Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie płetwonurkowania


Aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi organizację i uprawianie płetwonurkowania obywateli polskich na terenie RP i poza nim, oraz obywateli innych państw na terenie RP, są:

 

 1. 1.     Wybrane artykuły Ustaw Sejmu RP:  

 

  • Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 nr 646).
  • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
  • Ustawa kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
  • Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

 

 1. 2.     Normy PN – EN:

 

  • PN-EN 14467. Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Wymagania dotyczące usługodawców.
  • PN-EN 14153-1. Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków rekreacyjnych. Część 1: Poziom 1 – Płetwonurek nadzorowany.
  • PN-EN 14153-2. Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków rekreacyjnych. Część 2: Poziom 2 – Płetwonurek samodzielny.
  • PN-EN 14153-3. Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków rekreacyjnych. Część 3: Poziom 3 – Przewodnik nurkowy.
  • PN-EN 250. Sprzęt do oddychania. Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym. Wymagania, badanie, znakowanie.
  • PN-EN 1809. Sprzęt do nurkowania. Kompensatory pływalności. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań.
  • PN-EN 12628. Sprzęt do nurkowania. Urządzenia ratowniczo-wypornościowe. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań.
  • PN-EN 13319. Sprzęt do nurkowania. Głębokościomierze i przyrządy zespolone do pomiaru głębokości oraz czasu. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań.
  • PN-EN 1968. Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu.
  • PN-EN 1802. Butle do gazów. Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium.

 

 1. 3.     Przepisy wewnętrzne KDP OCSP PTTK

 

  • Programy szkoleniowe
  • Uchwały i zarządzenia

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+