Historia


DZIEJE KOMISJI DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK

 

1956 - 1959

 Pod koniec 1956 r. powstała Komisja Turystyki Podwodnej przy Zarządzie Głównym PTTK, jako komórka koordynująca poczynania klubów. Wprawdzie w tym czasie istniały w PTTK tylko dwa kluby - Warszawski Klub Płetwonurków i Poznański Klub Podwodny "Akwanauta" - ale zanosiło się na powstanie w najbliższym czasie następnych, co najmniej pięciu, klubów. W dalszych latach tej kadencji powstało ich siedem, wśród nich Klub Płetwonurków PTTK "Tryton" w Łodzi.

Pierwszym przewodniczącym został Antoni Beill, a po jego odejściu w czasie kadencji Andrzej Zinserling - dotychczasowy wiceprzewodniczący. Wśród członków Komisji był także Tadeusz Kołacin. Sekretarzem była początkowo Anna Szarska - Staniszewska, następnie Teresa Werner.

Pierwszy Obóz szkoleniowy Warszawski Klub Płetwonurków zorganizował nad jeziorem Nidzkim w 1956 r. Potem były różne akcje szkoleniowe i wydobywcze. Komisja Turystyki Podwodnej zorganizowała, w oparciu o bazę nurkową Marynarki Wojennej, pierwszy Ogólnopolski Kurs Instruktorów Nurkowania Swobodnego w Sopocie w dniach 23 do 30 czerwca 1957 r.

W roku 1959 odbył się w Monaco pierwszy założycielski kongres CMAS, na którym był nasz przedstawiciel - Kol. Józef Wierzbicki. W ten sposób KTP PTTK stała się członkiem-założycielem CMAS.

 

1959 - 1961

Przewodniczący - Jerzy Bulik, wiceprzewodniczący - Andrzej Zinserling; sekretarz - Teresa Werner. Wśród członków Tadeusz Kołacin.

W 1960 r. ustanowiona została Turystyczna Odznaka Podwodna. Ma ona trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Regulamin zdobywania TOP był kilkakrotnie modyfikowany w celu podniesienia atrakcyjności posiadania odznaki. Stopień złoty TOP był również nadawany honorowo, jako wyraz uznania za współpracę z Komisją.

Ponieważ powstawało coraz więcej klubów, a istniejące zaczęły się znacznie rozrastać, powstała konieczność ujednolicenia szkolenia, szczególnie wśród instruktorów. Dlatego Komisja Turystyki Podwodnej w dniach 17 do 31 lipca 1960 r. zorganizowała w Sopocie I Doszkalający Kurs Instruktorów Nurkowania Swobodnego. Na kursie tym koledzy instruktorzy poszerzyli zakres swych wiadomości i ujednolicili zasady szkolenia. Część kolegów zakwalifikowanych na ten kurs przez KTP, uzyskała stopnie instruktorskie. Zasady szkolenia opracowane w Polsce były tak atrakcyjne, że część z nich przyjęto do szkolenia w CMAS. Był to duży wkład polskich płetwonurków w międzynarodowy ruch nurkowania swobodnego.

 

1961 - 1963

Komisja liczy piętnastu członków. Przewodniczącym był Janusz Stawski, wiceprzewodniczącymi: Konstanty Unrug i Andrzej Zinserling; sekretarzem - Jerzy Bulik. Zaszła konieczność wydzielenia poszczególnych działań - kierownikiem Sekcji Szkolenia został Jerzy Macke, kierownikiem Sekcji Zaopatrzenia - Alina Stawska. Przybyły także dwa dalsze kluby: przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni i klub "Koral" w Olsztynie. Na kongresie CMAS w 1962 r. w Londynie przedstawicielem Polski był Jerzy Bulik.

 

1963 - 1965

Przewodniczący - Andrzej Zinserling, wiceprzewodniczący: Konstanty Unrug i Stefan Zaworski; sekretarz - Jerzy Bulik, skarbnik - Jerzy Rzepecki. Kierownicy sekcji: Szkolenia - Jerzy Macke, Technicznej - Waldemar Roszczynko, Krajoznawczej - Antoni Wojciechowski, Lekarskiej - Andrzej Marchwicki, Propagandy - Włodzimierz Niewicki. Wśród członków znalazł się Wiesław Roguski.

Powstały także trzy Komisje Wojewódzkie - w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie oraz dwa kluby: "Tryton" w Kołobrzegu i "Neptun" w Wałczu.

W 1965 r. Komisja zorganizowała pierwszy zbiorowy wyjazd nad Morze Czarne do Bułgarii na kurs stopnia średniego. Wzięło w nim udział 50 osób.

