Stopnie nurkowe innych organizacji i ich weryfikacja


Zasady weryfikacji stopni wyszkolenia uzyskanych w innych organizacjach nurkowych

 
 Komisja Działalności Podwodnej PTTK przyjęła następujące zasady postępowania w stosunku do osób pragnących uzyskać stopnie KDP/CMAS na podstawie stopni płetwonurkowych wydanych przez inne organizacje nurkowe w kraju i za granicą:

 

Odpowiedzialności:


 • Prawo do weryfikacji stopni uzyskanych w innych organizacjach mają:
  • Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK (wszystkie stopnie płetwonurka oraz stopnie instruktorskie)
  • Kluby, centra, firmy zarejestrowane w KDP ZG PTTK (do stopnia P3 włącznie oraz stopnie specjalistyczne na poziomie płetwonurka)
 • Płetwonurkowe stopnie P1, P2, P3 mogą być potwierdzone przez aktywnych instruktorów KDP/CMAS (M1 dla P1) i (M2 lub M3 dla P1, P2. P3).
 • Płetwonurkowe stopnie i uprawnienia specjalistyczne innych organizacji (takie jak np. suche skafandry, nurkowania mieszankowe, podlodowe, wrakowe i inne) mogą być weryfikowane w klubie przez aktywnego instruktora KDP/CMAS z uprawnieniami specjalistycznymi na poziomie instruktorskim.
 • Weryfikowana osoba na stopień P1, P2, P3 musi otrzymać wpis w Książeczce Płetwonurka KDP ZG PTTK oraz certyfikat KDP/CMAS.
 • Weryfikowana osoba na stopień specjalistyczny musi otrzymać certyfikat oraz może otrzymać książkę płetwonurka z wpisanym stopniem.
 • Osoby zweryfikowane przez KDP ZG PTTK rejestrowane są w Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego KDP ZG PTTK.
 • Wszelkie krajowe i zagraniczne nurkowe kwalifikacje zawodowe i wojskowe weryfikowane są wyłącznie przez KDP ZG PTTK.
 • Koszty ewentualnych szkoleń uzupełniających, rejestracji oraz wszystkich wymaganych dokumentów pokrywa osoba poddająca się weryfikacji.

 

 

Szczegóły przeprowadzenia weryfikacji


 1. Osoba ubiegająca się o stopień KDP/CMAS P1, P2, P3 powinna posiadać równoważny stopień innej organizacji zgodnie z tabelą ekwiwalentów (poniżej).
 2. Osoba ubiegająca się o stopień specjalistyczny KDP CMAS powinna posiadać równoważny stopień specjalistyczny innej organizacji.
 3. Osoba ubiegająca się o stopień KDP/CMAS P1, P2, P3 powinna przedstawić instruktorowi przeprowadzającemu weryfikacje:
  • ważny certyfikat innej organizacji
  • rejestr nurkowań wykonanych w trakcie kursów,
  • rejestr nurkowań międzystopniowych                                                                                                                                                                                                                                                          
Weryfikowana osoba musi wykonać min 2 nurkowania sprawdzające, a po zakończeniu procesu weryfikacji posiadać załogowane nurkowania w liczbie i zakresie odpowiadającym wymogom programowym KDP/CMAS weryfikowanego stopnia.

 1. Osoba ubiegająca się o stopień specjalistyczny KDP/CMAS powinna przedstawić instruktorowi przeprowadzającemu weryfikację:
  • ważny certyfikat innej organizacji rejestr nurkowań wykonanych w trakcie kursu specjalistycznego.
  • rejestr nurkowań międzystopniowych

 

 

Weryfikowana osoba musi wykonać min 1 nurkowania sprawdzające, a po zakończeniu procesu weryfikacji posiadać załogowane nurkowania w liczbie i zakresie odpowiadającym wymogom programowym KDP/CMAS weryfikowanego stopnia.

 

 

 1. Instruktor przeprowadzający weryfikację zobowiązany jest przekazać weryfikowanej osobie podstawową wiedzę o KDP ZG PTTK i CMAS z zakresu podstaw prawnych działalności, struktury organizacyjnej i systemu szkolenia.


Tabela ekwiwalentów wyszkolenia innych organizacji dla stopni płetwonurków KDP/CMAS P1, P2, P3

 

 

KDP/

CMAS

LOK1

CMAS (m.in. LOK i PZPŁ)

PADI

SSI

IANTD

SDI

EN

"0"

-

-

Discover Scuba Diving

-

-

-

-

PM

Klasa

zapoznawcza

 

IOWD

IOWD

IOWD

Scuba Diver (program młodzieżowy)

-

-

-

-

OWD

OWD-

OWD-

OWD-

Level 1
"Supervised Diver"
EN 14153-1

P-1

Klasa III

CMAS *

AOWD

AOWD

AOWD

AD

Level 2
"Autonomous Diver"
EN 14153-2

P-2

Klasa II

CMAS **

Rescue Diver

AOWD+rescue

AOWD+rescue

AOWD+rescue

-

P-3

Klasa I

CMAS ***

Divemaster

       Master Diver          Master Diver     Master Diver

Level 3
"Dive Leader"
EN 14153-3

P-4

-

-

-

-

-

-

-

PNO

W ramach klasy I

(2)

AOWD+specjalizacja nocna

AOWD& Night & Limited Visibility Diving

-

-

-

PNA

W ramach klasy II

(2)

AOWD+specjalizacja nawigacja

AOWD & Navigation

-

-

-

PE

W ramach klasy II

(2)

AOWD+ specjalizacja deep

AOWD & Deep

AOWD

-

-


Dla osób z niepełnosprawnością, obowiązują następujące ekwiwalenty stopni między KDP/CMAS a HSA.

 

 • KDP/CMAS PZN3 - HSA OWD-C
 • KDP/CMAS PZN4 - HSA OWD-B
 • KDP/CMAS PZN5 - HSA OWD-A

 

(1)do 14.08.2008

(2) w zależności od programu szkolenia

 


Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+