PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

SKŁADKI INSTRUKTORSKIE I KLUBOWE 2016 !

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Informujemy, iż  wysokość składek instruktorskich i klubowych w 2016 r. nie ulega zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2016

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących wa

runków:

 • Zachęcamy do wypełniania kart pracy on – line (po załogowaniu).
 • Posiadanie ważnych badań lekarskich w dniu przedłużania uprawnień
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 250 zł.

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 190 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 220 zł.

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 460 zł.

   

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 280 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 360 zł.

   

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Skany/kopie dokumentów prosimy przesyłać:

 • pocztą e-mail: biuro@cmas.pl
 • faxem: 22 826 83 89
 • pocztą na adres: Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, ul. Senatorska 11 p.25, 00-075 Warszawa
 • lub złożyć bezpośrednio w biurze OCSP KDP PTTK

W przypadku badań lekarskich należy przysłać skany/kopie: pierwsza strona z książeczki nurkowej oraz odpowiednia/e strona/y z badaniami lekarskimi lub skan/kopia zaświadczenia lekarskiego.

Kartę pracy należy wypełnić, nawet, jeżeli nie brało się udziału w szkoleniu.
Prosimy o wpisanie danych osobowych, a w rubrykach związanych ze szkoleniem informacji: „Nie szkoliłem”.

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację on – line (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:

Uwaga! od 2017 r. do przedłużania uprawnień instruktorskich wymagane będzie przeszkolenie z pierwszej pomocy tlenowej!

 

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty