Dlaczego warto zostać instruktorem KDP/CMAS?


 dwa swiaty

 

 

DLACZEGO WŁAŚNIE W KDP?

Szkolenie dopasowane do potrzeb rynku.
Podstawowy kurs Instruktorski M1 został podzielony na moduły i jest dostępny w kilku wariantach. Zapewnia to maksymalną elastyczność czasową i daje uczestnikom możliwość wyboru. Kurs trwa 9 dni szkoleniowych (dla osób pracujących na etacie to tylko 5 dni urlopu). Na te 9 dni składają się następujące moduły:
• Moduł metodyki ogólnej, teoretycznej (5 dni szkoleniowych) kandydat zdobywa umiejętność bezpiecznego i skutecznego nauczania dorosłych, otrzymuje wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia zajęć teoretycznych. Odbywają się również ćwiczenia sprawnościowe oraz z ratownictwa.
• Moduł metodyki szczegółowej, praktycznej ( 4 dni szkoleniowe) kandydat zdobywa umiejętności nauczania płetwonurkowania. Jest to wiedza niezbędna do organizacji i prowadzenia szkolenia praktycznego. Poszerzana jest również wiedza ogólna o nurkowaniu, tak aby przyszły instruktor stanowił autorytet dla swych podopiecznych.
• Moduł dodatkowych specjalizacji - to moduł nieobowiązkowy, związany z kursami specjalistycznymi. Trwa od 2 do 5 dni szkoleniowych. Łącznie do wyboru jest aż siedem specjalizacji instruktorskich.

 

BARDZO DOBRY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY

KDP przykłada wielką wagę do wysokiego poziomu szkolenia, wkładamy bardzo dużo pracy na kursach instruktorskich i bardzo dobrze przygotowujemy kandydatów do przyszłej pracy. Po kursie oprócz prestiżu i uznania (CMAS to jedna z najstarszych organizacji nurkowych – założona przez J.Y. Cousteau), absolwent otrzymuje międzynarodowe uprawnienia Instruktora M1 KDP /CMAS pozwalające na szkolenie kandydatów na stopnie P1, P2 i P3.
W zależności od wybranej opcji kursu specjalistycznego, uzyskuje uprawnienia do szkolenia następujących stopni specjalizacji:
• Płetwonurek Nocny
• Płetwonurek Nawigator
• Płetwonurek Eksplorator
• Płetwonurek Młodzieżowy
• Płetwonurek Nitroksowy
• Płetwonurek w Zestawie Butlowym
• Płetwonurek w Skafandrze Suchym

Wielu instruktorów wybiera KDP ze względu na klarowny schemat szkolenia oraz niższe niż w innych organizacjach koszty certyfikacji.

 

DSC08500

 

OPCJA DLA NIEZDECYDOWANYCH

Istnieje możliwość jednodniowego spotkania z kadrą kursu instruktorskiego M1.
Podczas tego modułu instruktor M3 przedstawia kandydatowi zagadnienia, które będą przedmiotem kursu. W trakcie spotkania realizowane jest nurkowanie do 30m, po którym kadra przekazuje kandydatowi uwagi dotyczące jego praktycznych umiejętności oraz zakresu wiedzy teoretycznej do uzupełnienia przed kursem. Jest to moduł nieobowiązkowy i może być zrealizowany zupełnie niezależnie.

KOŁO RATUNKOWE - MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY

Jeżeli w trakcie kursu komuś „poślizgnie się noga” lub zaistnieje sytuacja losowa kadra, będzie się starać wyrównać braki w wiedzy i umiejętnościach. Omówione zostaną zagadnienia wymagane do zaliczenia poszczególnych etapów kursu.
Jeżeli mimo starań podczas kursu kandydat nie będzie mógł być certyfikowany, istnieje możliwość uczestnictwa w kolejnym kursie M1 organizowanym przez KDP OCSP PTTK na preferencyjnych warunkach. Okres szkolenia M1 nie może przekroczyć dwóch lat kalendarzowych.

KDP


WARUNKI WSTĘPNE

Kandydat na instruktora musi posiadać stopień P3 (płetwonurek przewodnik), posiadać specjalizacje umożliwiające nurkowanie w Polsce oraz bezpieczne prowadzenie nurkowań jako przewodnik. Wymagane jest także aby kandydat na instruktora był osobą wszechstronnie wykształconą nurkowo - instruktor musi być profesjonalistą w swojej dziedzinie.

DOPASOWANIE DO RZECZYWISTOŚCI

Dzięki temu, że każda federacja ma możliwość dopasowania swych programów do funkcjonujących trendów, KDP ma możliwość sprawnego reagowania na pojawiające się nowości sprzętowe lub nowe specjalizacje, które jako federacja jesteśmy w stanie bardzo szybko włączyć do programu szkolenia.

FINANSE 

Nie do pominięcia jest argument finansowy. Biorąc pod uwagę koszty nakładane na podmioty szkolące i materiały szkoleniowe, certyfikowanie w KDP /CMAS jest bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla osób szkolących znaczące liczby osób.
Różnica w cenie materiałów jest na tyle znacząca, że osoby decydują się na cross do nas głównie z tego powodu. Oprócz innych argumentów podają, że są w stanie w rok „zarobić” na samych materiałach kilkanaście tysięcy złotych. Kto w dzisiejszych trudnych czasach nie weźmie tego pod uwagę?

STOPNIE INSTRUKTORSKIE W KDP/CMAS 

Instruktor M1 - to podstawowy stopień instruktorski w KDP dający możliwość szkolenia wszystkich stopni rekreacyjnych.
Instruktor M2 - to drugi stopień dający możliwość certyfikowania wszystkich stopni rekreacyjnych.
Instruktor M3 - to najwyższy stopień, który oprócz możliwości szkoleniowych stopnia M2 daje także możliwość szkolenia instruktorów.
Oprócz stopni głównych mamy także instruktorskie stopnie specjalistyczne.

DSC 6182

 

JAK WYGLĄDA PROCEDURA CROSS-OVER?

Standardowo procedura ta daje możliwość uzyskania uprawnień instruktora M1. Kurs cross-over odbywa się w czasie szkoleń centralnych M1 i M2.
Podczas 2-3 dni zajęć osoba przychodząca do KDP /CMAS ma za zadanie zrealizować zajęcia teoretycznie i zajęcia praktyczne z zakresu szkoleń podstawowych P1 lub P2. Dodatkowo kandydat ma wykazać się dobrą techniką nurkowania i kondycją fizyczną. Kadra kursu przekaże adeptowi informacje na temat organizacji i systemu szkolenia.
Oprócz kursu cross-over na stopnie główne, osoby posiadające instruktorskie uprawnienia specjalistyczne w innych organizacjach mogą uzyskiwać uprawnienia w KDP /CMAS wg własnego wyboru.
W wyjątkowych przypadkach, dla wybitnych specjalistów, indywidualności, znaczących szkół/instruktorów jesteśmy w stanie uruchomić indywidualny tryb przejścia do KDP /CMAS. W takim przypadku należy się kontaktować bezpośrednio z szefem szkolenia.

JAKIE SĄ KOSZTY ZWIĄZANE Z KURSEM CROSS-OVER?

Cena kursu cross-over w stosunku do kursu M1 jest skalkulowana na poziomie 50% ceny głównego kursu. Mamy też warianty dające możliwość cross-owania dodatkowych specjalizacji zaraz po uzyskaniu stopnia M1. Są one zgodne z wariantami kursu M1.
Są też finansowo bardziej atrakcyjne, niż robienie kursów specjalistycznych w sposób indywidualny.
• M1 + 3 specjalizacje (nocne, nawigacja, eksplorator)
• M1 + 6 specjalizacji (dodatkowo nitroks, zestaw dwubutlowy, szkolenie dzieci)
• M1 + 7 specjalizacji (dodatkowo suchy skafander). W pakiecie specjalizacje kosztują 30% ceny indywidualnej. Pojedynczo jest to 50% ceny.
Aby zostać instruktorem dowolnej specjalizacji należy mieć stopień główny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+