PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Informacje prawne

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE PŁETWONURKOWANIA

Aktualnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi organizację i uprawianie płetwonurkowania obywateli polskich na terenie RP i poza nim oraz obywateli innych państw na terenie RP są:

 1. 1.     Wybrane artykuły Ustaw Sejmu RP:  

 

  • Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 nr 646).
  • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
  • Ustawa kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
  • Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

 

 1. 2.     Normy PN – EN:

 

  • PN-EN 14467. Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Wymagania dotyczące usługodawców.
  • PN-EN 14153-1. Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków rekreacyjnych. Część 1: Poziom 1 – Płetwonurek nadzorowany.
  • PN-EN 14153-2. Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków rekreacyjnych. Część 2: Poziom 2 – Płetwonurek samodzielny.
  • PN-EN 14153-3. Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące szkolenia płetwonurków rekreacyjnych. Część 3: Poziom 3 – Przewodnik nurkowy.
  • PN-EN 250. Sprzęt do oddychania. Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym. Wymagania, badanie, znakowanie.
  • PN-EN 1809. Sprzęt do nurkowania. Kompensatory pływalności. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań.
  • PN-EN 12628. Sprzęt do nurkowania. Urządzenia ratowniczo-wypornościowe. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań.
  • PN-EN 13319. Sprzęt do nurkowania. Głębokościomierze i przyrządy zespolone do pomiaru głębokości oraz czasu. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań.
  • PN-EN 1968. Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu.
  • PN-EN 1802. Butle do gazów. Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium.

 

 1. 3.     Przepisy wewnętrzne KDP OCSP PTTK

 

  • Programy szkoleniowe
  • Uchwały i zarządzenia

 

BADANIE BUTLI NURKOWYCH

KDP PTTK informuje, że:

 • zgodnie z normami norm PN-EN 1968:2002(U); PN-EN 1968:2002/A1:2006 (U); PN-EN 1802:2002(U) PN-EN 1803:2002 (U); PN-EN ISO 11623:2002(U) oraz procedurą PS-01/35 Urzędu Dozoru Technicznego butle nurkowe należy poddawać badaniu co:
  • 2 lata (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową),
  • 5 lat (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki).
 • nowe butle zakupione zarówno za granicą jak i w kraju (nie posiadające wybitej daty następnego badania) mogą być używane bez badania UDT przez okres:
  • 2 lat od daty produkcji (butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładka stalową),
  • 5 lat od daty produkcji (butle kompozytowe z wkładką aluminiową, niemetaliczną lub bez wkładki),

  pod warunkiem, że na butli wybity jest znak CE (jest on traktowany na równi z ważnym badaniem). Po tym czasie butle należy poddać badaniu,

 • butle nurkowe, które uzyskały badanie dopuszczenie UDT przed wejściem w/w przepisów mogą być eksploatowane – badanie to zachowuje swoją ważność do daty wybitej przez UDT na kielichu butli.

Komisja Działalności Podwodnej przypomina, aby płetwonurkowie dla swojego bezpieczeństwa zwracali baczniejszą uwagę na datę ważności badania UDT na swoich butlach i w stosownym czasie oddawali swoje butle do badania.

Zwracamy również uwagę kolegom prowadzącym bazy i centra nurkowe, że przy napełnianiu aparatów nurkowych obowiązują określone procedury Urzędu Dozoru Technicznego i nie wolno używać i napełniać butli nurkowych po terminie wybitym przez UDT na kielichu butli.

Informujemy również, że płetwonurkowie z nieważnymi badaniami na butlach nie będą przyjmowani na żadne kursy w/g systemu KDP/CMAS.


OKAZY FAUNY I FLORY

Informujemy, że na terytorium krajów Unii Europejskiej nie wolno wwozić bez zezwolenia żywych i martwych okazów flory i fauny (np. ryby, muszle, korale, itp) oraz żadnych wyrobów wykonanych z tych okazów lub ich fragmentów. Zakaz ten obejmuje również okazy i wyroby nabyte legalnie w krajach poza Unią Europejską.


 

KUSZA DO POLOWAŃ PODWODNYCH

Uprzejmie informujemy, że według informacji uzyskanych z Komendy Głównej Policji posiadanie kuszy do polowań podwodnych nie wymaga uzyskania pozwolenia właściwych organów Policji. Wynika to z treści art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz 549), która nie pozwala na zdefiniowanie kuszy do polowań podwodnych jako broni w rozumieniu przepisów ustawy.

Jednocześnie przypominamy, że do polowań podwodnych z użyciem kuszy wymagane jest posiadanie Karty Łowiectwa Podwodnego. W celu jej otrzymania prosimy skontaktować się z nami.

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 10.05.2024 r.

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty