PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Pion rekreacyjny

PPK

 Pion podstawowy Pion techniczny  

PPK – Płetwonurek działań proobronnych i kryzysowych

Kurs skierowany do osób posiadających uprawnienia płetwonurka eksploratora, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie przeprowadzania nurkowań z elementami działań przydatnych w służbach mundurowych (tj. wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna). Uczestnicy kursu zdobywają umiejętności i wiedzę o konfigurowaniu sprzętu pod kątem planowanych działań, zaawansowanej nawigacji podwodnej, rozpoznawaniu dna i brzegów akwenu, sporządzaniu szkicu rozpoznawczego, zarządzaniu ryzykiem i stresem, pracy z linami i przy wrakach, a także o podstawach nurkowania w wodach płynących. Kurs polecany osobom planującym przygotować się i rozpocząć służbę w resortach mundurowych, żołnierzom i funkcjonariuszom do pogłębienia wiedzy specjalistycznej, członkom organizacji proobronnych i paramilitarnych, uczniom klas mundurowych.

PPK


PE – Płetwonurek Eksplorator 

To ważny stopień na ścieżce rekreacyjnej. Stopień PE świadczy o wysokich umiejętnościach nurkowych i unikalnej wiedzy. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się bezpiecznego wykonywania turystycznych nurkowań dekompresyjnych. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 m, wykorzystywanie pod wodą specjalistycznego sprzętu tj. boi, szpulek, kołowrotków, i źródeł światła oraz poruszanie się pod wodą z wykorzystaniem zaawansowanych metod pracy płetwami. 

PE tył


PNO – Płetwonurek Nocny 

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy mający za zadanie podnieść ich kwalifikacje i umiejętności w nurkowaniu poprzez wprowadzenie do fascynującego świata nurkowań nocnych. Dzięki bogatemu programowi kurs wprowadza także przygotowanie do głębszych nurkowań poniżej strefy światłocienia. Na kursi nauczana jest organizacja nurkowań nocnych, technika i bezpieczeństwo nurkowania w nocy. 

PNO tył


PNA – Płetwonurek Nawigator 

Kurs skierowany do osób, które maja co najmniej podstawowy stopień nurkowy i chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie nawigacji i orientacji podwodnej, aby móc dotrzeć do określonego celu lub wrócić do miejsca wejścia do wody, odnaleźć podwodną atrakcję lub dotrzeć do wyznaczonego wcześniej celu.  Na kursie nauczane są zagadnienia z nawigacji naturalnej oraz przyrządowej.

PNA tył


PSS – Płetwonurek w Skafandrze Suchym

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy, które chcą podnieść komfort cieplny swoich nurkowań, nurkować w zimnych wodach lub pod lodem. Możliwość dłuższych czasów nurkowań dzięki zastosowaniu suchego skafandra w nurkowaniu. Na kursie przekazywane  są informacje dotyczące budowy skafandrów suchych oraz techniki nurkowania.

PSS tył


PPL – Płetwonurek Podlodowy 

Kurs skierowany do osób, które maja co najmniej podstawowy stopień nurkowy i chciałyby poznać świat nurkowań podlodowych. Atrakcyjność tego typu nurkowań wiąże się ze specyfiką, którą można poznać na kursie, by poza atrakcyjnością było także bezpieczeństwo.  Instruktor przekazuje wiedzę związaną z bezpiecznym poruszaniem się po lodzie, przygotowaniem stanowiska, asekuracją powierzchniową i techniką nurkowania pod lodem. 

PPL tył


PWM – Płetwonurek Wrakowo-Morski 

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy, które chcą poznać fascynujący świat nurkowań morskich i wrakowych. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę o nurkowaniu w morzach i na wrakach, a na zajęciach praktycznych podnoszą swoje umiejętności do poziomu pozwalającego na bezpieczne wykonywanie nurkowań w morzach i oceanach. Kurs polecany osobom planującym nurkować na Bałtyku oraz w ciepłych wodach.


PPW – Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca 

Kurs skierowany do osób posiadających uprawnienia płetwonurka eksploratora, które chcą zdobyć umiejętności w zakresie poszukiwania i wydobywania przedmiotów. Uczestnicy kursu będą realizować akcję poszukiwania i wydobywania przedmiotu z brzegu i z jednostki pływającej uzupełnioną wiedzą teoretyczną.

PPW tył


PMP – Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej 

Kurs poszerzający wiedzę i umiejętności nurkowania w masce pełnotwarzowej, która pozwala na zachowanie komfortu cieplnego podczas nurkowań w okresie zimowym i pod termokliną, oraz  daje możliwość zastosowania łączności przewodowej i bezprzewodowej w nurkowaniach  rekreacyjnych. Kurs płetwonurka  w masce pełnotwarzowej pozwoli także na zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie nurkowania z kabloliną (liną) oraz umiejętności komunikacji z powierzchnią poprzez nadawanie sygnałów liną.

PMP tył


PS1 – Płetwonurek ze skuterem

Kurs skierowany do osób posiadających, co najmniej podstawowy stopień nurkowy, umożliwiający bezpieczne nurkowanie z zastosowaniem skutera na wodach otwartych. Kursant nauczy się jak poprawnie i bezpiecznie korzystać z osobistego holownika podwodnego, który pozwala na pokonywanie większych odległości z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia czynnika oddechowego. Zastosowanie holownika podwodnego w nurkowaniu to odkrywanie zupełnie nowych możliwości.

PS1 tył


PF1 – Płetwonurek Fotograf 

Jest to podstawowy stopień w specjalizacji z fotografii podwodnej, przygotowujący do skutecznego posługiwania się typowym sprzętem fotograficznym w warunkach podwodnych. Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy wystarczający do rozumienia znaczeń nastaw i samodzielnego kontrolowania podstawowych funkcji swojego podwodnego aparatu fotograficznego oraz sposobów sztucznego oświetlenia za pomocą lampy błyskowej na poziomie zapewniającym uzyskanie technicznie poprawnego zdjęcia podwodnego.

PF1 tył


PF2 – Zaawansowany Płetwonurek Fotograf

Jest to zaawansowany stopień w specjalizacji z fotografii podwodnej, przygotowujący do samodzielnej realizacji zdjęć podwodnych w zróżnicowanych warunkach i przy wykorzystaniu różnych technik zdjęciowych. Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy umożliwiający zrozumienie warunków idealnej kompozycji zdjęcia oraz samodzielnego kontrolowania parametrów ekspozycji pod wodą także w trybie pracy ręcznej, w tym sposobów zbalansowania naturalnego
i sztucznego oświetlenia dla następujących kategorii fotografii:

·       fotografii szerokiego planu,

·       fotografii zbliżeniowej i makrofotografii,

·       fotografii ryb 

Dodatkowo uczestnik kursu jest zapoznany z techniką realizacji zdjęć przy wykorzystaniu kilku źródeł sztucznego oświetlenia, w tym źródeł o różnej temperaturze barwowej oraz możliwościach wykorzystania do edycji zdjęć współczesnych komputerowych technik przetwarzania obrazów.


PFI1 – Płetwonurek Filmowiec

Jest to podstawowy stopień w specjalizacji z filmowania podwodnego, przygotowujący do skutecznego posługiwania się typowym sprzętem filmowym w warunkach podwodnych. Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy wystarczający do rozumienia znaczeń nastaw  zestawu do filmowania podwodnego, zwłaszcza trybów pracy automatycznej i półautomatycznej oraz sposobów sztucznego oświetlenia filmowanych obiektów na poziomie zapewniającym uzyskanie technicznie poprawnego podwodnych ujęć filmowych.

PFI1 tył


PFI2 – Zaawansowany Płetwonurek Filmowiec 

Jest to zaawansowany stopień w specjalizacji z filmowania podwodnego, przygotowujący do samodzielnej realizacji ujęć podwodnych w zróżnicowanych warunkach i przy wykorzystaniu różnych technik zdjęciowych. Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy umożliwiający mu zrozumienia warunków idealnej kompozycji podwodnych ujęć filmowych oraz samodzielnego kontrolowania parametrów ekspozycji pod wodą, w tym w trybie pracy ręcznej, a także sposobów zbalansowania naturalnego i sztucznego oświetlenia w realizacji ujęć podwodnych:

·       w technice szerokiego planu,

·       w technice zbliżeniowej i makro,

·       w filmowaniu ryb

Dodatkowo uczestnik kursu jest zapoznany z techniką realizacji podwodnych ujęć filmowych przy wykorzystaniu kilku źródeł sztucznego oświetlenia, w tym źródeł o różnej temperaturze barwowej oraz możliwościach wykorzystania do edycji materiałów zdjęciowych współczesnych komputerowych technik montażu i edycji filmów.


PA1 –  Płetwonurek Archeolog 

Kurs skierowany jest dla tych, którzy chcą nurkować w sposób bardziej świadomy znaczenia zabytków znajdujących się w wodzie. Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające rozpoznanie najbardziej typowych źródeł archeologicznych pod wodą, nabiera świadomości ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz uczy się metod wykonania podstawowej dokumentacji bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi. Kurs kierowany jest także do osób zainteresowanych nurkowaniami wrakowymi, które interesuje historia (wraków, ludzi, odkrywców, itd.).

PA tył


PA2 – Zaawansowany Płetwonurek Archeolog 

Kurs poszerzony, skierowany do osób, które poczuły smak przygody archeologicznej, a mają odpowiednie umiejętności, by wziąć udział w prawdziwej ekspedycji naukowej. Oprócz pogłębienia wiedzy na temat archeologii podwodnej i podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy na ten temat, uczestnik współuczestniczy w badaniach archeologicznych, na zasadach uczestnika ekspedycji, uczestnicząc w pracach poszukiwawczych czy dokumentacyjnych. 


PEK1 – Płetwonurek Ekolog 

Kurs skierowany do płetwonurków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę nt. środowiska przyrodniczego, w którym przebywają nurkując. Zajęcia teoretyczne systematyzują wiedzę praktyczną o roślinach i zwierzętach spotykanych nad i pod wodą. Na zajęciach przekazywana jest również dawka wiedzy o obszarach objętych ochroną. Informujemy, w jaki sposób można uzyskać pozwolenie na nurkowania w ciekawych, często niedostępnych miejscach. Uzyskane uprawnia upoważniają płetwonurka do udziału w imprezach ekologicznych, jako koordynator podwodnych zadań, w zakresach głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS. Ponadto certyfikują go jako osobę potrafiącą bezpiecznie dla środowiska, poruszać się w ekosystemach wodnych, na terenach objętych ochroną, co ma znaczenie podczas ubiegania się o pozwolenie do nurkowań w wodach objętych ochroną. owego oraz uczy się metod wykonania podstawowej dokumentacji bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi. Kurs kierowany jest także do osób zainteresowanych nurkowaniami wrakowymi, które interesuje historia (wraków, ludzi, odkrywców, itd.).

PEK1


PEK2 – Zaawansowany Płetwonurek Ekolog 

Zaawansowany stopień Płetwonurka Ekologa to wyszkolenie, które uprawnia płetwonurka do zarządzania imprezami nurkowymi podwyższającymi świadomość ekologiczną oraz stawia go, w roli wykwalifikowanego uczestnika badań podwodnych. Na zajęciach przekazywana jest wiedza, jako uzupełnienie PEK1, dotycząca monitoringu środowiska, gatunków chronionych, obcych i inwazyjnych oraz procesów rządzących ekosystemami wodnymi. Na tą specjalizację powinni zdecydować się przede wszystkim Ci, którzy współpracują lub chcą współpracować ze środowiskami naukowymi oraz firmami wykonującymi wszelkiego rodzaju opinie środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko czy plany ochrony. owiska, poruszać się w ekosystemach wodnych, na terenach objętych ochroną, co ma znaczenie podczas ubiegania się o pozwolenie do nurkowań w wodach objętych ochroną. owego oraz uczy się metod wykonania podstawowej dokumentacji bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi. Kurs kierowany jest także do osób zainteresowanych nurkowaniami wrakowymi, które interesuje historia (wraków, ludzi, odkrywców, itd.).

PEK2


 

Zobacz także inne stopnie: Pion podstawowy Pion techniczny                                                                                                                                                                                       

 GÓRA STRONY 


Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Pierwsze notowanie kraba Hemigrapsus takanoi w porcie Gdynia, Zatoka Gdańska (Morze Bałtyckie)

„50 lat nad Powidzem minęło jak jeden dzień….”

Sezonowa wyprzedaż odzieży KDP

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty