Afiliacja nowego klubu/centrum


Dokumenty do rejestracji klubu

(dotyczy klubów PTTK)

 1. Pismo do KDP o dokonanie rejestracji klubu z oficjalną pieczątką klubu oraz pieczątkami i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

 2. Kopia uchwały Zarządu Oddziału PTTK o powołaniu klubu (koła) płetwonurków.

 3. Skład osobowy zarządu klubu, wykaz imienny instruktorów, liczba członków ze stopniem P1, P2, P3, P4.

 4. Dane informacyjne o klubie (formularz do pobrania).

 5. Dane do wystawiania faktur VAT.

 6. Pisemne poparcie co najmniej dwóch Klubów lub Centrów Nurkowych znajdujących się na liście klubów/centrów KDP/CMAS http://cmas.pl/kluby-i-centra

 

Dokumenty do afiliacji

(dotyczy podmiotów nie będących w strukturze PTTK)

 1. Pismo do KDP o dokonanie afiliacji z oficjalną pieczątką zawierającą REGON, pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o afiliację.

 2. Skład osobowy zarządu klubu, wykaz imienny instruktorów.
 3. Kopia dokumentu określającego status prawny podmiotu ubiegającego się o afiliację tzn. KRS, wydruk z CEIDG, decyzja organu administracji terenowej, decyzja władz jednostki nadrzędnej, decyzja komendanta / dowódcy, itp.

 4. Dane informacyjne o klubie (formularz do pobrania).
 5. Dane do wystawiania faktur VAT.

 6. Pisemne poparcie co najmniej dwóch Klubów lub Centrów Nurkowych znajdujących się na liście klubów/centrów KDP/CMAS http://cmas.pl/kluby-i-centra

 

ZASADY PRZYJMOWANIA NA LISTĘ CENTRÓW I KLUBÓW NURKOWYCH KDP I SKREŚLANIA Z TEJ LISTY (uchwala KDP ZG PTTK nr 35/2019)

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+