PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Afiliacja nowego klubu / centrum

Dokumenty do rejestracji klubu

(dotyczy klubów PTTK)

 1. Pismo do KDP o dokonanie rejestracji klubu z oficjalną pieczątką klubu oraz pieczątkami i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

 2. Kopia uchwały Zarządu Oddziału PTTK o powołaniu klubu (koła) płetwonurków.

 3. Skład osobowy zarządu klubu, wykaz imienny instruktorów, liczba członków ze stopniem P1, P2, P3, P4.

 4. Dane informacyjne o klubie (formularz do pobrania).

 5. Dane do wystawiania faktur VAT.

 6. Pisemne poparcie co najmniej dwóch Klubów lub Centrów Nurkowych znajdujących się na liście klubów/centrów KDP/CMAS https://cmas.pl/kluby-i-centra

Dokumenty do afiliacji

(dotyczy podmiotów nie będących w strukturze PTTK)

 1. Pismo do KDP o dokonanie afiliacji z oficjalną pieczątką zawierającą REGON, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o afiliację.

 2. Skład osobowy zarządu klubu, wykaz imienny instruktorów.
 3. Kopia dokumentu określającego status prawny podmiotu ubiegającego się o afiliację tzn. KRS, wydruk z CEIDG, decyzja organu administracji terenowej, decyzja władz jednostki nadrzędnej, decyzja komendanta / dowódcy, itp.

 4. Dane informacyjne o klubie (formularz do pobrania).
 5. Dane do wystawiania faktur VAT.

 6. Pisemne poparcie co najmniej dwóch Klubów lub Centrów Nurkowych znajdujących się na liście klubów/centrów KDP/CMAS https://cmas.pl/kluby-i-centra

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

W każdym wieku można nurkować!

Logowanie do systemu Kaszalot – Update

Masters and Junior World Finswimming Championship 2023 – CMAS