PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Informacje szkoleniowe dla osób chcących rozpocząć szkolenie w KDP/CMAS

logo kdp cmas

logo kdp cmas

KDP CMAS to jedyna polska federacja nurkowa, która będąc członkiem Komitetu Technicznego Światowej konfederacji Podwodnej CMAS, posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami państwowymi i międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa CMAS. Absolwenci naszych kursów szkoleniowych otrzymują Certyfikaty wyszkolenia KDP CMAS, które są honorowane w klubach, bazach i centrach nurkowych na całym świecie.

Decydując się na rozpoczęcie nauki nurkowania powinni Państwo wybrać właśnie szkolenie w systemie KDP CMAS. Dlaczego?

Oto wiele argumentów, które potwierdzają, że jesteśmy organizacją najodpowiedniejszą, aby wprowadzić Państwa w podwodny świat i sprawić, by nurkowanie na dobre stało się Waszą pasją!

Będąc najstarszą organizacją nurkową na świecie i w Polsce (Komisja Turystyki Podwodnej powstała w 1956, a Kongres założycielski CMAS – Monaco 1959 rok), wiemy o nurkowaniu najwięcej od samych początków funkcjonowania tego sportu jako rekreacji. To inni wzorowali się na nas, na tym, co dobre, sprawdzone i bezpieczne.

Jako organizacja zrzeszamy kluby i centra nurkowe, dzięki czemu nasi Instruktorzy nie są przypadkowymi osobami szkolącymi, ale posiadają rekomendację klubową i wpisani są w ogólnopolski rejestr aktywnych Instruktorów KDP CMAS. Dzięki temu, jesteście pewni, że podczas szkolenia będziecie współpracować z osobami godnymi zaufania, odpowiedzialnymi, szkolącymi na najwyższym poziomie, zachowując obowiązujące standardy bezpieczeństwa.

System szkolenia KDP CMAS dostosowuje programy szkoleniowe wszystkich stopni i specjalizacji nurkowych do bardzo specyficznych i trudnych warunków panujących w naszych polskich wodach, w których odbywają się nurkowania szkoleniowe, a w dalszym etapie również nurkowania stażowe i rekreacyjne każdego płetwonurka. Nasi Instruktorzy nauczą Was dobrej techniki nurkowej; doskonale przygotują Państwa do podjęcia wszelkich wyzwań podwodnych i zaszczepią odpowiednie nawyki, nauczą, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podwodnymi, mogącymi zaistnieć pod wodą, współpracować z partnerem, radzić sobie ze stresem, zimnem i awariami sprzętowymi, a przede wszystkim nauczycie się Państwo właściwej drogi postępowania przy udzieleniu pomocy osobie w potrzebie.

Szkolenie płetwonurków w systemie KDP CMAS jest szkoleniem wielofazowym i wielostopniowym (patrz tabela szkolenia link) dającym uczestnikom w każdej grupie wiekowej i na każdym poziomie sprawności fizycznej, możliwość rozwoju swojej kariery nurkowej w wielu dziedzinach podwodnych, przy zróżnicowanym poziomie trudność i wymagań.

Na dobry początek kariery nurkowej proponujemy dla dorosłych szkolenie wstępne (SW), podczas którego możecie Państwo sprawdzić czy jest to sport dla Was i czy jesteście gotowi podjąć szkoleniowe wyzwanie, dla dzieci i młodzieży do lat 14, natomiast, proponujemy szkolenie Płetwonurka Młodzieżowego (PM) na trzech poziomach wiekowych. Ponadto oferujemy również specjalizację Płetwonurek z zatrzymanym oddechem (PZOB) dla osób, które preferują eksplorację świata podwodnego na jednym oddechu. Szkolenie to obejmuje trzy główne poziomy i ostatecznie może być zakończone zdobyciem uprawnień instruktorskich. Kolejną specjalizacją, którą można realizować przed rozpoczęciem właściwego szkolenia nurkowego jest szkolenie z zakresu przygotowywania mieszanin oddechowych (GB). Certyfikat tego szkolenia możecie Państwo już posiadać nawet nie będąc jeszcze płetwonurkiem.

Podstawowy pion szkoleniowy obejmuje trzy stopnie podstawowe P1, P2, P3, (P4 /dla bardzo doświadczonych płetwonurków/ dodatkowo dla działaczy klubowych i organizatorów imprez nurkowych), które następują kolejno po sobie i stopniowo przygotowują uczestnika do większych głębokości i zadań wynikających z realizacji danego programu. Zdobycie kolejnych stopni podstawowych musi być potwierdzone wykonaniem odpowiedniej liczby nurkowań stażowych, zdobyciem obowiązkowych specjalizacji wynikających z programu, a w przypadku młodzieży spełnieniem wymogu wiekowego (patrz programy szkoleniowe – pion podstawowy). Po zrealizowaniu wszystkich stopni z pionu podstawowego, każdy  uczestnik może ubiegać się o stopnie instruktorskie, należy oczywiście spełnić wymogi przewidziane dla kandydatów na instruktorów, a także uczestniczyć w centralnym obozie szkoleniowym.

System szkoleniowy KDP CMAS jest, jak już wcześniej wspomniano, również systemem wielofazowym. To znaczy, że każdy uczestnik może realizować się, jako płetwonurek w wielu fazach, wybierając ścieżkę techniczną (trudniejszą, wymagającą większej sprawności fizycznej, odporności psychicznej i znacznie większej liczbie nurkowań – specjalizacje oznaczone kolorem zielonym), albo wybierając ścieżkę rekreacyjną, (która oferuje specjalizacje niewymagające takich specyficznych predyspozycji, jak w przypadku ścieżki technicznej – specjalizacje oznaczone kolorem czarnym).

Wybierając ścieżkę techniczną, po ukończeniu kursu podstawowego P1, każdy uczestnik może rozwijać swój warsztat nurkowy w trzech dziedzinach: Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB), Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB) oraz Płetwonurek Nitroksowy (PN1). Uzyskanie stopnia P2 znacznie rozszerza ofertę specjalizacji, bowiem na tym etapie uczestnik może rozwijać się w dziedzinach: Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2), Płetwonurek ze Skuterem (PS1) i (PS2), Płetwonurek z SCR (PR), Płetwonurek Jaskiniowy (PJ1) i (PJ2), a także Płetwonurek Trimiksowy (PT1) i (PT2).

Kierując się ścieżką rekreacyjną, KDP CMAS przygotowało szeroką gamę specjalizacji znacznie „lżejszych”, o charakterze rekreacyjnym. Po zakończeniu kursu podstawowego P1,  uczestnik ma do wyboru specjalizacje z zakresu: Płetwonurek Nocny (PNO), Płetwonurek Nawigator (PNA), Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM), Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS), Płetwonurek Podlodowy (PLL), Płetwonurek Archeolog (PA), Płetwonurek Filmowiec (PFI), Płetwonurek Fotograf (PF1), Płetwonurek Ekolog (PEK), Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP), oraz Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW). Uzyskanie stopnia P2 pozwala na dalszy rozwój w dziedzinie fotografii podwodnej oferując stopnień Płetwonurek Fotograf (PF2), a także Płetwonurek ze Skuterem (PS1).

Osoby posiadające uprawnienia nurkowe z zakresu specjalizacji: archeologii podwodnej, ekologii podwodnej, fotografii i filmowania podwodnego, mają możliwość ubiegać się o stopnie instruktorskie w tych dziedzinach, bez obowiązku zdobycia podstawowego stopnia instruktorskiego M1.

System szkolenia instruktorskiego obejmuje trzy poziomy: M1, M2 i M3 oraz wiele etapów specjalizacyjnych, które kandydat musi zrealizować oraz do wyboru (patrz program szkolenia).

Specjalizacje oznaczone kolorem białym dotyczą umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i zachowania się w przypadku nagłych niebezpieczeństw wynikających z uprawiania płetwonurkowania. Jak widać na schemacie szkoleniowym, każdy uczestnik po ukończeniu kursu podstawowego P2 ma obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, jednocześnie to  uczestnik decyduje jakie szkolenie wybierze (patrz schemat szkolenia).

Wybierając system szkolenia KDP CMAS otrzymacie Państwo pełen zakres usług związanych z płetwonurkowaniem zarówno rekreacyjnym jak i technicznym; zdobędziecie niezbędną wiedzę teoretyczną z takich dziedzin nurkowych jak: sprzęt podstawowy i pomocniczy, fizyka, fizjologia i patofizjologia, technika i bezpieczeństwo, ratownictwo, podstawowe zabiegi resuscytacyjne, środowisko wodne i hydrologia, historia, prawne aspekty wynikające z uprawniania tej rekreacji ruchowej, ponadto poznacie i opanujecie dobrą technikę nurkowania i umiejętność właściwej obsługi sprzętu stosowanego podczas pobytu pod wodą.

Polska federacja nurkowa KDP CMAS to federacja właśnie dla Państwa, to jednocześnie gwarancja bezpieczeństwa i wysokiej jakości szkolenia. To dobry wybór, by rozpocząć nową przygodę sportową, nową pasję i przyjąć nowy styl życia, jest to jednocześnie niepowtarzalna okazja, aby poznać ciekawych i wspaniałych ludzi.

 

Myśl przewodnia naszej organizacji międzynarodowej i krajowej to:

Jakość i bezpieczeństwo

Jakość szkolenia, bezpieczeństwo szkolenia i nurkowania.

A naszą wizją jest:

Bycie najlepszą organizacją szkoleniową w Polsce!!

Opracowała Małgorzata Derek-Nowodyła

PDF

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty