PANEL UŻYTKOWNIKA
PANEL UŻYTKOWNIKA

Certyfikat Lekarza Klubowego

Uchwała z walnego zebrania SLK w Warszawie 2005r., w sprawie certyfikatów lekarzy:

§ 1

Utrzymuje się wymóg ukończenia kursów KOMH i COMS na dotychczasowych zasadach w celu uzyskania uprawnień do kwalifikowania do nurkowania rekreacyjnego oraz członkostwa w SLK. Ważność certyfikatu pozostaje bez zmian tj. wynosi 5 lat.

§ 2

Ustanawia się Punktowy System Podnoszenia Kwalifikacji Lekarza Klubowego wg następującej zasady:

 • praca w klubie w ciągu roku/ obóz nurkowy (wymagane potwierdzenie kierownika klubu)  – 5 pkt;
 • jesienne spotkanie lekarzy klubowych – 10 pkt;
 • konferencja międzynarodowa w Gdyni – 15 pkt;
 • inne konferencje międzynarodowe związane z medycyną hiperbaryczną – certyfikat uczestnictwa.

§ 3

Przedłużenie ważności certyfikatu następuje po ponownym ukończeniu wymienionych w § 1 kursów lub uzyskaniu 50 punktów w ciągu 5 lat w Punktowym Systemie Podnoszenia Kwalifikacji Lekarza Klubowego.

§ 4

Punkty przydzielane są corocznie przez Zarząd SLK po zapoznaniu się z Rocznym Sprawozdaniem z Działalności Lekarza Klubowego. Obowiązkowe sprawozdanie z działalności każdy członek SLK obowiązany jest przesłać do 1 marca każdego roku.

§ 5

Zarząd przygotuje i zamieści na stronach internetowych SLK formularz Rocznego Sprawozdania z Działalności Lekarza Klubowego.

Aby otrzymać certyfikat do Warszawy należy przesłać (fax lub e-mail/skan):

 1. Prawo wykonywania zawodu – ksero/skan
 2. Kurs COMS i Kurs KOMH – ksero/skan = ewentualnie certyfikaty jak w uchwale,
 3. Dowód wpłaty 100 zł na konto KDP ZG PTTK, ul Senatorska 11, 00-075 Warszawa (WBK SA nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000).
 4. Wypełniony wniosek o certyfikat, na wniosku w miejscu pieczątki instruktora należy odbić imienną pieczątkę lekarza, w miejscu telefon wpisać także aktualny adres e-mail.

 

 Informacje dodatkowe:

 • Składka członkowska SL KDP to 60 zł/rok do końca czerwca każdego roku, na konto SL KDP, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, konto w PeKaO S.A. nr  40 1240 6887 1111 0010 4736 6306 tytułem składka członkowska,
 • Umieszczenie na stronie SL KDP wymaga wypełnienia wniosków: przyjęcie do SL KDP i zgoda na publikacje danych w internecie (wzór na stronie WWW SLK) i przesłania ich na adres  jak wyżej.
 • W dniach 21-23 czerwca 2013 roku odbędzie się spotkanie towarzyskie lekarzy klubowych „starej wiary” z rejsem na Bornholm  – mile widziani wszyscy lekarze klubowi. Impreza ma charakter towarzyski, NIE JEST to spotkanie formalne.        W załączeniu szczegóły (plik Bornholm).

Tagi:

Share:

Szukaj
Popularne wpisy

Odszedł Andrzej Czwenar…

Praca biura OCSP KDP PTTK w dniu 11.04.2024 r.

Życzenia Wielkanocne

0
Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że nie dodał Pan/i jeszcze żadnych produktów do koszyka.

Przeglądaj produkty