I Ogólnopolska Konferencja

W dniach 04-06.10.2019 roku, w Ślesinie odbyła się pierwsza konferencja naukowa pt. “Badania podwodne – metody, monitoring, edukacja”. Organizatorem było Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK (Podkomisja Naukowa KDP), przy współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nad przebiegiem konferencji czuwał Komitet naukowy w składzie: dr hab. Maciej Gąbka, prof. UAM – Przewodniczący, dr hab. Agnieszka Kolada, prof. IOŚ-PIB, dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik, prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw., dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM, dr inż. Piotr Dynowski oraz Komitet organizacyjny w składzie: Piotr Dynowski, Klaudia Szczepanik, Krzysztof Dominiak, Łukasz Frocisz, Maciej Gąbka, Michał Górny, Daniel Masłek, Anna Źróbek-Sokolnik, Cezary Barszczewski, Krzysztof Kozłowski, Ryszard Masłek „Rico”.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie badań podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych metod, zasad prowadzenia monitoringu wód oraz edukacji ekologicznej. Zagadnienia te są istotne ze względu na coraz częstsze angażowanie płetwonurków do prowadzenia badań podwodnych, w szczególności do nieinwazyjnej eksploracji ekosystemów wodnych, cennych pod względem przyrodniczym (np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000). Jednym z punktów obrad była prezentacja możliwość wykorzystania do badań podwodnych nowoczesnego sprzętu – skutera podwodnego z nawigacją marki Seacraft. W ramach sponsoringu, wśród uczestników, z wyłączeniem organizatorów, rozlosowana została, jako upominek, właśnie konsola do nawigacji podwodnej.

           

 W czasie konferencji poza częścią plenarną zorganizowano warsztaty szkoleniowe, w ramach których płetwonurkowie uczestniczący w konferencji podwyższyli swoje kwalifikacje płetwonurkowe i zdobyli uprawnienia Płetwonurka Ekologa I i II stopnia. Szkolenia prowadziła wykwalifikowana kadra instruktorską z wieloletnim doświadczeniem, również w prowadzeniu prac naukowych.

            W programie konferencji znalazła się również krótka wycieczka do Działu Geologiczno-Przyrodniczego Muzeum Okręgowego w Koninie, które gromadzi w zbiorach okazy paleontologiczne i mineralogiczno-petrograficzne z terenów byłego województwa konińskiego. Poza ciekawymi eksponatami uczestnicy wycieczki zapoznali się również z negatywnymi skutkami oddziaływania kopali na ekosystemy wodne.

            W konferencji uczestniczyło około 40 osób i kilkanaście z nich zdobyło dodatkowe umiejętności podwodne.

 

 

podziekowania

 

 

 

Zapraszamy do galerii.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+