 

1965 - 1968

Przewodniczącym został Jerzy Macke, wiceprzewodniczącymi: Andrzej Zinserling i Mieczysław Majewski, sekretarzem Alina Stawska (od 1967 r. Krystyna Siliniewicz). Kierownikami sekcji: Szkolenia- Wiesław Roguski, Technicznej - Andrzej Marchwicki. Wśród członków jest Krzysztof Kuszewski. 

Powstały nowe kluby i Komisje Wojewódzkie. W końcu 1968 r. było ogółem 40 klubów, komisji, zespołów. W 1966 r. Komisja zorganizowała wyprawę szkoleniową na wyspy Cornaty w Jugosławii. W następnym roku braliśmy udział w zawodach pływackich na 10-km odcinku rzeki Marny w granicach Paryża. Nasz sukces polegał na tym, że nikt nie utonął. Również w 1967 r. miała miejsce wyprawa 30 instruktorów do baz nurkowych Włoch, Szwajcarii i Francji. Natomiast w 1968 r. braliśmy udział w Mistrzostwach Świata w Łowiectwie Podwodnym na Kubie.

 

1968-1972

Przewodniczącym był Jerzy Macke, wiceprzewodniczącymi: Andrzej Marchwicki i Andrzej Zinserling, sekretarzem - Krystyna Siliniewicz. Przewodniczącymi Podkomisji: Kontaktów Zagranicznych - Jerzy Bulik, Medycznej - Krzysztof Kuszewski, Sprzętu - Waldemar Roszczynko, Szkolenia i Imprez - Wiesław Roguski.

Powstały dwie Komisje: Oddziałowa w Gliwicach i Wojewódzka w Poznaniu oraz aż 21 klubów. Od 1971 r. organizowane są raz w roku Ogólnopolskie Zloty Instruktorów. Na zlotach odbywają się: zajęcia terenowe, wykłady, seminaria, dyskusje a także pokazy filmów i zdjęć wykonanych przez członków klubów.

W 1970 r. przedstawiciele Komisji brali udział w I Sympozjum Komitetu Naukowego CMAS na Kubie. Referaty przedstawili: Andrzej Zinserling, Jerzy Kuliński i Jerzy Bulik.

 

1972 - 1977

Komisja zmieniła nazwę z Komisji Turystyki Podwodnej na KOMISJĘ DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ, jako lepiej oddającą różnorodność podejmowanych działań. Przewodniczącym został Jerzy Macke, wiceprzewodniczącymi: Krystyna Siliniewicz (sprawy organizacyjne), Wiesław Roguski (szkolenia), Mieczysław Walkiewicz (sprawy techniczne), sekretarzem - Krystyna Malej a następnie Elżbieta Berny. Ponadto w Prezydium znaleźli się: Krzysztof Kuszewski, Jerzy Bulik, Janusz Jeszke, Jerzy Kuliński, Jerzy S. Lebecki, Andrzej Sroczyński, Andrzej Zinserling.

Na początku 1977 r. powołano Radę trenerów jako organ doradczy i opiniodawczy Komisji w sprawach szkolenia i organizacji. W skład Rady weszli: Jerzy Kuliński - przewodniczący, Tadeusz Kołacin - sekretarz oraz członkowie - Krzysztof Kuszewski, Sławomir Lebecki, Jerzy Macke, Wiesław Roguski, Andrzej Zinserling, Jerzy Żychliński.

Powstało łącznie 41 klubów, sekcji, komisji i jednostek afiliowanych przy PTTK. Na koniec kadencji było już 107 klubów.

Na Kongresie CMAS w Londynie w 1973 roku delegatami Komisji byli Jerzy Bulik i Krzysztof Kuszewski.

W czasie kadencji Komisja zorganizowała 19 rozmaitych kursów i szkoleń. W 1974 roku na Konferencji organizowanej przez CMAS nasi przedstawiciele - Ryszard Wojdusiak i Wojciech Wiewiórowski wygłosili referaty, które wzbudziły duże zainteresowanie.

W 1975 roku w odbywającym się w Sztokholmie Kongresie CMAS uczestniczą Jerzy Bulik i Jerzy Macke.

A, że nie samą pracą człowiek żyje, w maju 1976 r. odbyło się w Uniejowie na zamku - przy wydatnej pomocy Kolegów z Łodzi - Plenarne Zebranie Komisji z okazji XX-lecia działalności. Wszystko było nader uroczyste, począwszy od halabardników z pochodniami na schodach a skończywszy na kolacji i balu oraz wieczorowych strojach uczestników.

 

1977 - 1981

Przewodniczący - Jerzy Macke, Sekretarz - Elżbieta Berny (od czerwca 1979 r. Piotr Makowski), przewodniczący Podkomisji: Technologicznej - Jerzy Kuliński, Medycznej - Krzysztof Kuszewski, Sportowej - Wojciech Pstrokoński, Szkolenia - Wiesław Roguski, Organizacyjnej - Krystyna Siliniewicz, Akademickich Klubów - Wiesław Wachowski, Sprzętowej - Jerzy S. Lebecki. W skład Prezydium Komisji weszli jako przedstawiciele Rady Trenerów Jerzy Kuliński i Tadeusz Kołacin.

Powstały 3 Komisje Wojewódzkie: w Skierniewicach, Zielonej Górze i Lublinie oraz 23 kluby i sekcje. Ogółem na 25-lecie Komisja zarejestrowała 133 komisje, kluby, sekcje i inne jednostki zajmujące się działalnością podwodną.

Komisja organizowała wyprawy na dalekie i egzotyczne akweny. W 1978 r. celem były Malediwy, a w 1979 Tajlandia. Od 1978 r. ukazuje się Biuletyn Komisji Działalności Podwodnej. Nr 1 zredagowało kolegium w składzie: J. Bulik, T. Ciesielski, E. Ciołkowiak, K. Kuszewski, St. Lempart, B. Łokucijewski, W. Wachowski. Redakcja mieściła się w klubie "Mors" w Bytomiu.

W 1979 roku odbywa się w Monako kolejny Kongres CMAS, gdzie Komisja reprezentowana jest przez Jerzego Bulika i Krzysztofa Kuszewskiego.

1981 - 1986

Przewodniczący - Jerzy Macke, wiceprzewodniczący - Andrzej Niemiatowski; przewodniczący Podkomisji: Szkolenia - Wiesław Roguski, Sportowej - Wojciech Pstrokoński, Organizacyjnej - Krystyna Siliniewicz, Medycznej - Krzysztof Kuszewski, Współpracy z Klubami Akademickimi - Wiesław Wachowski; Kolegium Instruktorów - Tadeusz Kołacin; Sekretarz - Piotr Makowski.

W czasie kadencji przybyło ogółem 36 klubów, przy czym największy wzrost w tym względzie obserwujemy w ośrodkach tradycyjnie uznawanych za znaczące w działalności podwodnej (Wrocław - 6 klubów, Katowicki - 6 klubów). Z przyjemnością odnotowujemy też fakt powstania nowych klubów na terenie województw nie figurujących dotąd w naszej ewidencji, mianowicie w jeleniogórskim, rzeszowskim, tarnowskim i konińskim. Ogółem Komisja współpracuje ze 146 jednostkami.

Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w spotkaniach organizowanych pod auspicjami CMAS: w XV Kongresie CMAS w 1983 r. (Wiesław Wachowski i Janusz Dramiński), w spotkaniu Instruktorów Międzynarodowych CMAS w Niolon w 1985 r. (Wiesław Wachowski).

W ciągu 1984 i 1985 r. braliśmy udział w pracach resortowej Komisji d/s ujednolicenia przepisów nurkowych. Nowe przepisy zostały ogłoszone w "Monitorze Polskim" 26/85. Na tej podstawie w pierwszym półroczu 1986 r. dokonano weryfikacji stopni.

W dniu 14 stycznia 1983 r. zostało powołane Kolegium Instruktorów w składzie: Sekretarz - Tadeusz Kołacin, członkowie - Edward Ciołkowiak, Stanisław Chomentowski, Adam Dousa, Janusz Jeszke, Sławomir Lebecki, Andrzej Mielczarski, Andrzej Niemiatowski, Jerzy Żychliński.

 

1986 - 1989

Przewodniczący - Jerzy Macke, wiceprzewodniczący - Andrzej Niemiatowski; przewodniczący Podkomisji: Szkolenia - Wiesław Roguski, Technicznej - Wiesław Wachowski, Medycznej - Krzysztof Kuszewski, Organizacyjnej - Sławomir Bielawski, Sportowej - Wojciech Pstrokoński, Łowiectwa Podwodnego - Michał Woźniewski; Kolegium Instruktorów - Tadeusz Kołacin; Sekretarz - Bożena Maile.

W roku 1987 na Malcie w Kongresie CMAS udział biorą: Jerzy Macke, Krzysztof Kuszewski i Wiesław Wachowski.

 

1989 - 1993

Przewodniczący - Jerzy Macke, wiceprzewodniczący - Andrzej Niemiatowski (od lipca 1990 r. Przewodniczący). Przewodniczący Podkomisji: Szkolenia - Wiesław Roguski, Medycznej - Krzysztof Kuszewski, Technicznej - Wiesław Wachowski, Łowiectwa Podwodnego - Michał Woźniewski, Sportowej - Wojciech Pstrokoński (od 1992 r. Bohdan Paluszkiewicz), Organizacyjnej - Maciej Lipski, Kolegium Instruktorów - Tadeusz Kołacin, Sekretarz - Bożena Maile.

W roku 1989, na odbywającym się w dalekiej Japonii (Nagoja) Kongresie CMAS, Komisja reprezentowana jest przez Krzysztofa Kuszewskiego i Wiesława Wachowskiego.

W 1992r Komisja przeprowadziła ankietyzację Klubów, z której wynikło, że mamy 48 klubów PTTK oraz 44 kluby afiliowane, w których łącznie działa 2859 płetwonurków. Spadek ilości klubów spowodowany został zmianą systemu gospodarczego. Zabrakło pieniędzy z dotacji zakładów pracy i innych instytucji na kursy, obozy, wyprawy. Za wszystko trzeba płacić z własnej kieszeni. Oczywiście można zarabiać, ale nie każdy to potrafi.

 

1993 - 1998

Przewodniczący - Andrzej Niemiatowski (od marca 1994 r. Wiesław Wachowski); przewodniczący Podkomisji: Medycznej - Krzysztof Kuszewski, Sportowej - Bohdan Paluszkiewicz, Szkoleniowej - Wiesław Roguski, Technicznej - Wiesław Wachowski (od marca 1994 r. Sławomir Paćko), Łowiectwa Podwodnego - Michał Woźniewski, Kolegium Instruktorów - Stanisław Chomentowski, Sekretarz - Krystyna Lebecka, Skarbnik Jerzy S. Lebecki.

W roku 1994 w strukturach PTTK działało 56 klubów oraz 48 klubów afiliowanych. Również w tym samym roku 10 klubów zrzeszonych w Komisji wraz z kilkunastoma klubami LOK powołuje Polski Związek Płetwonurkowania Soportowego, którego zadaniem jest organizacja wyczynu sportowego głównie w zakresie szybkiego pływania w płetwach i orientacji podwodnej.

W listopadzie 1996 obchodzono uroczyście 40-lecie działalności KDP - gościmi honorowymi obchodów byli: Prezydent CMAS - p. Achille FERRERO oraz Wiceprezydent CMAS , Prezydent Komitetu Technicznego CMAS - p. Walter TICHY.

W czasie uroczystości koledzy, K.Kuszewski, W. Roguski i W.Wachowski odznaczeni zostali przez p. Ferrero złotymi medalami CMAS.

Delegatem KDP na kongresach CMAS na Cyprze (1993) ,na Mauritiusie (1995) i w Lozannie (1997) był Wiesław Wachowski.

 

1998-2002

Przewodniczący - Wiesław Wachowski, Wiceprzewodniczący d/s szkolenia Stanisław Chomentowski, Wiceprzewodniczący d/s medycznych Krzysztof Kuszewski, Sekretarz Michał Woźniewski, Kier. biura Halina Drabik- Ziegler. Członkowie: Grzegorz Bernaciak, Jerzy Chomik, Grzegorz Czernek, Jacek Piechocki, Witold Skrodzki, Janusz Solarz, Wiesław Roguski, Bogdan Wanik, Grzegorz Zieleniec.

Na początku 1999 roku w Komisji zrzeszonych jest blisko 170 klubów, rocznie szkolonych jest ponad 2000 osób w zakresie różnych stopni płetwonurkowych i instruktorskich. Również rocznie wydawanych jest ok. 2500 międzynarodowych certyfikatów wyszkolenia KDP/CMAS uznawanych na całym świecie. Od stycznia 1999r. wprowadzony został rozszerzony system stopni i szkoleń specjalistycznych oparty o nowe programy szkolenia. W 2001 utworzono zespoły problemowe ds. łowiectwa podwodnego oraz nurkowania trimiksowego. Do kalendarza imprez wprowadzono na stałe doroczne spotkania przedstawicieli klubów i centrów nurkowych zrzeszonych przy KDP. W 2001 powołano Stowarzyszenie Lekarzy KDP ZG PTTK. W tym samym roku zorganizowano w Łodzi uroczyste obchody 45-lecia KDP.

 

Od 2002

Przewodniczący - Wiesław Wachowski, Wiceprzewodniczący d/s szkolenia Stanisław Chomentowski, Wiceprzewodniczący d/s medycznych Krzysztof Kuszewski, Sekretarz Grzegorz Czernek, Kier. biura Halina Drabik- Ziegler. Członkowie: Ryszard Bałakier, Grzegorz Bernaciak, Jerzy Chomik, Wiesław Roguski, Witold Skrodzki, Bogdan Wanik, Grzegorz Zieleniec.

Na początku 2002 roku w Komisji zrzeszonych jest 235 klubów, rocznie szkolonych jest ponad 5000 osób w zakresie różnych stopni płetwonurkowych i instruktorskich.

 

KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK

 

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89, 22 875 10 25

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

OCSP KDP PTTK

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89,
22 875 10 25
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Santander Bank Polska S.A. nr      75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+