SLK - Informacje ogólne


Stowarzyszenie Lekarzy Klubowych zrzesza ponad stu lekarzy współpracujących od wielu lat z klubami płetwonurkowymi zrzeszonymi głównie w KDP/CMAS.


Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz profilaktyki i bezpieczeństwa nurkowania oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności praktycznej na temat fizjologii nurkowania w środowisku nurkowym, a zwłaszcza wśród instruktorów i lekarzy klubowych.

Lekarze nasi zajmują się:

  • kwalifikowaniem do nurkowania rekreacyjnego
  • zabezpieczaniem medycznym wypraw nurkowych i obozów szkoleniowych
  • edukacją płetwonurków w zakresie patofizjologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Lekarzem Klubowym KDP PTTK może być każdy lekarz zgłoszony przez klub nurkowy w Polsce po przejściu dwóch kursów:

  • kwalifikowania do nurkowania rekreacyjnego w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie;
  • patofizjologii nurkowania w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej w Instytucie Medycyny Morskiej i Chorób Tropikalnych w Gdyni

oraz otrzymaniu odpowiedniego certyfikatu.

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+