Karta Łowcy Podwodnego


 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze zgodnie z §4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie zamieszczonego w Dz. U. Nr 138, poz. 1559 jest organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego.

Statutowy organ PTTK - Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK w drodze uchwały upoważniła do przeprowadzenia szkolenia zakończonego egzaminem z zakresu ochrony i połowu ryb następujące osoby:

  • Marian Kurtiak 75-950 Koszalin ul. Księżycowa 14, tel.605 351 574; email:marian@kurtiak.pl   -  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

  • Syłwester Wójcik 31-271 Kraków ul. Kluczborska 50/47, tel. 506 033 485; email:sylwesterwojcik@poczta.fm

  • Krzysztof Chodakowski 85-370 Bydgoszcz ul. Wiklinowa 15,  tel. 502-66-20-20; email:k.chodakowski@o2.pl

  • Paweł Laskowski 10-900 Olsztyn ul.Warszawska 24/5, tel. 505 839 511; e-mail:active2@o2.pl

  • Piotr Nieckarz 48-303 Nysa woj. opolskie, Iława 8, tel. 600 29 95 45; e-mail nurek@poczta.onet.pl

Osoby zainteresowane zdobyciem Karty Łowcy Podwodnego proszone są o bezpośredni kontakt z osobami upoważnionymi.

Uwaga! Od 2015 r. każda z osób, która ukończy z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu ochrony i połowu ryb otrzyma dodatkowo certyfikat łowcy podwodnego. Certyfikaty wydawane będą przez Komisję Działalności Podwodnej ZG PTTK na podstawie wniosku złożonego przez osobę przeprowadzającą egzamin.


Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że z dniem 06.06.2011 r. opłatę w kwocie 10 zł za wydanie karty łowiectwa podwodnego można wnieść wyłącznie:

  • na rachunek bankowy: Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, konto nr 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004

Adres Biura Ochrony Środowiska:
pl. Bankowy 2

00-095 Warszawa

adres korespondencyjny:
Urząd m.st. Warszawy

ul. Kredytowa 3
00-096 Warszawa

Składanie dokumentów:

w siedzibie BOŚ:
pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec)
XIX piętro, pokój 1903

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+