PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS


PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2023

 

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:

 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,

 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 500 zł.

      

Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 325 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 425 zł

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 600 zł.

      

 Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 400 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 500 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Prosimy o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane po przesłaniu informacji o ilości znaczków i adresie do wysyłki.

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2021

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia (dostępnego od 1 lutego 2021 r.)

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:

 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,

 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 250 zł

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:


- dane informacyjne o klubie/centrum

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2022

 

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK w drodze uchwały postanowiła podnieść roczną składkę instruktorską do kwoty 500 zł. W ramach opłaty składki instruktorskiej każdy instruktor otrzyma (do wyboru): instruktorską koszulkę polo lub instruktorski t-shirt.
Instruktorzy zwolnieni ze składek z tytułu wieku, nie są objęci ww. dodatkowym wyposażeniem instruktorskim.
Składka roczna klubowa zostaje podniesiona o 100 zł.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi  informacjami.

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia (dostępnego od 1 lutego 2022 r.)

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 500 zł.

      

Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 325 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 425 zł

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 600 zł.

      

 Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 400 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 500 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Prosimy o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane po przesłaniu informacji o ilości znaczków i adresie do wysyłki.

Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK

 

 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2021

 

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 

 • Wypełnienie oświadczenia (dostępnego od 1 lutego 2021 r.)

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:

 

 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,

 

 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

 

      Rabaty:

 

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 250 zł

 

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

 

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.

 


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

 

       Rabaty:

 

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 400 zł.

 

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

 

Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

 

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

 

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:

 


- dane informacyjne o klubie/centrum 

 

 

 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2020

 

 

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Wypełnienie oświadczenia (dostępnego od 1 lutego 2019 r.)

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:
 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,
 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 250 zł

 

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

 

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Santander Bank Polska S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:


- dane informacyjne o klubie/centrum 

 

 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2019

 

 

 

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących warunków:

 

 • Wypełnienie oświadczenia (dostępnego od 1 lutego 2018 r.)

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:

 

 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,

 

 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

 

      Rabaty:

 

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 250 zł.

 

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

 

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.

 


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

   

 

       Rabaty:

 

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 400 zł.

   

 

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK: Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

 

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

 

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:


- dane informacyjne o klubie/centrum

 

 

 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2017

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących wa

runków:

 

 • Wypełnienie oświadczenia

  Oświadczenie dostępne jest po zalogowaniu do panelu instruktorskiego. Tylko wypełnienie wszystkich pól oświadczenia umożliwia korzystanie z panelu instruktorskiego.

 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:

 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,

 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 300 zł.

      Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia wysokość składki wynosi 200 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia             wysokość składki wynosi 250 zł.

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

 

Uwaga! Prosimy o nieprzesyłanie kart pracy i badań lekarskich zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od 2017 r. wymienione dokumenty nie są weryfikowane i archiwizowane przez OCSP KDP PTTK.


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 500 zł.

       Rabaty:

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia           wysokość składki wynosi 300 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 400 zł.

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej. Proszę o nieprzesyłanie książeczek nurkowych w celu wklejenia znaczka. Znaczki będą przesyłane pocztą.

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację online (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:

 

 

 

PRZEDŁUŻANIE UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH I KLUBOWYCH KDP/CMAS 2016

 

Ważność uprawnień instruktorskich na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następujących wa

 

runków:

 

 

 • Zachęcamy do wypełniania kart pracy on - line (po zalogowaniu).
 • Posiadanie ważnych badań lekarskich w dniu przedłużania uprawnień
 • Aktywny status instruktora potwierdzony udziałem w kursach szkoleniowych:

 

 1. Instruktor M1 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich dwóch latach,
 2. Instruktor M2 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich trzech latach,
 3. Instruktor M3 – udział, w co najmniej jednym kursie szkoleniowym w poprzednich pięciu latach,

 

 • Opłacenie rocznej składki instruktorskiej w wysokości 250 zł.

 

      Rabaty:

 

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnieniawysokość składki wynosi 190 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki instruktorskiej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia            wysokość składki wynosi 220 zł.

 

Instruktorzy, którzy ukończyli 65 rok życia zwolnieni są z opłacenia składki instruktorskiej.

 


Ważność uprawnień klubowych na dany rok kalendarzowy przedłużana jest po spełnieniu następującego warunku:

 

 • Opłacenie rocznej składki klubowej w wysokości 460 zł.

 

       Rabaty:

 

 1. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 stycznia roku, na który przedłużane są uprawnienia          wysokość składki wynosi 280 zł.
 2. W przypadku wniesienia rocznej składki klubowej do 31 marca roku, na który przedłużane są uprawnienia         wysokość składki wynosi 360 zł.

 

Opłat rocznych można dokonać bezpośrednio w biurze lub wpłacić na rachunek bankowy OCSP KDP PTTK:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

Skany/kopie dokumentów prosimy przesyłać:

 

 • pocztą e-mail: biuro@cmas.pl
 • faxem: 22 826 83 89
 • pocztą na adres: Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, ul. Senatorska 11 p.25, 00-075 Warszawa
 • lub złożyć bezpośrednio w biurze OCSP KDP PTTK

 

W przypadku badań lekarskich należy przysłać skany/kopie: pierwsza strona z książeczki nurkowej oraz odpowiednia/e strona/y z badaniami lekarskimi lub skan/kopia zaświadczenia lekarskiego.

 

Kartę pracy należy wypełnić, nawet, jeżeli nie brało się udziału w szkoleniu.
Prosimy o wpisanie danych osobowych, a w rubrykach związanych ze szkoleniem informacji: „Nie szkoliłem”.

 

Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, przedłużenie uprawnień instruktorskich potwierdzane jest w książeczce nurkowej.

 

Informacja o ważności uprawnień instruktorskich i klubowych umieszczona jest też na stronie KDP ZG PTTK.

 

W przypadku zmiany danych, prosimy o ich aktualizację on – line (po zalogowaniu) lub wypełnienie formularzy:

 

 

Uwaga! od 2017 r. do przedłużania uprawnień instruktorskich wymagane będzie przeszkolenie z pierwszej pomocy tlenowej! ( posiadanie udokumentowanego przeszkolenia z pierwszej pomocy tlenowej na poziomie podstawowym (KPP, DAN OFA, ratownik medyczny, lekarz) /dowolny termin uczestnictwa w szkoleniu)

 

 

 

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+