Zgłoszenie na centralny kurs instruktorski

Dane osobowe
Dla kandydatów rozpoczynających szkolenie instruktorskie (M1)
Kalendarz
 
Dla kandydatów podwyższających kwalifikacje instruktorskie
 
Kalendarz
Kalendarz
 
Dla kandydatów z innych organizacji
 
Dla kandydatów odnawiających uprawnienia
 
Potwierdzenie zgłoszenia na kurs centralny
Pole jest obowiązkowe.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 11, KRS: 0000100817, NIP: 5260010044, REGON: 007023010. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu rejestracji na kurs nurkowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rejestrację na kurs nurkowy oraz Administrator. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji na kurs nurkowy. Odmowa podania danych skutkuje odmową udziału w kursie.

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+