PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Panel instruktora

nuras kulka2015m

      AKTUALNOŚCI 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2021

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia (dostępnego od 1 lutego 2021 r.)

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 250 zł

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:


– dane informacyjne o klubie/centrum

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2020

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia (dostepnego od 1 lutego 2020 r.)Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:

 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,

 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

     

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 250 zł.


Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu)


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą KDP od 2017 r. pobierana jest opłata  w wysokosci 5,00 zł za wysyłki pocztowe na adresy kursantów. Prosimy o uwglednianie opłaty składając zamówienia.

OCSP KDP PTTK


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące szkolenia. 

1. Pilotażowy kurs osób z niepełnosprawnością – 24.06.2017 r., Bytom.

KDP postanowiła uruchomić kurs osób z niepełnosprawnością na bazie schematu CMAS.

Kurs przeznaczony jest dla czynnych instruktorów KDP/CMAS, którzy posiadają uprawnienia instruktorskie osób z niepełnosprawnością w innej organizacji.

Chętnych zapraszamy do zgłoszenia się do biura.

Koszt kursu 100 zł (cena certyfikatu).

2. Poprawiona funkcjonalność składania wniosków o certyfikaty (od 1.04.2017 r.)

W odpowiedzi na uwagi środowiska przekazujemy poprawioną funkcjonalność składania wniosków o certyfikaty.
Zmiany polegają na:

– Automatycznym uzupełnianiu danych osobowych osoby, którą certyfikujemy po raz kolejny 

– Ustawieniu zalogowanego instruktora jako szefa szkolenia kursu (zawsze)

– Wyświetleniu w liście kursów tylko tych, do których instruktor ma uprawnienia

– Ustawienie domyślne klubu jako główny klub instruktora

Zmiany dają nam możliwość bardziej sprawnego certyfikowania osób, bez pomyłek w certyfikowaniu na stopnie, do których instruktor nie ma uprawnień oraz w podmiocie, w którym nie prowadził szkoleń.

3. Zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi kursami centralnymi https://www.cmas.pl/szkolenie/kurs-pp/kalendarz-szkolen-instruktorskich


Komisja Działalności Podwodnej


PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2018

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełneinei oświadczenia ( dostepnego od 1 lutego 2018 r.)Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

  

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 250 zł.


Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.

 

 


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu)

 


OBOWIĄZEK WYKUPIENIA CERTYFIKATÓW INSTRUKTORSKICH

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą KDP ZG PTTK nr 38/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r. osoby, które ukończyły kursy instruktorskie zobowiązane są do wykupienia certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu do końca roku kalendarzowego, w którym odbył się kurs, pod rygorem utraty uprawnień. Osoby, które ukończyły kursy instruktorskie, przed wejściem w życie niniejszej uchwały, a nie wykupiły certyfikatów, zobowiązane są do ich wykupienia do dnia 31 grudnia 2015 r.

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK


1. Na stronie www.cmas.pl (w kąciku instruktorskim i w formularzach ogólnie dostępnych) znajdziecie nowe/uzupełnione formularze 

– uzupełnione oświadczenie medyczne  – dla osób dorosłych przystępujących do kursu

– uzupełnione oświadczenie medyczne  – dla osób dorosłych chcących nurkować rekreacyjnie

– nowe oświadczenie medyczne – dla osób niepełnoletnich chcących nurkować rekreacyjnie

– uzupełniony formularz wniosku/sprawozdania z kursu szkoleniowego

 

2. Po analizie kart pracy instruktorów za ubiegły rok, KDP postanowiła w trybie uchwały, że do przedłużenia uprawnień instruktorskich, konieczne będzie posiadanie przeszkolenia z pierwszej pomocy tlenowej (KPP, DAN OFA) lub posiadanie tytułu lekarza medycyny lub ratownika medycznego. Uwaga!! Obowiązuje od roku 2017. 

 

3. Ankieta dotycząca, jakości szkolenia jest gotowa i będzie rozsyłana osobom kończącym szkolenie w KDP. Ankieta składa się z 12 pytań. Treść ankiety przedstawiona jest poniżej. Wyniki ankiety są anonimowe.

4. Po uwzględnieniu uwag przekazanych nam na Kalatówkach, opracowaliśmy nową wersję książeczki płetwonurka. Informacje na poszczególnych stronach są zoptymalizowane a całość bardziej czytelna i przejrzysta. Po wyczerpaniu bieżących zapasów, nowe książeczki będą dystrybuowane.

 

5. Najbliższe kursy centralne – do ogłoszenia w środowisku

 

 • AdriaticMGPj. Hańcza  29-30.08
 • KoralMF1j. Raduńskie Dolne 12-13.09
 • DiveTech M1+ (MNA, MNO, MPE, MZB, MPM, MN1, MSS) kam. Nadziejów 05-18.09
 • Blue Dive MWM Kołobrzeg 19-21.09 

W razie pytań czy wątpliwości  zapraszam do kontaktu

 

 


 


NURKOWE POŻEGNANIE LATA 

 

 

nuras kulka2015mZ wielką przyjemnością zapraszam do udziału w “kultowej” już imprezie pt.: Nurkowe Pożegnanie Lata – organizowanej przez Aquadiver Klub, Ośrodek NEMO w Kulce oraz OSP Barczewo.

 

Cały weekend ma charakter luźnej i niekomercyjnej imprezy, jednak doświadczenia z lat poprzednich pokazują, iż ku zadowoleniu uczestników  jest to również idealna okazja do zaprezentowania oferowanych przez Państwa produktów, udostępnienia części z nich na testy, pokazania nowości…

 

Z roku na rok w imprezie uczestniczy coraz więcej osób; w  2014 odwiedziło nas blisko 160 osób…

 

Z imprezy powstanie relacja (Nuras.Info), a patronat medialny objęła TVP Olsztyn. Tak było rok temu: http://aquadiver.pl/nurkowe-poegnanie-lata

 

Wszystkim podmiotom oferującym sprzęt i inne usługi nurkowe proponujemy możliwość uczestnictwa w imprezie i zapraszamy do współpracy na zasadach:

– symboliczne wpisowe w wysokości 300 zł netto (przeznaczone na nagrody dla uczestników) i indywidualne ustalenie ustalenie pozostałych warunków: Miłosz –  milosz@aquadiver.pl, tel. 603 173 049.

– rezerwacje miejsc noclegowych i opłata za pobyt – Kulka jez. Łęsk: Krzysztof – frobel@poczta.onet.pl, tel. 089 624 92 14.

– czekamy na Państwa akces do 15 września 2015

Ramowy plan Pożegnania Lata 2015:

– piątek – ognisko z gitarą

– sobota – gry i zabawy (gra w Kulki – Bocce, megapiłkarzyki), promocje sprzętu, testy i nurkowania, koncert: Bracia Soprano i dyskoteka

– niedziela – gry i zabawy (gra w Kulki – Bocce, megapiłkarzyki), promocje sprzętu, testy i nurkowania.

 

Partnerzy:

KKS Warmia Olsztyn

SKOOCZ

Państwowa Straż Pożarna Olsztyn

AKP Skorpena

 

Zapraszamy!

 


PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2015

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie karty pracy instruktora KDP/CMAS za poprzedni rok kalendarzowy
  Zachęcamy do wypełniania kart pracy on – line (po załogowaniu).
 • Posiadanie ważnych badań lekarskich w dniu przedłużania uprawnień
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:

 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,

 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 250 zł.

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 190 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 220 zł.

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 460 zł. 

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 280 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 360 zł. 

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Skany/kopie dokumentów prosimy przesyłać:

 • pocztą e-mail: biuro@cmas.pl
 • faxem: 22 826 83 89
 • pocztą na adres: Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, ul. Senatorska 11 p.25, 00-075 Warszawa
 • lub złożyć bezpośrednio w biurze OCSP KDP PTTK

W przypadku badań lekarskich należy przysłać skany/kopie: pierwsza strona z książeczki nurkowej oraz odpowiednia/e strona/y z badaniami lekarskimi lub skan/kopia zaświadczenia lekarskiego.

Kartę pracy należy wypełnić, nawet, jeżeli nie brało się udziału w szkoleniu.
Prosimy o wpisanie danych osobowych, a w rubrykach związanych ze szkoleniem informacji: „Nie szkoliłem”.

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację on – line (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie podręcznikiem Płetwonurka P1 KDP/CMAS autorstwa Krzysztofa Rojka  jego nakład uległ wyczerpaniu. Obecnie przeprowadzana jest korekta I wydania podręcznika będąca wynikiem  mi.in. Waszych cennych uwag i wskazówek. Mając to na uwadze, od dnia dzisiejszego do odwołania można zamawiać pakiet P1 w cenie 140 zł (bez podręcznika). Zachęcamy jednak do składania zamówień na pełen pakiet P1 (z podręcznikiem), którego koszt wynosi 170 zł. Wysyłka podręczników odbędzie się niezwłocznie  po pojawieniu się II wydania. Koszty wysyłki podręczników pokrywać będzie KDP.

 

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 


 

NOWA ŚCIEŻKA TECHNICZNA

Po przeszło pół roku intensywnej pracy w szerokim gronie mocno zaangażowanych instruktorów, mamy gotową nową ścieżkę techniczną w naszej organizacji. Zmiany zostały zaakceptowane decyzją KDP na początku sierpnia i obowiązują od daty uchwalenia. 

Dlaczego jest to ważne?

 • Praca nad nowelizacją programów szkolenia sprawia, że nasza organizacja jest dopasowana pod kątem szkolenia do rzeczywistych potrzeb i wymagań rynkowych.

Zmiany

 • wprowadzenie nowego stopnia i programu – płetwonurek Głęboko Powietrzny (PGP) /extended range/
 • wprowadzenie możliwości uzyskania stopnia PT1 bezpośrednio po stopniu PN2 (PT1_pełen) albo po stopniu PGP (PT1 skrot)
 • uaktualnienie istniejących programów szkolenia PN1, PN2, PT1_skrót, PT1_pełen, PT2 

co to oznacza dla mnie jako instruktora?

 • kurs PN1 wymaga tylko jednego nurkowania, a nie dwóch jak dotychczas
 • kurs PN2 dedykowany jest nauce przyśpieszonej dekompresji przy użyciu jednej butli bocznej 
 • kurs PGP dedykowany jest nauce przyśpieszonej dekompresji przy użyciu dwóch butli bocznych – oraz daje uprawnienia nurkowania do 50m
 • będąc normoksycznym instruktorem trimiksowym, mogę szkolić wg programu skróconego (kandydat ma stopień PGP) albo wg programu pełnego (kandydat ma PN2, a nie ma PGP)
 • rozpoczynając nowy kurs powinienem zapoznać się z aktualnionym programem (PN1, PN2, PGP, PT1, PT2), gdyż zostało wprowadzonych dużo zmian dopasowujących programy do rzeczywistych wymagań m.in
  • czasu trwania kursów 
  • warunków wstępnych
  • liczby nurkowań
  • teorii i zajęć praktycznych 

Prezentacje do stopnia PGP są w trakcie opracowywania i będą dostępne niebawem.

W razie pytań czy wątpliwości – zapraszam do kontaktu

Marcin Dąbrowski

 

Sciezka technicznaI OGÓLNOPOLSKI BAL PŁETWONURKÓW

 

Bal nurka 1 03 2014


   

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolski Bal Płetwonurków organizowany przez Hotel – Restaurację SAGA wraz z Centrum Nurkowym Piechcin, który odbędzie się  1 marca 2014 roku.
            W trakcie Balu nie zabraknie konkursów z cennymi nagrodami w tym dodatkowe dwa konkursy fotograniczne tylko dla nurków, którego sponsorem będzie CN Piechcin.

Organzator imprezy zapewnia wyśmienitą zabawę do białego rana przy profesjonalnej oprawie muzycznej, a także doskonałe, bogate i różnorodne menu
z niezliczonymi atrakcjami Szefa Kuchni.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2014

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie karty pracy instruktora KDP/CMAS za poprzedni rok kalendarzowyZachęcamy do wypełniania kart pracy on – line (po załogowaniu).

   

 • Posiadanie ważnych badań lekarskich w dniu przedłużania uprawnień
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości:
 1. 190 zł – płatne do 31.01. roku, na który przedłużane są uprawnienia
 2. 220 zł – płatne do 31.03. roku, na który przedłużane są uprawnienia
 3. 250 zł – płatne po 31.03. roku, na który przedłużane są uprawnienia

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości:
 1. 280 zł – płatne do 31.01. roku, na który przedłużane są uprawnienia
 2. 360 zł – płatne do 31.03. roku, na który przedłużane są uprawnienia
 3. 460 zł – płatne po 31.03. roku, na który przedłużane są uprawnienia

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Skany/kopie dokumentów prosimy przesyłać:

 • pocztą e-mail: biuro@kdp.pttk.pl
 • faxem: 22 826 83 89
 • pocztą na adres: Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, ul. Senatorska 11 p.25, 00-075 Warszawa
 • lub złożyć bezpośrednio w biurze OCSP KDP PTTK

Książeczkę nurkową należy złożyć w biurze OCSP KDP PTTK.

W przypadku badań lekarskich należy przysłać skany/kopie: pierwsza strona z książeczki nurkowej oraz odpowiednia/e strona/y z badaniami lekarskimi lub skan/kopia zaświadczenia lekarskiego.

Kartę pracy należy wypełnić, nawet, jeżeli nie brało się udziału w szkoleniu.
Prosimy o wpisanie danych osobowych a w rubrykach związanych ze szkoleniem informacji: „Nie szkoliłem”.

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację on – line (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:


PAKIET PŁETWONURKA MŁODZIEŻOWEGO KDP/CMAS-PROMOCJA

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Instruktorzy!

 

W dniu 9 października 2013 r. Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK uchwaliła promocyjną cenę Pakietu Płetwonurka Młodzieżowego w wysokości 100,00 zł.

Komisja Działalności Podwodnej

 


 

OFERTA SPECJALNA!

 

Koleżanki i Koledzy,

Zachęcamy do kupna polarów instruktorskich KDP/CMAS w promocyjnej cenie 160,00 zł.  

Oferta obowiązywać będzie do końca września br. lub do wyczerpania zapasów.

 

W sprawach zamówień prosimy kontaktować się z Biurem KDP.

Zachęcamy do zakupów!

 

BIURO OCSP KDP PTTK

 


 

 NOWE PAKIETY PPL, PSS, PWM, PF1

Szanowni Koledzy i Koleżanki!

 

 

Zgodnie z obowiązującym od 2011 r. nowym obiegiem dokumentów, każdy klub/centrum powinien przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego złożyć zamówienie na materiały szkoleniowe, promocyjne, w tym na certyfikaty.

Chcąc wzbogacić bazę pomocy dydaktycznych, wprowadzamy wzorem pakietu P1 i PM od dnia 1 września 2013 r. pakiety na wymienione specjalizacje: PPL (płetwonurek podlodowy), PWM (płetwonurek wrakowo-morski), PSS (płetwonurek w skafandrze suchym), PF1 (płetwonurek fotograf). W skład pakietu wchodzą: certyfikat, podręcznik. Cena pakietu wynosi 90,00 zł.

Przypominamy, że każdy instruktor przed rozpoczęciem szkolenia na wymienione wyżej specjalizacje zobowiązany jest zakupić właściwy pakiet.

Pozdrawiamy!

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 


INFORMACJE DLA INSTRUKTORÓW MPM ORAZ ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM UPRAWNIEŃ DO SZKOLENIA PŁETWONURKÓW MŁODZIEŻOWYCH

 

 1. 1.Zasady ubiegania się o stopień Instruktora Płetwonurka Młodzieżowego MPM

– Stopień będzie nadawany administracyjnie, każdemu aktywnemu instruktorowi KDP/CMAS, który:

 • uzyskał swoje uprawnienia instruktorskie M1 do końca 2012 roku,
 • wysłał do biura OCSP KDP wniosek o certyfikat MPM,
 • uiścił opłatę certyfikacyjną w wysokości 100 zł. (w ramach opłaty certyfikacyjnej instruktor otrzyma materiały dydaktyczne do kursu PM: podręcznik, prezentacja, karty egzaminacyjne – celem zapoznania),

– Instruktorzy wyszkoleni po 2012 roku otrzymają uprawnienia MPM po zaliczeniu kursu specjalistycznego, który jest rozszerzeniem kursu M1.

– Instruktorzy z uprawnieniami M1 wydanymi do końca 2012 roku mogą usystematyzować swoją wiedzę biorąc udział w kursie MPM (do końca 2014 – bezpłatnie).

     2.      Wytyczne dla Instruktorów MPM

– Kurs młodzieżowy dla kandydata rozpoczyna się zawsze od zajęć poziomu PMB. Oznacza to, że kursant, którego wiek kwalifikuje do uczestnictwa w kursie na stopień PMS lub PMZ musi wykonać wszystkie nurkowania, które przewidziane są w programie szkolenia PM od stopnia PMB.

– Wyróżnia się dwa rodzaje pakietów PM:

 • duży, tzw. startowy, w którego skład wchodzi: worek, podręcznik, karty, egzaminacyjne, naklejka, naszywka, koszulka, dyplom, znaczek odblaskowy,certyfikat i książeczka PM
 • mały, który składa się z certyfikatu, naszywki i naklejki.

– Duży pakiet, tzw. startowy, zamawia klub/centrum nurkowe zawsze przed rozpoczęciem pierwszego kursu PM przez konkretnego kandydata.

– Mały pakiet zamawia k/c przed rozpoczęciem kursu na kolejny stopień PM, np. PMS.

Przykłady:

 • jeżeli kursant aplikuje od razu na stopień srebrny to należy zamówić duży pakiet dla Płetwonurka KDP/CMAS (PMS) – zawartość pakietu będzie odpowiadała poziomowi wybranego kursu
 • osoba, która rozpoczęła swoją przygodę z nurkowaniem od kursu PMB i przeszła przez wszystkie poziomy szkolenia PM, czyli PMB, PMS i PMZ, otrzymała od organizatora swoich kursów jeden duży i dwa małe pakiety. 

 

 Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK


 

 Zlot KALATÓWKI 2014

 

Z przyjemnością informujemy już dziś o terminie przyszłorocznego ZLOTU INSTRUKTORÓW KDP/CMAS „KALATÓWKI 2014”

Zapraszamy wszystkich instruktorów KDP/CMAS, przedstawicieli klubów i centrów oraz Lekarzy SL KDP w terminie 15-19 stycznia 2014r.

 

 

 Zobacz Galerię Kalatówki 2013!

Miejscem spotkania, oczywiście, jak zazwyczaj, będzie Hotel Górski PTTK „Kalatówki” w Zakopanem.

Gwarantujemy niepowtarzalny klimat, interesujący program oraz dodatkowe atrakcje.

Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy,
Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 


 

OŚWIADCZENIE

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi skuteczności podjętej przez nas uchwały nr 42/2013, w sprawie odwołania Jakuba Świątkiewicza ze składu KDP ZG PTTK postanowiliśmy wnioskować do ZG PTTK o odwołanie Jakuba Świątkiewicza w trybie § 12 ust. 2 Regulaminu Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK.

 

Michał Górny – Przewodniczący KDP ZG PTTK

Mirosław Kierepka – Wiceprzewodniczący ds. kontaktów z klubami i centrami KDP/CMAS

Marcin Dąbrowski – Wiceprzewodniczący ds. szkoleniowych, Sekretarz KDP ZG PTTK

Stanisław Chomentowski – członek KDP ZG PTTK

Marcin Kasprzak – członek KDP ZG PTTK

Błażej Pruski – członek KDP ZG PTTK

Ireneusz Słucki – członek KDP ZG PTTK


 

 

REGULAMIN KONKURSU „INSTRUKTORSKI DEBIUT ROKU”

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu na „Instruktorski debiut roku”:

 

 

 

Pobierz

 

 

 

 


 

 

PORZĄDKOWANIE BAZY DANYCH UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH

Nowy serwis internetowy połączyliśmy z bazą danych CRM. Robiąc porządek w jej zasobach chcielibyśmy uzupełnić ja o dane, które ze względów historycznych się w niej do tej pory nie znalazły. Zwracamy się zatem z gorącą prośba do instruktorów KDP CMAS posiadających certyfikaty instruktorskie wydawane z wpisami ręcznymi o pomoc w sprawie. Prosimy bardzo o przesłanie na adres biurowy biuro@kdp.pttk.pl skanów tych dokumentów. Bardzo pomoże to nam w porządkowaniu bazy instruktorów.
pozdrawiamy
Biuro OCSP KDP PTTK

 

 


 

 

DODATKOWE SPECJALIZACJE INSTRUKTORSKIE!

Przypominamy, że podczas Zlotu Instruktorów KDP Kalatówki 2012 uchwałą nr 8/2012 z 8.01.2012r. KDP ZG PTTK przedłużyła bezterminowo możliwość występowania o certyfikaty (MNO, MNA, MPE, MZB, MPW) dla instruktorów, którzy uzyskali stopień instruktora przed 2011 r.

Uwaga!!!
Certyfikaty mogą być zamawiane przed uruchomieniem kursu na daną specjalizację. Serdecznie dziękujemy wszystkim instruktorom, którzy wykupili certyfikaty do końca 2011r.

 Zamieszczono 2012-03-20

 


Zamówienia klubowe oraz faktury

Biuro OCSP KDP PTTK przypomina i zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad dotyczących obiegu dokumentów, a w szczególności składania zamówień, płatności oraz wystawiania do nich faktur.

ZAMÓWIENIA 

KAŻDORAZOWO przy składaniu zamówienia (zapotrzebowania) na certyfikaty, pakiety, książki itp. należy do Biura OCSP KDP wysłać czytelnie wypełniony formularz „Zamowienie_KDP”

Można tego dokonać:

Od 1 marca 2012 zamówienia składane bez wypełnionego druku nie będą realizowane.

FAKTURY

W przypadku, w którym zamawiający żąda wystawienia faktury za złożone zamówienie i dokonaną płatność, należy wyraźnie zaznaczyć to w druku zamówienia lub wysłać maila z informacją o chęci otrzymania faktury.

Nie zgłoszenie lub nie zaznaczenie na druku zamówienia chęci otrzymania faktury będzie jednoznaczne z jej niewystawianiem. Formą rozliczenia w tym przypadku będzie PARAGON.

Możliwość wystawienia faktury istnieje wyłącznie do 1 m-ca od daty płatności/przelewu za złożone zamówienie.

Po upływie tego terminu faktury NIE BĘDĄ wystawiane.

PŁATNOŚCI / PRZELEWY dokonywane za zamówienia

Przy wykonywaniu płatności, na dyspozycji przelewu należy DOKŁADNIE opisać, z jakiego tytułu dokonywana jest płatność, np.

 • zamówienie klubowe z dnia/nr …;
 • f-ra nr …;
 • składka roczna KLUBOWA  … (nazwa Klubu);
 • Składka inst. … (imię i nazwisko) za rok … .

Spełnienie powyższych wymogów znacznie ułatwi i przyspieszy obustronną współpracę.

Bardzo dziękujemy!!!

Ewelina Zawadzka
Agnieszka Kochan

 

 


Dla kogo uprawnienia i certyfikaty

Koleżanki i Koledzy,

W ostatnim czasie wpływa do naszego biura coraz więcej wniosków o wydanie certyfikatów instruktorskich na nowe specjalizacje, a co za tym idzie pojawiają się również pytania o to komu jakie stopnie się należą i w jaki sposób można zamawiać certyfikaty. Dlatego przypominamy, że uprawnienia instruktorskie na poziomie:

 • instruktora nurkowania nocnego (MNO),
 • instruktora nurkowania nawigacyjnego (MNA),
 • instruktora płetwonurka eksploratora (MPE),

mogą otrzymać wszyscy instruktorzy wyszkoleni do końca 2010 roku. Stopień instruktora nurkowania poszukiwawczo – wydobywczego (MPW) jest dostępny dla instruktorów M2 i M3, a stopień instruktora nurkowania w zestawie butlowym (MZB) przyznawany będzie tym instruktorom, którzy posiadają dodatkowo stopień PN2, albo inne równorzędna uprawnienia innych organizacji.

Przewodniczący KDP ZG PTTK

Michał Górny

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty