PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Historia

DZIEJE KOMISJI DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK

 

KDP

KALENDARIUM

1956 – 1959

W dniu 9 grudnia 1956r. odbył się w Warszawie Ogólnopolski Zjazd Delegatów Placówek Terenowych PTTK w sprawie organizacji turystyki podwodnej w kraju. Zjazd ten powołał Turystyczną Sekcję Płetwonurków przy Zarządzie Głównym PTTK, której celem miała być koordynacja działań w zakresie turystyki podwodnej w istniejących i przyszłych klubach płetwonurków zarejestrowanych Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. W tym czasie w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym działały już dwa kluby płetwonurków – Warszawski Klub Płetwonurków i Poznański Klub Podwodny „Akwanauta”, a w fazie organizacji (ukończonej w 1957r.) były kluby: Gdański Klub Płetwonurków „Posejdon”, Krakowski Klub Płetwonurków, Szczeciński Klub Płetwonurków i Gliwicki Klub Płetwonurków

Na pierwszym Walnym Zebraniu Turystycznej Sekcji Płetwonurków ZG PTTK w dniu 26.01.1957 w Warszawie roku zmieniono nazwę istniejącej jednostki na Komisję Turystyki Podwodnej ZG PTTK oraz wybrano władze Komisji. Pierwszym Przewodniczącym KTP – został Antoni Beill, którego w połowie 1957 roku zastąpił Andrzej Zinserling. Pierwszy Samokształceniowy Kurs Instruktorów Nurkowania Swobodnego KTP PTTK odbył się w Sopocie w dniach 23 – 30. 06. 1957r. Kierownikiem kursu był Mieczysław Kwapisiewicz, kadrę stanowili koledzy – Witold Zubrzycki, Tadeusz Kołacin, Andrzej Romer, a egzaminator z ramienia KTP PTTK był Andrzej Zinserling.

W roku 1959 odbył się w Monaco pierwszy założycielski kongres CMAS, na którym delegatem-obserwatorem KTP PTTK był Józef Wierzbicki

1959 – 1961

Przewodniczący KTP – Jerzy Bulik, Wiceprzewodniczący – Andrzej Zinserling; Sekretarz – Teresa Werner. Członek: Tadeusz Kołacin.

W 1960 r. ustanowiona została Turystyczna Odznaka Podwodna. Ma ona trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Regulamin zdobywania TOP był kilkakrotnie modyfikowany w celu podniesienia atrakcyjności posiadania odznaki. Stopień złoty TOP był również nadawany honorowo, jako wyraz uznania za współpracę z Komisją.

Ponieważ powstawało coraz więcej klubów, a istniejące zaczęły się znacznie rozrastać, powstała konieczność ujednolicenia szkolenia, szczególnie wśród instruktorów. Dlatego Komisja Turystyki Podwodnej w dniach 17 do 31 lipca 1960 r. zorganizowała w Sopocie I Doszkalający Kurs Instruktorów Nurkowania Swobodnego. Na kursie tym koledzy instruktorzy poszerzyli zakres swych wiadomości i ujednolicili zasady szkolenia. Część kolegów zakwalifikowanych na ten kurs przez KTP, uzyskała stopnie instruktorskie. Zasady szkolenia opracowane w Polsce były tak atrakcyjne, że część z nich przyjęto do szkolenia w CMAS. Był to duży wkład polskich płetwonurków w międzynarodowy ruch nurkowania swobodnego

1961 – 1963

Komisja liczy piętnastu członków. Przewodniczący KTP Janusz Stawski, Wiceprzewodniczący: Konstanty Unrug i Andrzej Zinserling; Sekretarz – Jerzy Bulik.

Kierownicy Sekcji: Szkolenia – Jerzy Macke, Sekcji Zaopatrzenia – Alina Stawska.

Przybyły także dwa dalsze kluby: przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni i klub „Koral” w Olsztynie.

Na kongresie CMAS w 1962 r. w Londynie przedstawicielem Polski był Jerzy Bulik.

1963 – 1965

Przewodniczący KTP – Andrzej Zinserling, Wiceprzewodniczący: Konstanty Unrug i Stefan Zaworski; Sekretarz – Jerzy Bulik, Skarbnik – Jerzy Rzepecki. Kierownicy Sekcji: Szkolenia – Jerzy Macke, Technicznej – Waldemar Roszczynko, Krajoznawczej – Antoni Wojciechowski, Lekarskiej – Andrzej Marchwicki, Propagandy – Włodzimierz Niewicki.

Członek- Wiesław Roguski.

Powstały także trzy Komisje Wojewódzkie – w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie oraz dwa kluby: „Tryton” w Kołobrzegu i „Neptun” w Wałczu.

W 1965 r.Komisja zorganizowała pierwszy zbiorowy wyjazd nad Morze Czarne do Bułgarii na kurs stopnia średniego. Wzięło w nim udział 50 osób.

1965 – 1968

Przewodniczącym KTP- Jerzy Macke, Wiceprzewodniczący: Andrzej Zinserling i Mieczysław Majewski, Sekretarzem Alina Stawska (od 1967r. Krystyna Siliniewicz). Kierownicy Sekcji: Szkolenia- Wiesław Roguski, Technicznej – Andrzej Marchwicki. Członek – Krzysztof Kuszewski.

Powstały nowe kluby i Komisje Wojewódzkie. W końcu 1968 r. było ogółem 40 klubów, komisji, zespołów.

W 1966 r. Komisja zorganizowała wyprawę szkoleniową na wyspy Kornaty w Jugosławii. W następnym roku braliśmy udział w zawodach pływackich na 10-km odcinku rzeki Marny w granicach Paryża. Nasz sukces polegał na tym, że nikt nie utonął. Również w 1967 r. miała miejsce wyprawa 30 instruktorów do baz nurkowych Włoch, Szwajcarii i Francji. Natomiast w 1968 r. braliśmy udział w Mistrzostwach Świata w Łowiectwie Podwodnym na Kubie.

1968-1972

Przewodniczący KTP – Jerzy Macke, Wiceprzewodniczący: Andrzej Marchwicki i Andrzej Zinserling, Sekretarz – Krystyna Siliniewicz. Przewodniczący Podkomisji: Kontaktów Zagranicznych – Jerzy Bulik, Medycznej – Krzysztof Kuszewski, Sprzętu – Waldemar Roszczynko , Leszek Suchy (Gd) – człon., Szkolenia i Imprez – Wiesław Roguski, Czlonkowie Plenum: Edward Ciolkowiak,Jerzy Kuliński, Kazimierz Panowicz, Andrzej Świerzowski, Konstanty Unrug, Jerzy Żychliński.

Powstały dwie Komisje: Oddziałowa w Gliwicach i Wojewódzka w Poznaniu oraz aż 21 klubów. Od 1971 r. organizowane są raz w roku Ogólnopolskie Zloty Instruktorów. Na zlotach odbywają się: zajęcia terenowe, wykłady, seminaria, dyskusje a także pokazy filmów i zdjęć wykonanych przez członków klubów.

W 1970 r. przedstawiciele Komisji brali udział w I Sympozjum Komitetu Naukowego CMAS na Kubie. Referaty przedstawili: Andrzej Zinserling, Jerzy Kuliński i Jerzy Bulik.

1972 – 1977

Komisja zmieniła nazwę z Komisji Turystyki Podwodnej na KOMISJĘ DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ, jako lepiej oddającą różnorodność podejmowanych działań. Przewodniczący – KDP Jerzy Macke, Wiceprzewodniczący: Krystyna Siliniewicz (sprawy organizacyjne), Wiesław Roguski (szkolenia), Mieczysław Walkiewicz (sprawy techniczne), Sekretarz – Krystyna Malej, a następnie Elżbieta Berny.

Członkowie Prezydium : Krzysztof Kuszewski, Jerzy Bulik, Janusz Jeszke, Jerzy Kuliński, Jerzy S. Lebecki, Andrzej Sroczyński, Andrzej Zinserling.

Na początku 1977 r. powołano Radę trenerów jako organ doradczy i opiniodawczy Komisji w sprawach szkolenia i organizacji. W skład Rady weszli: Jerzy Kuliński – przewodniczący, Tadeusz Kołacin – sekretarz oraz członkowie – Krzysztof Kuszewski, Sławomir Lebecki, Jerzy Macke, Wiesław Roguski, Andrzej Zinserling, Jerzy Żychliński.

Powstało łącznie 41 klubów, sekcji, komisji i jednostek afiliowanych przy PTTK. Na koniec kadencji było już 107 klubów.

Na Kongresie CMAS w Londynie w 1973 roku delegatami Komisji byli Jerzy Bulik prof. Roman Wojtusiak i Wojciech Wiewiórowski

W czasie kadencji Komisja zorganizowała 19 rozmaitych kursów i szkoleń.

W 1975 roku w odbywającym się w Sztokholmie Kongresie CMAS uczestniczą Jerzy Bulik i Jerzy Macke.

W maju 1976 r. odbyło się na Zamku w Uniejowie przy wydatnej pomocy Kolegów z Łodzi – Plenarne Zebranie Komisji z okazji XX-lecia działalności. Wszystko było nader uroczyste, począwszy od halabardników z pochodniami na schodach a skończywszy na kolacji i balu oraz wieczorowych strojach uczestników.

1977 – 1981

Przewodniczący KDP – Jerzy Macke, Sekretarz – Elżbieta Berny /od czerwca 1979 r. Piotr Makowski, Przewodniczący Podkomisji: Technologicznej – Jerzy Kuliński, Medycznej – Krzysztof Kuszewski, Sportowej – Wojciech Pstrokoński, Szkolenia – Wiesław Roguski, Organizacyjnej – Krystyna Siliniewicz, Współpracy z Federacją Akademickich Klubów Podwodnych – Wiesław Wachowski, Sprzętowej – Jerzy S. Lebecki. W skład Prezydium Komisji weszli jako przedstawiciele Rady Trenerów Jerzy Kuliński i Tadeusz Kołacin.

Powstały 3 Komisje Wojewódzkie: w Skierniewicach, Zielonej Górze i Lublinie oraz 23 kluby i sekcje. Ogółem na 25-lecie Komisja zarejestrowała 133 komisje, kluby, sekcje i inne jednostki zajmujące się działalnością podwodną.

Komisja organizowała wyprawy na dalekie i egzotyczne akweny. W 1978 r. celem były Malediwy, a w 1979 Tajlandia. Od 1978 r. ukazuje się Biuletyn Komisji Działalności Podwodnej. Nr 1 zredagowało kolegium w składzie: J. Bulik, T. Ciesielski, E. Ciołkowiak, K. Kuszewski, St. Lempart, B. Łokucijewski, W. Wachowski. Redakcja mieściła się w klubie „Mors” w Bytomiu.

W 1979 roku odbywa się w Monako kolejny Kongres CMAS, gdzie Komisja reprezentowana jest przez Jerzego Bulika i Krzysztofa Kuszewskiego.

1981 – 1986

Przewodniczący KDP – Jerzy Macke, Wiceprzewodniczący – Andrzej Niemiatowski; Przewodniczący Podkomisji: Szkolenia – Wiesław Roguski, Sportowej – Wojciech Pstrokoński, Organizacyjnej – Krystyna Siliniewicz, Medycznej – Krzysztof Kuszewski, Współpracy z Federacją Akademickich Klubów Podwodnych – Wiesław Wachowski; Kolegium Instruktorów – Tadeusz Kołacin; Sekretarz – Piotr Makowski.

W czasie kadencji przybyło ogółem 36 klubów, przy czym największy wzrost w tym względzie obserwujemy w ośrodkach tradycyjnie uznawanych za znaczące w działalności podwodnej (Wrocław – 6 klubów, Katowicki – 6 klubów). Z przyjemnością odnotowujemy też fakt powstania nowych klubów na terenie województw nie figurujących dotąd w naszej ewidencji, mianowicie w jeleniogórskim, rzeszowskim, tarnowskim i konińskim. Ogółem Komisja współpracuje ze 146 jednostkami.

Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w spotkaniach organizowanych pod auspicjami CMAS: Na Kongresie CMAS w 1983 r. w Barcelonie delegatami KDP byli Wiesław Wachowski i Janusz Dramiński.

W 1985r. odbyło Spotkanie Instruktorów Międzynarodowych CMAS w Niolon, gdzie przedstawicielem KDP był Wiesław Wachowski.

W ciągu 1984 i 1985 r. Jerzy Macke, Krzysztof Kuszewski i Wiesław Wachowski uczestniczyli w pracach resortowej Komisji opracowującej rozporządzenie w sprawie uprawiania płetwonurkowania .Nowe przepisy zostały ogłoszone w „Monitorze Polskim” 26/85. Na tej podstawie w pierwszym półroczu 1986 r. dokonano weryfikacji stopni.

W dniu 14 stycznia 1983 r. zostało powołane Kolegium Instruktorów w składzie: Sekretarz – Tadeusz Kołacin, członkowie – Edward Ciołkowiak, Stanisław Chomentowski, Adam Dousa, Janusz Jeszke, Sławomir Lebecki, Andrzej Mielczarski, Andrzej Niemiatowski, Jerzy Żychliński.

1986 – 1989

Przewodniczący KDP – Jerzy Macke, Wiceprzewodniczący – Andrzej Niemiatowski; Przewodniczący Podkomisji: Szkolenia – Wiesław Roguski, Technicznej – Wiesław Wachowski, Medycznej – Krzysztof Kuszewski, Organizacyjnej – Sławomir Bielawski, Sportowej – Wojciech Pstrokoński, Łowiectwa Podwodnego – Michał Woźniewski; Kolegium Instruktorów – Tadeusz Kołacin; Sekretarz – Bożena Maile.

W roku 1987 na Malcie w Kongresie CMAS delegatami KDP są : Jerzy Macke, Krzysztof Kuszewski i Wiesław Wachowski.

 

1989 – 1993

Przewodniczący KDP – Jerzy Macke († 1990), Wiceprzewodniczący – Andrzej Niemiatowski ( od lipca 1990 r. Przewodniczący KDP).

Przewodniczący Podkomisji: Szkolenia – Wiesław Roguski, Medycznej – Krzysztof Kuszewski, Technicznej – Wiesław Wachowski, Łowiectwa Podwodnego – Michał Woźniewski, Sportowej – Wojciech Pstrokoński (od 1992 r. Bohdan Paluszkiewicz), Organizacyjnej – Maciej Lipski, Kolegium Instruktorów – Tadeusz Kołacin, Sekretarz – Bożena Maile.

W roku 1989 na Kongresie CMAS w Nagoi (Japonia) delegatami KDP byli Krzysztof Kuszewski i Wiesław Wachowski.

W 1992 r. Komisja przeprowadziła ankietyzację Klubów, z której wynikło, że w KDP zarejestrowanych jest 48 klubów PTTK i 44 klubów afiliowanych. Zanotowano spadek liczby klubów, którego przyczyną były zmiany ustrojowe w Polsce ( brak środków na działanie niektórych klubów).

1993 – 1998

Przewodniczący KDP – Andrzej Niemiatowski († 1994 r) . od marca 1994 Przewodniczący KDP- Wiesław Wachowski; Przewodniczący Podkomisji: Medycznej – Krzysztof Kuszewski, Sportowej – Bohdan Paluszkiewicz, Szkoleniowej – Wiesław Roguski, Technicznej – Wiesław Wachowski (od marca 1994 r. Sławomir Paćko), Łowiectwa Podwodnego – Michał Woźniewski, Kolegium Instruktorów – Stanisław Chomentowski, Sekretarz – Krystyna Lebecka, Skarbnik Jerzy S. Lebecki.

W roku 1994 w strukturach PTTK działało 56 klubów oraz 48 klubów afiliowanych. Również w tym samym roku 10 klubów zrzeszonych w Komisji wraz z kilkunastoma klubami LOK powołuje Polski Związek Płetwonurkowania Soportowego, którego zadaniem jest organizacja wyczynu sportowego głównie w zakresie szybkiego pływania w płetwach i orientacji podwodnej.

W listopadzie 1996 obchodzono uroczyście 40-lecie działalności KDP – gośćmi honorowymi obchodów byli: Prezydent CMAS – p. Achille FERRERO oraz Wiceprezydent CMAS , Prezydent Komitetu Technicznego CMAS – p. Walter TICHY.

W czasie uroczystości koledzy, K. Kuszewski, W. Roguski i W. Wachowski odznaczeni zostali przez p.Achille Ferrero Złotymi Medalami za zasługi dla CMAS.

Delegatem KDP na kongresach CMAS na Cyprze (1993) ,na Mauritiusie (1995) i w Lozannie (1997) był Wiesław Wachowski.

1998-2002

Przewodniczący KDP – Wiesław Wachowski, Wiceprzewodniczący d/s szkolenia Stanisław Chomentowski, Wiceprzewodniczący d/s medycznych Krzysztof Kuszewski, Sekretarz Michał Woźniewski († 2001), Pełnomocnik ZG PTTK ds. KDP – Halina Drabik- Ziegler. Członkowie: Grzegorz Bernaciak, Jerzy Chomik, Grzegorz Czernek, Jacek Piechocki, Witold Skrodzki, Janusz Solarz, Wiesław Roguski, Bogdan Wanik, Grzegorz Zieleniec, Andrzej Tarasiewicz († 1999).

Na początku 1999 roku w Komisji zrzeszonych jest blisko 170 klubów, rocznie szkolonych jest ponad 2000 osob w zakresie różnych stopni płetwonurkowych i instruktorskich. Również rocznie wydawanych jest ok. 2500 międzynarodowych certyfikatow wyszkolenia KDP/CMAS uznawanych na całym świecie. Od stycznia 1999r. wprowadzony został rozszerzony system stopni i szkoleń specjalistycznych oparty o nowe programy szkolenia.

W 2000 roku powołane zostaje Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK- samo finansująca się jednostka specjalistyczna ZG PTTK obsługująca organizacyjnie i finansowo Komisję Działalności Podwodnej ( tzw. biuro KDP) – dyrektorem jest Wiesław Wachowski.

2001 utworzono zespoły problemowe ds. łowiectwa podwodnego oraz nurkowania trimiksowego. Do kalendarza imprez wprowadzono na stałe doroczne spotkania przedstawicieli klubów i centrów nurkowych zrzeszonych przy KDP.

W 2001 powołano Stowarzyszenie Lekarzy Klubowych KDP ZG PTTK.

W 2001 roku zorganizowano w Łodzi uroczyste obchody 45 -lecia KDP.

Delegatami KDP na Kongresach CMAS byli: Wiesław Wachowski (Singapur 1999), Krzysztof Kuszewski, Wiesław Wachowski ( Monako 2001)

2002 -2006

Przewodniczący KDP / Dyrektor OCSP KDP PTTK – Wiesław Wachowski, Wiceprzewodniczący d/s szkolenia -Stanisław Chomentowski, Wiceprzewodniczący d/s medycznych Krzysztof Kuszewski, Sekretarz- Grzegorz Czernek, Pełnomocnik ZG PTTK d/s. KDP- Halina Drabik- Ziegler. Członkowie: Ryszard Bałakier, Grzegorz Bernaciak, Jerzy Chomik, Wiesław Roguski, Witold Skrodzki, Bogdan Wanik, Grzegorz Zieleniec.

W latach 2000 – 2004) Wiesław Wachowski Krajowy uczestniczył jako ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w pracach Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) w Brukseli ds. europejskich norm nurkowania rekreacyjnego.

Delegaci KDP uczestniczyli w następujących Kongresach CMAS: Sanya 2003 (Chiny),Rzym 2004 – W.Wachowski, Sewilla 2005 – K. Kuszewski, W.Wachowski

W latach 2002, 2003, 2004 i 2005 KDP wraz z SLK i KOMH organizuje „Międzynarodowa Konferencję dla Lekarzy i Instruktorów” w Gdyni z udziałem wykładowców z DAN , Szwecji , Niemiec, Francji i Litwy.

W 2005r. przedstawiciel KDP W.Wachowski bierze udział w Walnym Zebraniu Założycielskim CMAS Europa w Brukseli.

Co roku ( 2002 -2006 ) KDP prezentuje się na Targach Wiatr i Woda w Warszawie.

Na zakończenie kadencji zarejestrowanych było w KDP 275 klubów PTTK i afiliowanych, w całej kadencji przeszkolonych zostało na różne stopnie ok. 17 000 płetwonurków i instruktorów.

2006 – 2010

Przewodniczący KDP / Dyrektor OCSP KDP PTTK – Wiesław Wachowski, Wiceprzewodniczący d/s szkolenia -Stanisław Chomentowski, Wiceprzewodniczący d/s medycznych – Krzysztof Kuszewski, Sekretarz – Grzegorz Czernek,

Członkowie:

Marcin Dąbrowski , Michał Górny, Jacek Piechocki Błażej Pruski ,Witold Skrodzki

Zespół Doradczy ( powołany przez KDP):

Jerzy Chomik – sprawny prawne, łowiectwo podwodne, Tadeusz Masztalerz – nurkowanie niepełnosprawnych, Jarosław Samsel – film i fotografia podwodna, Grzegorz Zieleniec – sprawy finansowe,PR

W latach 2006 – 2010 Wiesław Wachowski był stałym członkiem Komitetu Technicznego CMAS.

W Walnych Zebraniach CMAS w Rzymie w latach 2006, 2007 i 2009. KDP reprezentowane było przez -W.Wachowskiego. W ramach współpracy z Podwodną Federacją Niemiecką (VDST) Komisja prezentowała się na Targach Wodnych „ BOOT” w Dueseldorfie w latach 2006, 2007 i 2008, gdzie również podpisano trójstronną umowę o wspólnym działaniu federacji podwodnych Polski, Rep. Czeskiej i Niemiec – delegacja KDP : W. Wachowski, M. Dąbrowski (2008 r.). Co roku ( 2006 -2010) KDP prezentuje się na Targach Wiatr i Woda w Warszawie i w Gdyni ( edycja letnia)..

W latach 2005, 2006, 2007, 2008 KDP było współorganizatorem ogólnopolskiej imprezy „Weekend Nurkowy w Gdyni” odbywającej się pod patronatem Prezydenta m.Gdyni.

W czasie całej kadencji w różnych imprezach KDP czynnie uczestniczy (wykłady, prezentacje) ponad 20 wybitnych gości zagranicznych z całego świata.

W 2009 r. Przewodniczący KDP Wiesław Wachowski, za wkład w rozwój turystyki podwodnej, odznaczony został przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Na zakończenie kadencji zarejestrowanych było w KDP 314 klubów PTTK i afiliowanych, w całej kadencji przeszkolonych zostało na różne stopnie ponad 14 000 płetwonurków i instruktorów.

2010 – 2014

Przewodniczący KDP – Michał Górny, Wiceprzewodniczący KDP ds. szkoleniowych – Marcin Dąbrowski, Wiceprzewodniczący ds. współpracy z klubami i centrami nurkowymi – Mirosław Kierepka,Wiceprzewodniczący ds. finansowych –  Paweł Ościk,  Sekretarz KDP – Marcin Kasprzak

Członkowie: Jakub Świątkiewicz, Błażej Pruski, Stanisław Chomentowski,Ireneusz Słucki,

2014 – 2018

 

Przewodniczący KDP – Michał Górny, Wiceprzewodniczący KDP ds. szkoleniowych – Marcin Dąbrowski,  Sekretarz KDP – Marcin Kasprzak

Członkowie: Michał Gólcz, Adam Jabłoński, Marian Kurtiak, Tadeusz Stachura, Ireneusz Słucki, Marcin Wajdyk.

 

 2018 – 

 

Przewodniczący KDP – Michał Górny, Wiceprzewodniczący KDP ds. szkoleniowych – Marcin Kasprzak,  Sekretarz KDP – Marcin Wajdyk

Członkowie: Dominik Graczyk, Artur Król, Marian Kurtiak, Ryszard Masłek ( † 2019 r.) Dawid Rutkowski, Ireneusz Słucki.

KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniach 15-29.07.2024 r.

Kurs M1 KDP/CMAS

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniach 9-12.07.2024 r.

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty