Certyfikat Lekarza Klubowego


Uchwała z walnego zebrania SLK w Warszawie 2005r., w sprawie certyfikatów lekarzy:

 

§ 1

Utrzymuje się wymóg ukończenia kursów KOMH i COMS na dotychczasowych zasadach w celu uzyskania uprawnień do kwalifikowania do nurkowania rekreacyjnego oraz członkostwa w SLK. Ważność certyfikatu pozostaje bez zmian tj. wynosi 5 lat.

 

§ 2

Ustanawia się Punktowy System Podnoszenia Kwalifikacji Lekarza Klubowego wg następującej zasady:

 • praca w klubie w ciągu roku/ obóz nurkowy (wymagane potwierdzenie kierownika klubu)  - 5 pkt;
 • jesienne spotkanie lekarzy klubowych – 10 pkt;
 • konferencja międzynarodowa w Gdyni – 15 pkt;
 • inne konferencje międzynarodowe związane z medycyną hiperbaryczną – certyfikat uczestnictwa.

 

§ 3

Przedłużenie ważności certyfikatu następuje po ponownym ukończeniu wymienionych w § 1 kursów lub uzyskaniu 50 punktów w ciągu 5 lat w Punktowym Systemie Podnoszenia Kwalifikacji Lekarza Klubowego.

 

§ 4

Punkty przydzielane są corocznie przez Zarząd SLK po zapoznaniu się z Rocznym Sprawozdaniem z Działalności Lekarza Klubowego. Obowiązkowe sprawozdanie z działalności każdy członek SLK obowiązany jest przesłać do 1 marca każdego roku.

 

§ 5

Zarząd przygotuje i zamieści na stronach internetowych SLK formularz Rocznego Sprawozdania z Działalności Lekarza Klubowego.


Aby otrzymać certyfikat do Warszawy należy przesłać (fax lub e-mail/skan):

 1. Prawo wykonywania zawodu – ksero/skan
 2. Kurs COMS i Kurs KOMH – ksero/skan = ewentualnie certyfikaty jak w uchwale,
 3. Dowód wpłaty 100 zł na konto KDP ZG PTTK, ul Senatorska 11, 00-075 Warszawa (WBK SA nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000).
 4. Wypełniony wniosek o certyfikat, na wniosku w miejscu pieczątki instruktora należy odbić imienną pieczątkę lekarza, w miejscu telefon wpisać także aktualny adres e-mail.

 

 Informacje dodatkowe:

 • Składka członkowska SL KDP to 60 zł/rok do końca czerwca każdego roku, na konto SL KDP, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, konto w PeKaO S.A. nr  40 1240 6887 1111 0010 4736 6306 tytułem składka członkowska,
 • Umieszczenie na stronie SL KDP wymaga wypełnienia wniosków: przyjęcie do SL KDP i zgoda na publikacje danych w internecie (wzór na stronie WWW SLK) i przesłania ich na adres  jak wyżej.
 • W dniach 21-23 czerwca 2013 roku odbędzie się spotkanie towarzyskie lekarzy klubowych „starej wiary” z rejsem na Bornholm  - mile widziani wszyscy lekarze klubowi. Impreza ma charakter towarzyski, NIE JEST to spotkanie formalne.        W załączeniu szczegóły (plik Bornholm).

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+