PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

O nas

michal4

Komisja Działalności Podwodnej PTTK

 

Komisja Działalności Podwodnej PTTK jest statutowym organem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – stowarzyszenia powstałego w 1950 roku z połączenia Towarzystwa Tatrzańskiego (rok założenia 1873) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (rok założenia 1906).

Do zakresu działania Komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie działalności podwodnej, a w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK,kształtowanie polityki w tej dziedzinie i koordynacja działalności klubów płetwonurków w Oddziałach PTTK. Statutowe zadania wypełniane są przez KDP poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, koordynację podwodnej działalności turystycznej i szkoleniowej w klubach i centrach nurkowych zarejestrowanych i afiliowanych w KDP PTTK,opracowywanie i unifikacja programów szkolenia, organizacja centralnych szkoleń instruktorskich, nadawanie uprawnień, certyfikatów międzynarodowych, propagowanie działalności podwodnej i reprezentowanie kraju w międzynaro-dowych organizacjach płetwonurkowych.

Początek zorganizowanej działalności płetwonurkowej w Polsce i w PTTK to rok 1956, kiedy to powstają dwa pierwsze kluby płetwonurków – Warszawski Klub Płetwonurków PTTK i Poznański Klub Podwodny PTTK „Akwanauta „. Pod koniec 1956 roku płetwonurkowie tych klubów powołują przy Zarządzie Głównym PTTK Komisję Turystyki Podwodnej PTTK przemianowaną w 1972 roku na Komisję Działalności Podwodnej PTTK. W ciągu następnych dwóch lat powstało jeszcze siedem dalszych klubów PTTK, w tym Klub Płetwonurków PTTK „Tryton ” w Łodzi i Klub Płetwonurków PTTK „Delfin ” w Gliwicach.

W 1956 roku Warszawski Klub Płetwonurków PTTK organizuje nad jeziorem Nidzkim pierwszy obóz szkoleniowy, zaś pierwszy Ogólnopolski Kurs Instruktorów Nurkowania Swobodnego zorganizowany został przez Komisję Turystyki Podwodnej PTTK w Sopocie w czerwcu 1957 roku.

Pierwszym przewodniczącym KDP PTTK w 1956 r. na krótko został Antoni Beill, a po jego odejściu funkcję tą do 1965 roku pełnił Andrzej Zinserling. Osobą najdłużej dotąd kierującą KDP był nieżyjący już Jerzy Macke (1965-1990), po nim przewodniczącym został również już nieżyjący Andrzej Niemiatowski (1990-1994). Od roku 1994 do 2010 przewodniczącym KDP PTTK był Wiesław Wachowski (działający nieprzerwanie w KDP od 1977r.). Wieloletnimi działaczami i instruktorami pracującymi w KDP PTTK są: Wiesław Roguski (od 1963 r.), Jerzy Chomik (od 1964r.), Krzysztof Kuszewski (od 1965r.), Stanisław Chomentowski (od 1983r.). Aktualnie funkcję przewodniczącego pełni Michał Górny.

W styczniu 1959 roku powstaje CMAS -na kongresie założycielskim w Monako Komisję Działalności Podwodnej reprezentuje Józef Wierzbicki. Od tamtej chwili Komisja jest członkiem Komitetu Technicznego CMAS i Komitetu Sportowego CMAS (w 1996 roku KDP wycofała się z Komitetu Sportowego i jednocześnie uzyskała członkostwo Komitetu Naukowego CMAS). Komisja Działalności Podwodnej PTTK zrzesza obecnie blisko 250 klubów, centrów nurkowych i innych jednostek zajmujących się nurkowaniem,gdzie rocznie ilość szkolonych osób uzyskujących międzynarodowe certyfikaty KDP/CMAS osiąga liczbę 3-4 tysięcy. W klubach tych pracuje aktualnie ponad 350 instruktorów płetwonurkowania KDP/CMAS. Na podstawie wieloletnich danych szacuje się,że w realizowanym przez Komisję Działalności Podwodnej PTTK systemie certyfikacji CMAS nurkuje aktualnie ok. 20 tysięcy osób i liczba ta wykazuje wyraźną tendencję zwyżkową. W ostatnim również okresie obserwowana wyraźna ekspansja podwodnych usług szkoleniowo-turystycznych poza granicami kraju -powstają polskie bazy nurkowe w Chorwacji, na Korsyce, w Norwegii i Grecji -zawierane są kooperacyjne porozumienia z zagranicznymi centrami nurkowymi umożliwiające atrakcyjne wyjazdy polskim płetwonurkom i instruktorom w najbardziej atrakcyjne rejony nurkowe na Świecie Komisja Działalności Podwodnej PTTK jako narodowa organizacja nurkowa reprezentująca Polskę na forum międzynarodowym aktywnie uczestniczy w różnorodnych programach, zjazdach i szkoleniach realizowanych przez CMAS. Wyrazem uznania dla naszego zaangażowania w pracach Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej było uczestnictwo Prezydenta CMAS -Achille Ferrero i Wiceprezydenta CMAS -Waltera Tichy 'ego w obchodach 40-lecia KDP nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy w 1996 roku.

  • Jesteśmy jedynym w Polsce członkiem Komitetu Technicznego Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej -CMAS (od chwili jej powstania w 1959r.) -organizacji „non-profit „, zrzeszającej 104 narodowe federacje oraz liczne stowarzyszenia i organizacje nurkowe z całego Świata.
  • Zrzeszamy w Polsce i za granicą ponad 230 klubów płetwonurków, centrów nurkowych oraz innych jednostek amatorsko i zawodowo zajmujących się swobodnym nurkowaniem.
  • W naszych klubach płetwonurków i centrach nurkowych pracuje aktualnie ponad 370 zawodowych instruktorów płetwonurkowania KDP/CMAS i ponad 100 certyfikowanych Lekarzy Klubowych KDP specjalizujących się w badaniu płetwonurków.
  • W Polsce i za granicą wyszkoliliśmy dotąd w systemie KDP/CMAS ponad 70 tys. płetwonurków.
  • Szkolimy na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami państwowymi i międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa CMAS, a absolwenci naszych kursów szkoleniowych otrzymują Międzynarodowe Certyfikaty Wyszkolenia KDP/CMAS -dokumenty uznawane w bazach i klubach nurkowych całego Świata.
  • Współpracujemy z Krajowym Ośrodkiem Medycyny Hiperbarycznej IMMiT w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Państwową Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

michal4

Michał Górny

Pełnione funkcje w KDP: Przewodniczący KDP

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Członek KDP (2006-2010),
Przewodniczący KDP (2010-2014), (2014-2018)

Miejsce zamieszkania – Bydgoszcz

Klub/centrum – Aquarius

Stopień wyszkolenia – M2

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2001

tel. 604 54 54 94                   
m.gorny@cmas.pl  

 Fot 1 Marcin Kasprzak

Pełnione funkcje w KDP: Wiceprzewodniczący d/s szkoleniowych

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Członek KDP (2010-2014),
Sekretarz KDP (2012-2018), Przewodniczący Podkomisji ds. jakości i bezpieczeństwa, Członek Zespołu Roboczego ds. szkolenia z zakresu stopni specjalizacji rekreacyjnych

Miejsce zamieszkania – Kołobrzeg

Klub/centrum – Centrum Nurkowe BlueDive

Stopień wyszkolenia – M3

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2009

tel. 502 32 25 03
m.kasprzak@cmas.pl

marcin wajdyk 2  

Marcin Wajdyk

Pełnione funkcje w KDP: Sekretarz  KDP

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: członek KDP (2014-2018),

Przewodniczący Podkomisji ds. marketingu i komunikacji, Członek Zespołu Roboczego ds. szkolenia z zakresu stopni specjalizacji rekreacyjnych

Miejsce zamieszkania – Ostróda

Klub/centrum – Aquarius

Stopień wyszkolenia – M3

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2006

tel. 604 545 489
m.wajdyk@cmas.pl

 honzo Dominik Graczyk

Pełnione funkcje w KDP: członek KDP

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Członek Zespołu Roboczego ds. szkolenia z zakresu stopni specjalizacji technicznych

Miejsce zamieszkania – Warszawa

Klub/centrum – Honzo Dive

Stopień wyszkolenia – M2

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2008

tel. 693 900 695, 502 965 288
d.graczyk@cmas.pl

 Krl Artur Król

Pełnione funkcje w KDP: Członek KDP

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości:Szef Zespołu Roboczego ds. szkolenia z zakresu stopni technicznych

Miejsce zamieszkania – Kraków

Klub/centrum – AKP Krab AGH

Stopień wyszkolenia – M2

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2007

tel. 697 163 201
a.krol@cmas.pl

marian Marian Kurtiak

Pełnione funkcje w KDP: Członek  KDP, Przewodniczący Podkomisji ds. łowiectwa podwodnego, Członek Podkomisji Turystycznej

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Członek KDP (2014-2018)

Miejsce zamieszkania: Koszalin

Klub/centrum: OSP ORW KP „Mares”

Stopień wyszkolenia – M2

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 1987

tel. 605 351 574
m.kurtiak@cmas.pl

 dawid rutkowski  

Dawid Rutkowski

Pełnione funkcje w KDP: Członek KDP

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Przewodniczący Podkomisji ds. metodyki nauczania i standardów

Miejsce zamieszkania – Warszawa

Klub/centrum – Aquarius

Stopień wyszkolenia – M3

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 2005

tel. 501 130 753
d.rutkowski@cmas.pl

Irek Slucki  

Irek Słucki

Pełnione funkcje w KDP: Członek  KDP

Pełnione funkcje w KDP w przeszłości: Członek KDP (2010-2014), (2014-2018),

Członek Zespołu Roboczego ds. szkolenia głównego, Członek Zespołu Roboczego ds. szkolenia z zakresu stopni specjalizacji rekreacyjnych, Członek Zespołu Roboczego ds. szkolenia z zakresu stopni technicznych

Miejsce zamieszkania – Augustów

Klub/centrum – C.N. Adriatic

Stopień wyszkolenia – M3

Rok uzyskania pierwszego stopnia instruktorskiego: 1994

tel. 604 54 54 90
i.slucki@cmas.pl 

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty