PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Szczegółowe informacje dla kandydata na stopień M1

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU INSTRUKTORSKIEGO M1


Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić się na kurs M1, wypełnij formularz  znajdujący się na stronie https://cmas.pl/zgloszenie-na-centralny-kurs-instruktorski i wybierz jeden z wariantów kursu. 

Opis szkolenia

Kurs M1 składa się z modułów, które mogą być prowadzone w 4 wariantach.

 • Moduł 1 – jednodniowe spotkanie z instruktorem (moduł jest nieobowiązkowy – może być realizowany w ramach wariantów I, II, III, IV lub zupełnie niezależnie) .
 • Moduł 2 – 5 dni szkoleniowych przeznaczonych na realizację części ogólnej metodyki nauczania.
 • Moduł 3 – 4 dni szkoleniowe przeznaczone na część praktyczną zagadnień M1.
 • Moduł 4 – 2-5 dni przeznaczonych na przeprowadzenie kursów specjalistycznych MNO, MNA, MPE, MZB, MPM, MN1, MSS (3 opcje do wyboru przez kandydata).

Całość szkolenia M1 – nie może przekroczyć 2 lat kalendarzowych.

(Moduł1)

1 dzień z instruktorem (termin ustalany indywidualnie)

1 dzień

     

Wariant I

Moduł 1

Moduł2

Moduł3

 

1 dzień z instruktorem – opcjonalnie

Metodyka nauczania część ogólna

Praktyka do M1

 

1 dzień

9 dni

Wariant II

Moduł 1

Moduł2

Moduł3

Moduł4

 

1 dzień z instruktorem – opcjonalnie

Metodyka nauczania część ogólna

Praktyka do M1

3 specjalizacje instruktorskie (MNO, MNA, MPE)

 

1 dzień

11 dni

Wariant III

Moduł 1

Moduł2

Moduł3

Moduł4

 

1 dzień z instruktorem – opcjonalnie

Metodyka nauczania część ogólna

Praktyka do M1

6 specjalizacji instruktorskich (MNO, MNA, MPE, MPM, MN1, MZB)

 

1 dzień

13 dni

Wariant IV

Moduł 1

Moduł2

Moduł3

Moduł4

 

1 dzień z instruktorem – opcjonalnie

Metodyka nauczania część ogólna

Praktyka do M1

7 specjalizacji instruktorskich (MNO, MNA, MPE, MPM, MN1, MZB, MSS)

 

1 dzień

14 dni

Moduł 1

Jednodniowe spotkanie z instruktorem podczas, którego kandydat 

– otrzymuje pełną informację o kursie M1 (moduł2, moduł3, moduł4)

– otrzymuje informacji o federacji KDP/CMAS

– nurkuje z instruktorem do 30m

Moduł 1 daje możliwość otrzymania informacji zwrotnej od instruktora przed rozpoczęciem głównej części kursu M1.

Moduł 1 może być traktowany jako część wstępna kursu M1 lub jako moduł całkowicie niezależny. Szczegóły cenowe na stronie www.cmas.pl (cennik kursów centralnych).

Moduł 2

Szkolenie podstawowe trwające 5 dni. Podczas tego modułu kandydat zdobywa umiejętność przekazywania wiedzy na poziomie ogólnym, czego efektem końcowym jest umiejętność bezpiecznego i skutecznego nauczania osób dorosłych i młodzieży.

Kurs realizowany jest poprzez:

 1. Naukę i ćwiczenia praktyczne z zakresu realizacji zajęć teoretycznych, podczas których kandydat otrzyma wiedzę zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego,
 2. Realizację zajęć z ratownictwa, jako elementu bezpieczeństwa w środowisku wodnym
 3. Realizację programu sprawnościowo – dydaktycznego

Moduł 2 kończy się egzaminem teoretycznym.

Moduł 3

Szkolenie specjalistyczne nurkowe trwające 4 dni. Podczas tego modułu kandydat zdobywa umiejętność nauczania płetwonurkowania potrzebną na kursach podstawowych. Kurs realizowany jest poprzez

 1. Naukę i ćwiczenia z zakresu realizacji zajęć praktycznych, podczas których kandydat otrzyma wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego
 2. Poszerzenie wiedzy kandydata o nurkowaniu tak by instruktor zachęcał do rozwoju początkujących płetwonurków oraz prezentował wysoki poziom wiedzy, jako autorytet nie tylko formalny, ale również merytoryczny.

Część szkolenia praktycznego oceniana jest na bieżąco. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego jest zaliczenie wszystkich zadań praktycznych postawionych przed kandydatem.

Moduł 3 kończy się egzaminem teoretycznym.

W przypadku nie zaliczenia przez kandydata modułu 2 lub 3 istnieje możliwość jednorazowej poprawy na kolejnym z dostępnych kursów M1 organizowanych przez KDP OCSP PTTK.

Moduł 4

Szkolenie specjalistyczne trwające  2-5 dni. Obejmuje ono szkolenie na poziomie instruktorskim z następujących specjalizacji (do wyboru przez kandydata):

Opcja 1

 1. Płetwonurek Nocny
 2. Płetwonurek Nawigator
 3. Płetwonurek Eksplorator

Opcja 2 (dodatkowo do opcji 1)

 1. Płetwonurek Nitroksowy
 2. Płetwonurek Młodzieżowy
 3. Płetwonurek w Zestawie Butlowym

Opcja 3 (dodatkowo do opcji 1 i 2)

 1. Płetwonurek w Skafandrze Suchym

Szkolenie jest realizowane poprzez przekazanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania wymienionych specjalizacji oraz omówienie materiałów dydaktycznych udostępnionych instruktorom.

Moduł 4 kończy się egzaminem teoretycznym, który składa się z 10 pytań testowych i po 2 pytania opisowe dla każdej specjalizacji. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego jest zaliczenie wszystkich zadań praktycznych postawionych przed kandydatem.

Uprawnienia

Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje uprawnienia Instruktora M1 KDP/CMAS uprawniające do:

 • Samodzielnego szkolenia i nadawania stopni podstawowych – Płetwonurka P1 KDP/CMAS
 • Udział w szkoleniu na stopień P2 i P3 bez uprawnień do nadawania stopnia (w kadrze kursu musi być instruktor z uprawnieniami M2 lub M3)

W zależności od wybranej opcji szkoleń specjalistycznych, uprawnienia do samodzielnego prowadzenia szkolenia i nadawania następujących stopni specjalizacji nurkowych:

 • Płetwonurek Nocny
 • Płetwonurek Nawigator
 • Płetwonurek Eksplorator
 • Płetwonurek Nitroksowy
 • Płetwonurek Młodzieżowy
 • Płetwonurek w Zestawie Butlowym
 • Płetwonurek w Skafandrze Suchym

Opłaty

Odpłatność za kurs podana jest na stronie www.cmas.pl.

Cena obejmuje:

Szkolenie w zależności od przyjętego wariantu szkolenia.

Cena nie obejmuje:

Kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, sprzętu nurkowego , certyfikatów instruktorskich (każdy 120 PLN) innych nie wymienionych w punkcie „cena obejmuje”.

 

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Pierwsze notowanie kraba Hemigrapsus takanoi w porcie Gdynia, Zatoka Gdańska (Morze Bałtyckie)

„50 lat nad Powidzem minęło jak jeden dzień….”

Sezonowa wyprzedaż odzieży KDP

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty