PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Panel klubowy

nuras kulka2015m

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2024

 

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK w drodze uchwały postanowiła nie podnosić wysokości rocznej składki klubowej i instruktorskiej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi  informacjami.

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia
  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego.
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 500 zł.

Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 325 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 425 zł


Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 600 zł.

Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 400 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 500 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na:
rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Prosimy o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane po przesłaniu informacji o ilości znaczków i adresie do wysyłki.

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2021

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia (dostępnego od 1 lutego 2021 r.)

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 250 zł

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:


– dane informacyjne o klubie/centrum

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2020

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia (dostepnego od 1 lutego 2019 r.)Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

  

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 250 zł.


Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu)

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące szkolenia. 

1. Pilotażowy kurs osób z niepełnosprawnością – 24.06.2017 r., Bytom.

KDP postanowiła uruchomić kurs osób z niepełnosprawnością na bazie schematu CMAS.

Kurs przeznaczony jest dla czynnych instruktorów KDP/CMAS, którzy posiadają uprawnienia instruktorskie osób z niepełnosprawnością w innej organizacji.

Chętnych zapraszamy do zgłoszenia się do biura.

Koszt kursu 100 zł (cena certyfikatu).

2. Poprawiona funkcjonalność składania wniosków o certyfikaty (od 1.04.2017 r.)

W odpowiedzi na uwagi środowiska przekazujemy poprawioną funkcjonalność składania wniosków o certyfikaty.
Zmiany polegają na:

– Automatycznym uzupełnianiu danych osobowych osoby, którą certyfikujemy po raz kolejny 

– Ustawieniu zalogowanego instruktora jako szefa szkolenia kursu (zawsze)

– Wyświetleniu w liście kursów tylko tych, do których instruktor ma uprawnienia

– Ustawienie domyślne klubu jako główny klub instruktora

Zmiany dają nam możliwość bardziej sprawnego certyfikowania osób, bez pomyłek w certyfikowaniu na stopnie, do których instruktor nie ma uprawnień oraz w podmiocie, w którym nie prowadził szkoleń.

3. Zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi kursami centralnymi https://www.cmas.pl/szkolenie/kurs-pp/kalendarz-szkolen-instruktorskich


Komisja Działalności Podwodnej


PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2018

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia (dostepnego od 1 lutego 2018 r.)Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

  

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 250 zł.


Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu)


PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2016

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących wa

runków:

 • Zachęcamy do wypełniania kart pracy on – line (po zalogowaniu).
 • Posiadanie ważnych badań lekarskich w dniu przedłużania uprawnień
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 250 zł.

   Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 190 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 220 zł.

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 460 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 280 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 360 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Skany/kopie dokumentów prosimy przesyłać:

 • pocztą e-mail: biuro@cmas.pl
 • faxem: 22 826 83 89
 • pocztą na adres: Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, ul. Senatorska 11 p.25, 00-075 Warszawa
 • lub złożyć bezpośrednio w biurze OCSP KDP PTTK

W przypadku badań lekarskich należy przysłać skany/kopie: pierwsza strona z książeczki nurkowej oraz odpowiednia/e strona/y z badaniami lekarskimi lub skan/kopia zaświadczenia lekarskiego.

Kartę pracy należy wypełnić, nawet, jeżeli nie brało się udziału w szkoleniu.
Prosimy o wpisanie danych osobowych, a w rubrykach związanych ze szkoleniem informacji: „Nie szkoliłem”.

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację on – line (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:

 

Uwaga! od 2017 r. do przedłużania uprawnień instruktorskich wymagane będzie przeszkolenie z pierwszej pomocy tlenowej!

 

 

 


OBOWIĄZEK WYKUPIENIA CERTYFIKATÓW INSTRUKTORSKICH

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą KDP ZG PTTK nr 38/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r. osoby, które ukończyły kursy instruktorskie zobowiązane są do wykupienia certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu do końca roku kalendarzowego, w którym odbył się kurs, pod rygorem utraty uprawnień. Osoby, które ukończyły kursy instruktorskie, przed wejściem w życie niniejszej uchwały, a nie wykupiły certyfikatów, zobowiązane są do ich wykupienia do dnia 31 grudnia 2015 r.

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 


1. Na stronie www.cmas.pl (w kąciku instruktorskim i w formularzach ogólnie dostępnych) znajdziecie nowe/uzupełnione formularze 

– uzupełnione oświadczenie medyczne  – dla osób dorosłych przystępujących do kursu

– uzupełnione oświadczenie medyczne  – dla osób dorosłych chcących nurkować rekreacyjnie

– nowe oświadczenie medyczne – dla osób niepełnoletnich chcących nurkować rekreacyjnie

– uzupełniony formularz wniosku/sprawozdania z kursu szkoleniowego

2. Po analizie kart pracy instruktorów za ubiegły rok, KDP postanowiła w trybie uchwały, że do przedłużenia uprawnień instruktorskich, konieczne będzie posiadanie przeszkolenia z pierwszej pomocy tlenowej (KPP, DAN OFA) lub posiadanie tytułu lekarza medycyny lub ratownika medycznego. Uwaga!! Obowiązuje od roku 2017. 

3. Ankieta dotycząca, jakości szkolenia jest gotowa i będzie rozsyłana osobom kończącym szkolenie w KDP. Ankieta składa się z 12 pytań. Treść ankiety przedstawiona jest poniżej. Wyniki ankiety są anonimowe.

4. Po uwzględnieniu uwag przekazanych nam na Kalatówkach, opracowaliśmy nową wersję książeczki płetwonurka. Informacje na poszczególnych stronach są zoptymalizowane a całość bardziej czytelna i przejrzysta. Po wyczerpaniu bieżących zapasów, nowe książeczki będą dystrybuowane.

5. Najbliższe kursy centralne – do ogłoszenia w środowisku

 • AdriaticMGPj. Hańcza  29-30.08
 • KoralMF1j. Raduńskie Dolne 12-13.09
 • DiveTech M1+ (MNA, MNO, MPE, MZB, MPM, MN1, MSS) kam. Nadziejów 05-18.09
 • Blue Dive MWM Kołobrzeg 19-21.09

W razie pytań czy wątpliwości  zapraszam do kontaktu.

Marcin Dąbrowski


NURKOWE POŻEGNANIE LATA 

nuras kulka2015mZ wielką przyjemnością zapraszam do udziału w “kultowej” już imprezie pt.: Nurkowe Pożegnanie Lata – organizowanej przez Aquadiver Klub, Ośrodek NEMO w Kulce oraz OSP Barczewo.

Cały weekend ma charakter luźnej i niekomercyjnej imprezy, jednak doświadczenia z lat poprzednich pokazują, iż ku zadowoleniu uczestników  jest to również idealna okazja do zaprezentowania oferowanych przez Państwa produktów, udostępnienia części z nich na testy, pokazania nowości…

 

 

Z roku na rok w imprezie uczestniczy coraz więcej osób; w  2014 odwiedziło nas blisko 160 osób…

Z imprezy powstanie relacja (Nuras.Info), a patronat medialny objęła TVP Olsztyn. Tak było rok temu: http://aquadiver.pl/nurkowe-poegnanie-lata

Wszystkim podmiotom oferującym sprzęt i inne usługi nurkowe proponujemy możliwość uczestnictwa w imprezie i zapraszamy do współpracy na zasadach:

– symboliczne wpisowe w wysokości 300 zł netto (przeznaczone na nagrody dla uczestników) i indywidualne ustalenie ustalenie pozostałych warunków: Miłosz –  milosz@aquadiver.pl, tel. 603 173 049.

– rezerwacje miejsc noclegowych i opłata za pobyt – Kulka jez. Łęsk: Krzysztof – frobel@poczta.onet.pl, tel. 089 624 92 14.

– czekamy na Państwa akces do 15 września 2015

 

Ramowy plan Pożegnania Lata 2015:

 

– piątek – ognisko z gitarą

– sobota – gry i zabawy (gra w Kulki – Bocce, megapiłkarzyki), promocje sprzętu, testy i nurkowania, koncert: Bracia Soprano i dyskoteka

– niedziela – gry i zabawy (gra w Kulki – Bocce, megapiłkarzyki), promocje sprzętu, testy i nurkowania.

 

Partnerzy:

 

KKS Warmia Olsztyn

 

SKOOCZ

 

Państwowa Straż Pożarna Olsztyn

 

AKP Skorpena

Zapraszamy!

                           


 

III OGÓLNOPOLSKI BAL PŁETWONURKÓW

 

 III Ogólnopolski Bal Płetwonurków 07 02 2015 kopia

Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolski Bal Płetwonurków organizowany przez Hotel – Restaurację SAGA wraz z Centrum Nurkowym Piechcin, który odbędzie się 7 lutego 2015 roku. W trakcie Balu nie zabraknie konkursów z cennymi nagrodami w tym dodatkowe dwa konkursy fotograniczne tylko dla nurków, którego sponsorem będzie CN Piechcin.
Organzator imprezy zapewnia wyśmienitą zabawę do białego rana przy profesjonalnej oprawie muzycznej, a także doskonałe, bogate i różnorodne menu
z niezliczonymi atrakcjami  Szefa Kuchni.


PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2015

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie karty pracy instruktora KDP/CMAS za poprzedni rok kalendarzowy
  Zachęcamy do wypełniania kart pracy on – line (po załogowaniu).
 • Posiadanie ważnych badań lekarskich w dniu przedłużania uprawnień
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 250 zł.

   Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 190 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 220 zł.

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 460 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 280 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 360 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Skany/kopie dokumentów prosimy przesyłać:

 • pocztą e-mail: biuro@cmas.pl
 • faxem: 22 826 83 89
 • pocztą na adres: Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, ul. Senatorska 11 p.25, 00-075 Warszawa
 • lub złożyć bezpośrednio w biurze OCSP KDP PTTK

W przypadku badań lekarskich należy przysłać skany/kopie: pierwsza strona z książeczki nurkowej oraz odpowiednia/e strona/y z badaniami lekarskimi lub skan/kopia zaświadczenia lekarskiego.

Kartę pracy należy wypełnić, nawet, jeżeli nie brało się udziału w szkoleniu.
Prosimy o wpisanie danych osobowych, a w rubrykach związanych ze szkoleniem informacji: „Nie szkoliłem”.

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację on – line (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:

 


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie podręcznikiem Płetwonurka P1 KDP/CMAS autorstwa Krzysztofa Rojka  jego nakład uległ wyczerpaniu. Obecnie przeprowadzana jest korekta I wydania podręcznika będąca wynikiem  mi.in. Waszych cennych uwag i wskazówek. Mając to na uwadze, od dnia dzisiejszego do odwołania można zamawiać pakiet P1 w cenie 140 zł (bez podręcznika). Zachęcamy jednak do składania zamówień na pełen pakiet P1 (z podręcznikiem), którego koszt wynosi 170 zł. Wysyłka podręczników odbędzie się niezwłocznie  po pojawieniu się II wydania. Koszty wysyłki podręczników pokrywać będzie KDP.

 

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 


NOWE STRUKTURY WEWNĄTRZORGANIZACYJNE KDP

 

Realizując uchwałę KKAP (KKAP zobowiązuje KDP kolejnej kadencji do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia działalności podkomisji specjalistycznych.), bazując na uchwałach KDP, przedstawiamy Wam nową strukturę podkomisji i zespołów roboczych w ramach KDP.

Nowa struktura to Podkomisje i Zespoły Robocze.

struktura

 • Podkomisje – umiejscowione w strukturze pod przewodniczącym mają na celu rozwijać organizację w wielu płaszczyznach.
  • ds. Medycznych
  • ds. Marketingu i komunikacji
  • ds. Kontaktów zagranicznych
  • ds. Sportu
  • ds. Szkolenia
  • ds. Ekologii
  • ds. Turystyki
  • ds. Historii
 • Zespoły robocze umiejscowione w strukturze pod wice-przewodniczącym ds. szkolenia dedykowane są do tematów związanych ze szkoleniem.

Zespoły robocze o ogólnej tematyce związanej ze szkoleniem

 1. ds. Jakości i bezpieczeństwa
 • wprowadzanie narzędzi podwyższania jakości i bezpieczeństwa w szkoleniu
 • analiza materiałów dydaktycznych pod kątem bezpieczeństwa
 • kontrola prowadzenia szkolenia
 • przygotowanie wystąpień  o jakości i bezpieczeństwie
 1. ds. Metodyki nauczania i standardów
 • analiza materiałów dydaktycznych pod kątem metodyki nauczania
 • analiza standardów szkoleniowych
 • wnioskowanie o zmianę materiałów dydaktycznych
 • przygotowanie wystąpień  o metodyce nauczania
 1. ds. Sprzętu
 • analiza nowości sprzętowych
 • analiza materiałów szkoleniowych pod kątem informacji sprzętowych
 • wnioskowanie o zmianę materiałów szkoleniowych
 • przygotowanie wystąpień  o nowościach sprzętowych

Zespoły robocze dedykowane do stopni

Zespoły robocze dotyczące wybranych stopni (wymienione poniżej)

 • analizowanie dedykowanych programów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych i kryteriów egzaminacyjnych;
 • opracowywanie propozycji zmian programu szkoleniowego, materiałów dydaktycznych oraz kryteriów egzaminacyjnych;
 • przygotowywanie propozycji do manuala instruktorskiego;
 • opracowanie egzaminów teoretycznych do dedykowanych stopni
  • ds. szkolenia młodzieży (PM)
  • ds. szkolenia głównego (P0, P1, PE, P2, P3)
  • ds. szkolenia w suchych skafandrach (PSS)
  • ds. szkolenia pod lodem (PLL)
  • ds. szkolenia w konfiguracji bocznej (PKB1, PKB2)
  • ds. szkolenia wrakowo-morskiego (PWM)
  • ds. szkolenia nitroksowego (PN1, PN2, PGP)
  • ds. szkolenia trimiksowego (PT1, PT2)
  • ds. szkolenia fotografii i wideofilmowania (PF1, PF2, PFI)
  • ds. szkolenia skuterowego (PS1, PS2)
  • ds. szkolenia zestawu butlowego (PZB)
  • ds. szkolenia maski pełnotwarzowej, poszukiwania i wydobycia (PMP, PPW)
  • ds. szkolenia ekologii (PEK1, PEK2)
  • ds. szkolenia nawigacji i w nocy (PNO, PNA)
  • ds. szkolenia na wstrzymanym oddechu (PZOB, PZO1)
  • ds. szkolenia archeologii podwodnej (PA)
  • ds. szkolenia z obiegów pół-zamkniętych (PR)
  • ds. szkolenia przygotowywania mieszanin oddechowych (GB)

Praca w podkomisjach i zespołach roboczych odbywa się na podstawie regulaminów (regulaminy wysyłane są zainteresowanym na żądanie).

Dlaczego jest to ważne?:

Nowa struktura ma za zadanie wyłonić grupy specjalistów, poprawić skuteczność działania oraz zaangażować zainteresowanych w rozwój organizacji promując KDP i system szkolenia. Dzięki niej zostanie też zrealizowany postulat KKAP.

Od kiedy nowa struktura ma wejść w życie?

Budowę podkomisji i zespołów roboczych chcemy zacząć od zaraz, tak, aby na początku roku 2015 struktura była w pełni operacyjna.

Co to znaczy dla mnie?

Mogę zaangażować się w prace ogólno-organizacyjne lub dedykowane do poszczególnych stopni, a nie tylko biernie przyglądać się temu, co się dzieje w organizacji. Jest to doskonała okazja, aby pracować w grupie mocno zaangażowanych osób i kształtować przyszłość KDP.

Przykład: Jestem instruktorem pracującym kilka miesięcy w bazie na Helu, uważam się za eksperta w nurkowaniach na wrakach i morzu. Zgłaszam się na kierownika zespołu roboczego dotyczącego szkolenia wrakowo-morskiego.

Przykład: Pracuję, jako kierownik ds. marketingu w dużym koncernie międzynarodowym. Uważam, że mógłbym pomóc w promowaniu KDP i systemu szkolenia. Zgłaszam się na kierownika podkomisji ds. Marketingu i komunikacji.

Przykład: Jestem instruktorem w klubie specjalizującym się w pracach podwodnych. Uważam, że mógłbym pomóc w promowaniu KDP i systemu szkolenia. Zgłaszam się na członka zespołu roboczego szkolenia maski pełnotwarzowej, poszukiwania i wydobycia.

Dalsze kroki

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres struktura@cmas.pl

 • Temat maila: Podkomisja <nazwa podkomisji>
 • Treść: Uczestnik lub kierownik

Lub

 • Temat maila : Zespół roboczy <nazwa zespołu>
 • Treść: Uczestnik lub kierownik

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15.09.2014r.


I OGÓLNOPOLSKI BAL PŁETWONURKÓW

 

 

Bal nurka 1 03 2014


   

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolski Bal Płetwonurków organizowany przez Hotel – Restaurację SAGA wraz z Centrum Nurkowym Piechcin, który odbędzie się  1 marca 2014 roku.
            W trakcie Balu nie zabraknie konkursów z cennymi nagrodami w tym dodatkowe dwa konkursy fotograniczne tylko dla nurków, którego sponsorem będzie CN Piechcin.

Organzator imprezy zapewnia wyśmienitą zabawę do białego rana przy profesjonalnej oprawie muzycznej, a także doskonałe, bogate i różnorodne menu
z niezliczonymi atrakcjami Szefa Kuchni.

 

 

 

 


PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2014

 

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie karty pracy instruktora KDP/CMAS za poprzedni rok kalendarzowyZachęcamy do wypełniania kart pracy on – line (po załogowaniu). 
 • Posiadanie ważnych badań lekarskich w dniu przedłużania uprawnień
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości:
 1. 190 zł – płatne do 31.01. roku, na który przedłużane są uprawnienia
 2. 220 zł – płatne do 31.03. roku, na który przedłużane są uprawnienia
 3. 250 zł – płatne po 31.03. roku, na który przedłużane są uprawnienia

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości:
 1. 280 zł – płatne do 31.01. roku, na który przedłużane są uprawnienia
 2. 360 zł – płatne do 31.03. roku, na który przedłużane są uprawnienia
 3. 460 zł – płatne po 31.03. roku, na który przedłużane są uprawnienia

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Skany/kopie dokumentów prosimy przesyłać:

 • pocztą e-mail: biuro@kdp.pttk.pl
 • faxem: 22 826 83 89
 • pocztą na adres: Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, ul. Senatorska 11 p.25, 00-075 Warszawa
 • lub złożyć bezpośrednio w biurze OCSP KDP PTTK

Książeczkę nurkową należy złożyć w biurze OCSP KDP PTTK.

W przypadku badań lekarskich należy przysłać skany/kopie: pierwsza strona z książeczki nurkowej oraz odpowiednia/e strona/y z badaniami lekarskimi lub skan/kopia zaświadczenia lekarskiego.

Kartę pracy należy wypełnić, nawet, jeżeli nie brało się udziału w szkoleniu.
Prosimy o wpisanie danych osobowych a w rubrykach związanych ze szkoleniem informacji: „Nie szkoliłem”.

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację on – line (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:


PAKIET PŁETWONURKA MŁODZIEŻOWEGO KDP/CMAS-PROMOCJA

Szanowne Koleżanki i Koledzy Instruktorzy!

W dniu 9 października 2013 r. Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK uchwaliła promocyjną cenę Pakietu Płetwonurka Młodzieżowego w wysokości 100,00 zł.

Komisja Działalności Podwodnej


Szanowni Koledzy i Koleżanki!

Zgodnie z obowiązującym od 2011 r. nowym obiegiem dokumentów, każdy klub/centrum powinien przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego złożyć zamówienie na materiały szkoleniowe, promocyjne, w tym na certyfikaty.

Chcąc wzbogacić bazę pomocy dydaktycznych, wprowadzamy wzorem pakietu P1 i PM od dnia 1 września 2013 r. pakiety na wymienione specjalizacje: PPL (płetwonurek podlodowy), PWM (płetwonurek wrakowo-morski), PSS (płetwonurek w skafandrze suchym), PF1 (płetwonurek fotograf). W skład pakietu wchodzą: certyfikat, podręcznik. Cena pakietu wynosi 90,00 zł.

Przypominamy, że każdy instruktor przed rozpoczęciem szkolenia na wymienione wyżej specjalizacje zobowiązany jest zakupić właściwy pakiet.

Pozdrawiamy!

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 

 


ZLOT INSTRUKTORÓW „KALATÓWKI 2014”!
 

 

Z przyjemnością informujemy już dziś o terminie przyszłorocznego ZLOTU INSTRUKTORÓW KDP/CMAS „KALATÓWKI 2014”

Zapraszamy wszystkich instruktorów KDP/CMAS, przedstawicieli klubów i centrów oraz Lekarzy SL KDP w terminie 15-19 stycznia 2014r.

 

 

 Zobacz Galerię Kalatówki 2013!

Miejscem spotkania, oczywiście, jak zazwyczaj, będzie Hotel Górski PTTK „Kalatówki” w Zakopanem.

Gwarantujemy niepowtarzalny klimat, interesujący program oraz dodatkowe atrakcje.

Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy,
Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 


 

 OŚWIADCZENIE 

 

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi skuteczności podjętej przez nas uchwały nr 42/2013, w sprawie odwołania Jakuba Świątkiewicza ze składu KDP ZG PTTK postanowiliśmy wnioskować do ZG PTTK o odwołanie Jakuba Świątkiewicza w trybie § 12 ust. 2 Regulaminu Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK.

Michał Górny – Przewodniczący KDP ZG PTTK

Mirosław Kierepka – Wiceprzewodniczący ds. kontaktów z klubami i centrami KDP/CMAS

Marcin Dąbrowski – Wiceprzewodniczący ds. szkoleniowych, Sekretarz KDP ZG PTTK

Stanisław Chomentowski – członek KDP ZG PTTK

Marcin Kasprzak – członek KDP ZG PTTK

Błażej Pruski – członek KDP ZG PTTK

Ireneusz Słucki – członek KDP ZG PTTK  

 


 

Zamówienia klubowe oraz faktury

 Biuro OCSP KDP PTTK przypomina i zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad dotyczących obiegu dokumentów, a w szczególności składania zamówień, płatności oraz wystawiania do nich faktur.

 

ZAMÓWIENIA 

KAŻDORAZOWO przy składaniu zamówienia (zapotrzebowania) na certyfikaty, pakiety, książki itp. należy do Biura OCSP KDP wysłać czytelnie wypełniony „Zamowienie_KDP” .

Można tego dokonać:

Od 1 marca 2012 zamówienia składane bez wypełnionego druku nie będą realizowane.

FAKTURY

W przypadku, w którym zamawiający żąda wystawienia faktury za złożone zamówienie i dokonaną płatność, należy wyraźnie zaznaczyć to w druku zamówienia lub wysłać maila z informacją o chęci otrzymania faktury.

Nie zgłoszenie lub nie zaznaczenie na druku zamówienia chęci otrzymania faktury będzie jednoznaczne z jej niewystawianiem. Formą rozliczenia w tym przypadku będzie PARAGON.

 

Możliwość wystawienia faktury istnieje wyłącznie do 1 m-ca od daty płatności/przelewu za złożone zamówienie.

Po upływie tego terminu faktury NIE BĘDĄ wystawiane.

PŁATNOŚCI / PRZELEWY dokonywane za zamówienia

Przy wykonywaniu płatności, na dyspozycji przelewu należy DOKŁADNIE opisać, z jakiego tytułu dokonywana jest płatność, np.

 • zamówienie klubowe z dnia/nr … ;
 • f-ra nr …;
 • składka roczna KLUBOWA…(nazwa klubu) …;
 • Składka inst. … (imię i nazwisko)za rok … .

Spełnienie powyższych wymogów znacznie ułatwi i przyspieszy obustronną współpracę.

Bardzo dziękujemy!!!

Ewelina Zawadzka
Agnieszka Kochan

 

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty