AKTUALNOŚCI


 

W związku z podjęciem działań zmierzających do utworzenia Podkomisji Medycznej KDP z lekarzy SL KDP/CMAS konieczna jest aktualizacja listy lekarzy uprawnionych do badań płetwonurków.

Proszę o przesłanie na adres e-mail: biuro@cmas.pl

1. Wypełnionego wniosku o wydanie nowego certyfikatu lekarza wraz ze skanem opłaty.

 

2. Skanu ostatniego ważnego certyfikatu lekarza klubowego /skan plastiku - obie strony/

 

3. Skanu prawa wykonywania zawodu

 

 


 

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA LEKARZY KDP 2014

Walne Wyborcze Zebranie SL KDP odbędzie się dnia 28.06.2014 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.

Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6.

Początek spotkania godz. 12.00

Spotkanie połączone jest ze szkoleniem "Nurkowanie niepełnosprawnych"

Zaplanowany jest nocleg 28/29.06.14 r. wraz z wyżywieniem.

Całkowity koszt udziału 250,00 zł

190 zł płatne na konto COS Spała, nr konta: 98 1240  5918 1111 0010 3717 3183

z dopiskiem: zadatek SL KDP + imię i nazwisko+ adres

60 zł wpłata na miejscu.

Wpłacenie zadatku do 3.06.2014r. równoważne jest z potwierdzenie udziału w Zebraniu.

 

Zarząd SL KDP
 

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA LEKARZY KDP

 

Informujemy, że 29.03.2014r. /Sobota/  o godz. 11.00  w Narodowmy Instytucie Zdrowia Publicznego - PZH Warszawa ul.Chocimska 24 sala 307 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Lekarzy KDP.
Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2013!

 

Zarząd SL KDP


 

WPIS NA LISTĘ LEKARZY STOWARZYSZENIA LEKARZY KLUBOWYCH

 

Należy przesłać na adres Stowarzyszenia Lekarzy Komisji Działalności Podwodnej

(00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 lok. 25; telefon i fax: 22-8268389; e-mail:   biuro@kdp.pttk.pl oraz do wiadomości:   emilwojda@wp.pl ) kserokopie pocztą lub faxem lub skany e-mailem następujących dokumentów:

  1.  ZAPOZNANIE SIĘ ZE STATUTEM STOWARZYSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ!Pobierz
  2.  kopia certyfikatu lekarza SL KDP (przy aplikowaniu o nią jednoczasowo - nie jest wymagana)
  3.  podpisana deklaracja członkowska,
  4.  podpisane oświadczenia na zgodę na publikację danych osobowych w Internecie (punk3 i 4 – załącznik DEKLARACJAPobierz)
  5.  opłacenie aktualnej składki członkowskiej w kwocie 60 zł/rok do końca czerwca każdego roku, dane do przelewu:                                                                                     

Stowarzyszenie Lekarzy Komisji Działalności Podwodnej,

ul. Senatorska 11 lok. 25; 00-075 Warszawa

rachunek 40 1240 6087 1111 0010 4736 6306

tytułem: składka członkowska za rok …

 

 


 

 

UZYSKANIE CERTYFIKATU LEKARZA SLK

 

Należy przesłać na adres Ogólnopolskiego Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK

 00-075 Warszawa,

ul. Senatorska 11 lok. 25;

telefon i fax: 22-8268389; e-mail:  biuro@cmas.pl

 

kserokopie pocztą lub faxem lub skany e-mailem następujących dokumentów:

 1.prawo wykonywania zawodu lekarza (strony 2,3, 8,21),

 2.dyplomy z kursów KOMH w Gdyni i organizowanego przez SL KDP,

 3.wpłata 100 zł na konto OCSP KDP PTTK - WBK S.A. nr 75 1500 1777 1217 7008 0224 0000 – opłata za wydanie karty, tytułem: certyfikat MD

 4.wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu MD KDP/CMAS 

 

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+