowaniem zarówno rekreacyjnym jak i technicznym; zdobędziecie niezbędną wiedzę teoretyczną z takich dziedzin nurkowych jak: sprzęt podstawowy i pomocniczy, fizyka, fizjologia i patofizjologia, technika i bezpieczeństwo, ratownictwo, podstawowe zabiegi resuscytacyjne, środowisko wodne i hydrologia, historia, prawne aspekty wynikające z uprawniania tej rekreacji ruchowej, ponadto poznacie i opanujecie dobrą technikę nurkowania i umiejętność właściwej obsługi sprzętu stosowanego podczas pobytu pod wodą.

Polska federacja nurkowa KDP CMAS to federacja właśnie dla Państwa, to jednocześnie gwarancja bezpieczeństwa i wysokiej jakości szkolenia. To dobry wybór, by rozpocząć nową przygodę sportową, nową pasję i przyjąć nowy styl życia, jest to jednocześnie niepowtarzalna okazja, aby poznać ciekawych i wspaniałych ludzi.

Myśl przewodnia naszej organizacji międzynarodowej i krajowej to:
Jakość i bezpieczeństwo
Jakość szkolenia, bezpieczeństwo szkolenia i nurkowania.

A naszą wizją jest:
Bycie najlepszą organizacją szkoleniową w Polsce!!

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniach 15-29.07.2024 r.

Kurs M1 KDP/CMAS

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniach 9-12.07.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty