PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Partnerzy KDP

Twój informator turystyczno-przyrodniczy

Informator turystyczno-przyrodniczy jezioro.com.pl jest złożonym systemem baz danych połączonych relacyjnie, będących odrębnymi działami informatora, o różnych tematach – jest ich 15 (jeziora, bagna i torfowiska, rzeki i źródła, miejscowości, agroturystyka, zwierzęta, rośliny, grzyby, parki i rezerwaty, krajoznawstwo, ciekawostki, szlaki turystyczne, filmy z regionu, galeria, piśmiennictwo). Poszczególne działy są powiązane ze sobą ale mogą funkcjonować jako odrębne, samodzielne serwisy. Ogromna ilość informacji i zdjęć przeszukiwana jest dzięki ogólniej wyszukiwarce ITP. Pomocne są również wyszukiwarki w poszczególnych działach. Pozwalają przefiltrować w poszukiwaniu informacji jedynie interesujący dział. Treści, zgrupowane są w alfabetycznych spisach, a w przypadku fauny, flory i grzybów także w układzie systematycznym.

Część działów ma swoich redaktorów odpowiadających za opracowanie informacji i ich aktualizację. Cenna informacja nadchodzi również od użytkowników internetu, którą otrzymujemy poprzez dodawane komentarze.

Naszym celem jest promowanie przyrodniczych walorów regionu pn-wsch Polski oraz zwracanie uwagi na ogromną bioróżnorodność. Zachęcamy również do uprawiania turystyki proekologicznej – nie agresywnej dla środowiska, w tym kwalifikowanej (nurkowanie, kajakarstwo, wyprawy piesze i rowerowe). Chcemy aby odwiedzający nas, podziwiali nie tylko zabytki kultury materialnej ale również otaczającą przyrodę.


 

nurkowanie poseidon

Poseidon Diving Systems AB
Poseidon firmą Vektor Sport Serwis s.c.

Informujemy, że dnia 06.11.2010 została podpisana umowa między KDP a firmą Poseidon Diving Systems AB oraz polskim przedstawicielem Poseidon firmą Vektor Sport Serwis s.c. Oznacza to, że dobrze znany nam Poseidon stał się partnerem sprzętowym KDP. Wszyscy Instruktorzy zrzeszeni w KDP/CMAS otrzymają rabat w wysokości 45% od obowiązujących cen detalicznych w firmie Vektor Sport na zakup produktów marki Poseidon. W okresie obowiązywania umowy lista produktów może ulec zmianie jeżeli Poseidon wprowadzi do obrotu nowe produkty lub wycofa z oferty obecnie obowiązujące.

 

Każdy Instruktor w okresie objętym umową ma prawo i obowiązki do:

  • zakupu wybranych przez siebie produktów marki Poseidon tylko i wyłącznie jeden raz,
  • użytkowania ich tylko i wyłącznie na własne potrzeby bądź prowadzone szkolenia i kursy,
  • nie zbywania zakupionych produktów osobom trzecim.

Wszyscy Instruktorzy, którzy przystąpią do programu zostaną umieszczeni i rekomendowani na stronie internetowej www.poseidon.com.

Vektor Sport Serwis s.c. zobowiązuje się do realizacji zamówień składanych przez Instruktorów z uzgodnionym rabatem oraz z terminem realizacji zamówienia wynoszącym 30 dni.

W przypadku produktów oferowanych na zasadzie 'pre-order’ bądź też produkowanych na indywidualne zamówienia okres oczekiwania może być dłuższy.

 

Vektor Sport udostępni wszystkie modele automatów, jacketów oraz płetw do testów dla Instruktorów. Wymieniony sprzęt zostanie wypożyczony do Centrum Testowego produktów Poseidon. Lokalizacja Centrum zostanie ustalona na zasadzie odrębnej umowy.

Vektor Sport zobowiązuje się do prezentacji i szkolenia Instruktorów dotyczącego produktów marki Poseidon na dwóch zjazdach/szkoleniach w ciągu roku. Vektor Sport zobowiązuje się do rejestracji zakupów dokonywanych przez Instruktorów i przestrzegania limitu zaoferowanego sprzętu. Do każdej sprzedaży zostanie dołączona faktura VAT bądź paragon imienny wystawiony na nazwisko Instruktora oraz umowa. Vektor Sport zobowiązuje się do przygotowania raportu o Instruktorach, którzy przystąpili do programu raz w miesiącu do 5 dnia miesiąca i przesłania go do firmy Poseidon. Poseidon zobowiązuje się do umieszczenia informacji i rekomendacji Instruktorów na stronie www.poseidon.com do 10 dnia każdego miesiąca.

Lista sprzętu dostępnego dla instruktorów KDP/CMAS

Michał Górny

 


Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania – Historical Diving Society Poland powstało w 2003 r. jako  ogólnopolska  organizacja non – profit, której podstawowym celem statutowym jest szeroko pojęta działalność na rzecz rozpowszechniania i rozwoju wiedzy historycznej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i technicznego związanego z pobytem człowieka pod wodą.

HDS Poland aktywnie współpracuje z Muzeum Nurkowania WKP w Warszawie oraz z innymi podwodno-historycznymi stowarzyszeniami (HDS-mi)  na całym świecie.

Jedną z form działalności Stowarzyszenia są Spotkania z  Historią Nurkowania „RETRONURKI” – imprezy organizowane corocznie nad wodą w różnych rejonach naszego kraju we współpracy z klubami i centrami KDP PTTK i innych organizacji nurkowych.

„RETRONURKI” – to wykłady o dziejach nurkowania w Polsce i na świecie, pokazy zabytkowego sprzętu nurkowego, wystawy starych fotografii podwodnych oraz nurkowanie w hełmach otwartych i innym zabytkowym sprzęcie. Spotkania historyczne i nurkowania są bezpłatne i dostępne dla wszystkich bez wyjątku osób zainteresowanych dziejami  nurkowania.  

Informacja o „Retronurkach” i innych formach działalności Stowarzyszenia na portalu  www.hds-poland.org


 

KRAJOWY OŚRODEK MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ

Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej, w skrócie KOMH, zajmuje się leczeniem tlenem pod zwiększonym ciśnieniem otoczenia w specjalnie do tego celu przystosowanych komorach, tzw. komorach hiperbarycznych. Od czerwca 2002 roku w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej działa biuro lokalne DAN E Polska.

 

Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej
Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Akademia Medyczna w Gdańsku
Ul. Powstania Styczniowego 9B
Gdynia 81-519
Telefon alarmowy (czynny całą dobę dla wypadków nurkowych): 0-58 622-51-63
Telefon sekretariatu (do spraw administracyjnych): 0-58 699-86-10
Telefon/fax sekretariatu: 0-58 622-27-89
E-mail sekretariatu: hyperbar@acmmit.gdynia.pl
www.hiperbaria.gdynia.pl


 

 

MN-ccc

 

Zapraszamy wszystkie kluby i osoby zainteresowane historią polskiego płetwonurkowania do odwiedzenia Muzeum Nurkowania w Warszawie.

Muzeum znajduje się w siedzibie Warszawskiego Klubu Płetwonurków przy ul. Grzybowskiej 88 w Warszawie (wejście od podwórza przez bramę). Otwarte jest we wtorki od 11.00 – 18.00.

W pozostałe dni tygodnia muzeum dostępne jest po uprzednim uzgodnieniu mailowym z kol. Kariną Kowalską office@muzeumnurkowania.pl. Wstęp bezpłatny.

Zapraszamy równiez do odwiedzenia strony www.muzeumnurkowania.pl.


 

STOWARZYSZENIE LEKARZY KLUBOWYCH KDP

Komisja Działalności Podwodnej PTTK, dla zapewnienia należytej opieki medycznej osobom uprawiającym płetwonurkowanie rekreacyjne w klubach i centrach nurkowych KDP, ustanowiła w roku 1998 stopień Lekarza Klubowego KDP. O nadanie tego stopnia mogą ubiegać lekarze medycyny współpracujący z klubami KDP, po odbyciu specjalistycznych szkoleń w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej IMMiT w Gdyni i Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie. Szkolenia te organizowane są poprzez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zakończone są uzyskaniem, określonych przepisami, zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Lekarze posiadający wspomniany stopień uprawnieni są do wydawania orzeczeń dopuszczających do uprawiania płetwonurkowania rekreacyjnego, prowadzą w klubach szkolenie w zakresie medycyny podwodnej i pierwszej pomocy oraz zapewniają fachową opiekę medyczną na kursach i obozach płetwonurków. Zrzeszeni są w Stowarzyszeniu Lekarzy Klubowych KDP PTTK.

Zapraszamy równiez do odwiedzenia strony slk.kdp-pttk.org.pl.

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniach 15-29.07.2024 r.

Kurs M1 KDP/CMAS

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniach 9-12.07.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty