Pierwsza Pomoc w Nurkowaniu - kurs kadrowy Instruktorów

1

 

Zgodnie z zapowiedzią z Kalatówek 2019, w dniach 26-28 kwietnia 2019 r. w siedzibie PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie w tzw. Sali Portretowej, odbył się pierwszy kurs kadrowy do specjalizacji Pierwsza Pomoc w Nurkowaniu pozom 1 KDP CMAS (PPP1). 
W zajęciach uczestniczyli instruktorzy płetwonurkowania KDP CMAS posiadający tytuł Lekarza Medycyny, Ratownika Medycznego, Ratownika KPP oraz Instruktora Pierwszej Pomocy. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne oparte zostały na podstawie programu PPP1 stworzonego przez instruktora M3 Marcina Wajdyk, a zmodyfikowanego przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, lekarza klubowego 
i instruktora M1 KDP CMAS Katarzynę Turzańską.

Podczas trzech dni szkolenia kandydaci na instruktorów musieli wykazać się wiedzą w zakresie pierwszej pomocy, tlenoterapii oraz patofizjologii nurkowania.
Program obejmował zajęcia teoretyczne z metodyki nauczania i przedstawienie wykonach przez Katarzynę Turzańską prezentacji szkoleniowych do nowej specjalizacji. Natomiast, podczas zajęć praktycznych, kandydaci musieli zrealizować i zaprezentować poszczególne bloki praktyczne zaplanowane w programie kursu. 
Zajęcia prowadzone były przez Katarzynę Turzańską oraz Karolinę Matałowską. Ze strony KDP cześć metodyczną prowadził Marcin Wajdyk. 
Nowymi instruktorami specjalizacji Pierwsza Pomoc w Nurkowaniu poziom 1 KDP CMAS zostali :
Katarzyna Turzańska
Marcin Wajdyk
Marcin Kasprzak
Michał Górny
Mirek Łucyn
Dawid Rutkowski
Marian Kurtiak
Artur Litwin
Rafał Filipiak
Adam Jabłoński
Michał Skoczyński
Wojciech Kaliciński
Wojciech Kwidzińsk
Andrzej Tomicki
Arkadiusz Kowalik
Piotr Czaczkowski
Marcin Krzysztof Morawski
Jarek Dziadosz
Cezary Barszczewski
Szymon Wasiak
Tadeusz Stachura
Paweł Laskowski
Przemysław Orżyński

Gratulujemy ukończenia kursu i zdobycia nowych uprawnień.

Więcej zdjęć w galerii.

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+