PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Wytyczne dot. szkolenia

Szkolenia i nurkowania rekreacyjne w innych organizacjach nurkowych

 

Przypominamy wszystkim płetwonurkom KDP/CMAS uczestniczącym w szkoleniach organizowanych przez inne organizacje nurkowe (nawet CMAS-wskie), że uzyskane na tych szkoleniach kwalifikacje (stopnie, specjalizacje, itp.) nie mogą być wpisywane do Książek Płetwonurka KDP przez organizatorów tych szkoleń – należy żądać potwierdzenia uzyskania kwalifikacji na oryginalnym dokumencie organizacji nurkowej prowadzącej szkolenie. Uzyskane kwalifikacje mogą być później zweryfikowane i wpisane do dokumentów KDP PTTK w trybie określonym na podstronie „szkolenie”.

 

Nurkowania rekreacyjne (stażowe) wykonane pod nadzorem instruktorów lub płetwonurków innych organizacji ze stopniem ekwiwalentnym P3 mogą być potwierdzane przez te osoby w Rejestrze Nurkowań KDP. Wpisy te są ważne i nie wymagają weryfikacji.

 

Zamieszczono 2008.02.16

 


 

ZASADY CERTYFIKACJI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ KDP PTTK

 

  • Uczestnicy wszystkich szkoleń KDP/CMAS otrzymują dokumenty certyfikacyjne potwierdzające nabyte kwalifikacje płetwonurkowe.
  • Po ukończeniu każdego kursu P1 lub kursu „cross‑over” organizator szkolenia powinien niezwłocznie wydać uczestnikowi szkolenia dokument zwany „Książką Płetwonurka KDP” wraz z wpisem uzyskanego stopnia wyszkolenia oraz wystawić wniosek o wydanie identyfikatora KDP/CMAS (tzw. plastikowy certyfikat). Wpis stopnia wyszkolenia oraz wniosek o wydanie identyfikatora powinien być poświadczony przez instruktora prowadzącego szkolenie lub szefa szkolenia klubu lub centrum.
  • Ceny dokumentów certyfikacyjnych tzn. Książki Płetwonurka KDP i identyfikatorów KDP/CMAS wyszczególnione są na stronie www.kdp.pttk.pl/sklep. Opłaty za w/w dokumenty odprowadzane są przez klub/centrum w całości do OCSP KDP PTTK. Opłaty za identyfikatory mogą być również wnoszone indywidualnie przez zainteresowanych bezpośrednio do OCSP KDP PTTK.
  • Po ukończeniu każdego innego kursu instruktor powinien dokonać wpisu w „Książce Płetwonurka KDP” oraz poświadczyć wniosek o wydanie stosownego identyfikatora KDP/CMAS.
  • Osoby z innych organizacji nurkowych biorące udział w szkoleniach specjalistycznych KDP/CMAS mogą ubiegać się o wydanie identyfikatora KDP/CMAS na ogólnie przyjętych zasadach.

 

Zamieszczono 2007.12.24

 


 

KURSY P3 – WARIANT WEEKENDOWY

 

KDP informuje, że uchwałą z dnia 13.10.2007r. wprowadzono zmiany do programu szkolenia na stopień płetwonurka KDP/CMAS *** (P3). W wyniku tej nowelizacji kursy na stopień P3 mogą być prowadzone również w systemie weekendowym, przy spełnieniu następujących warunków:

  • kadra kursu musi się składać wyłącznie z instruktorów M2+ lub M3,
  • program szkoleniowy należy zrealizować w okresie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od daty rozpoczęcia kursu,
  • kierownik szkolenia kursu musi być zaakceptowany przez KDP.

 

Zamieszczono 2007.10.31
 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 

W związku z pojawiającymi się na rynku materiałami szkoleniowymi, KDP informuje, że będzie propagować i dystrybuować jedynie materiały dydaktyczne, które powstały pod nadzorem i po akceptacji KDP.

 


 

NOWE WZORY CERTYFIKATÓW NITROKSOWYCH

 

W związku ze zmianą wzoru certyfikatów PN1 i MN1 uprzejmie prosimy o dołączanie fotografii do wniosku o wydanie tego typu kart KDP/CMAS. Dotychczas wydawane certyfikaty typu „overlay” (wypisywane ręcznie) zachowują swoją ważność.

 


 

KARTA NURKOWAŃ

 

Przypominamy o konieczności korzystania z karty nurkowań przy wszystkich nurkowaniach (szkoleniowych, stażowych, turystycznych, itp).

Korzystanie z karty nurkowań jest obowiązkowe w świetle obowiązujących w Polsce przepisów.

Pobierz kartę nurkowań: karta_nurkowan.doc [100 KB], karta_nurkowan.pdf [125 KB]

 


 

PRZYPOMNIENIE: OBOWIĄZEK POSIADANIA ORZECZENIA LEKARSKIEGO

 

KDP przypomina organizatorom kursów szkoleniowych i Instruktorom KDP/CMAS o bezwzględnej konieczności posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do nurkowania. Zasada obowiązuje kursantów i kadrę szkoleniową podczas wszystkich kursów szkoleniowych.

 

KDP zaleca, aby badania były wykonane przez lekarzy SLK lub przez lekarzy sportowych.

 

Obowiązkiem instruktora jest uświadomienie płetwonurkom konieczności posiadania badań lekarskich w okresie między szkoleniami.

 


 

CMAS – JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

 

Działając w myśl pojętej uchwały „CMAS – Jakość i bezpieczeństwo” KDP będzie surowo oceniać nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie szkolenia.

 


 

WNIOSKI O CERTYFIKATY

 

Przypominamy o konieczności naklejania zdjęć na wnioski o certyfikaty! Brak zdjęcia lub odszukiwanie zdjęć z poprzednich wniosków wydłuża proces wykonywania certyfikatów.

 

Jednocześnie przypominamy, że czas realizacji certyfikatów KDP/CMAS nie przekracza 2 tygodni. Warunkiem realizacji jest dostarczenie przez organizatora szkolenia wypełnionego wniosku wraz z kopią wpłaty. Nieotrzymanie certyfikatu w wspomnianym wyżej okresie oznacza, że organizator szkolenia nie dopełnił wymienionych wyżej formalności i do niego należy kierować prośby o wyjaśnienie powodów opóźnienia.

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty